Mới
ETH/BTC+0,19%
฿0,07305

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,07250

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,07329

Mới
OKB/BTC+1,51%
฿0,0012420

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0012164

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0012546

Mới
OKT/BTC-0,61%
฿0,000980

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000969

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,001019

Mới
LTC/BTC-0,95%
฿0,003791

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,003757

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,003884

Mới
DOT/BTC+0,26%
฿0,0003360

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0003335

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0003383

Mới
ADA/BTC+0,25%
฿0,00001968

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00001941

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00001978

Mới
BCH/BTC+1,11%
฿0,00634

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00626

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00644

Mới
BSV/BTC+0,76%
฿0,002358

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,002327

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,002361

Mới
LINK/BTC+0,81%
฿0,000370

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000364

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000372

Mới
IOTA/BTC+0,75%
฿0,0000134

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000130

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000135

Mới
ETC/BTC+0,59%
฿0,001174

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,001149

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,001183

Mới
EOS/BTC+1,29%
฿0,0000547

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000533

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000547

Mới
DASH/BTC+0,46%
฿0,002138

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,002061

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,002150

Mới
NEO/BTC+1,48%
฿0,000411

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000395

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000413

Mới
QTUM/BTC+1,42%
฿0,0001285

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0001231

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0001286

Mới
XRP/BTC+1,65%
฿0,00002337

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00002272

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00002368

Mới
IOST/BTC+1,76%
฿0,000000519

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000000498

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000000527

Mới
TRX/BTC-0,29%
฿0,000003111

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000003077

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000003161

Mới
ONT/BTC+0,94%
฿0,0000107

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000102

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000111

Mới
ZEC/BTC+1,46%
฿0,002416

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,002321

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,002417

Mới
OMG/BTC+0,14%
฿0,0000701

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000672

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000710

Mới
ATOM/BTC-0,12%
฿0,0005977

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0005897

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0006017

Mới
ALGO/BTC-3,94%
฿0,0000171

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000170

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000182

Mới
XLM/BTC+0,55%
฿0,00000544

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000530

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000547

Mới
XMR/BTC-0,63%
฿0,008001

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,007938

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,008053

Mới
BTM/BTC+8,24%
฿0,000000630

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000000577

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000000644

Mới
HC/BTC+0,37%
฿0,00000534

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000523

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000546

Mới
ZIL/BTC+1,86%
฿0,000001366

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000001299

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000001406

Mới
ELF/BTC+0,26%
฿0,00000746

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000727

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000749

Mới
XTZ/BTC+0,97%
฿0,00006035

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00005852

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00006055

Mới
VSYS/BTC+1,67%
฿0,0000000607

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000000572

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000000608

Mới
HBAR/BTC+1,37%
฿0,00000295

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000284

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000299

Mới
RVN/BTC+1,15%
฿0,000001313

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000001264

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000001316

Mới
THETA/BTC+0,55%
฿0,0000543

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000531

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000544

Mới
NAS/BTC+1,99%
฿0,00000153

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000146

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000154

Mới
SNT/BTC+3,17%
฿0,000001397

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000001315

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000001434

Mới
XEM/BTC+1,52%
฿0,00000200

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000190

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000206

Mới
KNC/BTC+1,08%
฿0,0000371

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000354

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000374

Mới
COMP/BTC-0,21%
฿0,002379

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,002299

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,002403

Mới
DOGE/BTC+0,99%
฿0,00000510

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000501

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000514

Mới
ANT/BTC-7,32%
฿0,0001166

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0001165

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0001285

Mới
ZRX/BTC+2,48%
฿0,00001155

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00001082

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00001160

Mới
MKR/BTC-1,48%
฿0,0402

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0395

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0409

Mới
WAVES/BTC+0,71%
฿0,000141

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000138

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000143

Mới
BAT/BTC+1,89%
฿0,00001401

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00001331

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00001416

Mới
CRV/BTC-0,31%
฿0,0000323

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000322

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000331

Mới
REN/BTC+1,94%
฿0,00000472

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000454

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000473

Mới
KSM/BTC+1,36%
฿0,00149

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00143

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00149

Mới
RSR/BTC+0,40%
฿0,000000249

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000000242

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000000251

Mới
LRC/BTC+0,20%
฿0,00001484

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00001465

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00001500

Mới
UNI/BTC+0,14%
฿0,0003454

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0003418

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0003525

Mới
AVAX/BTC+0,89%
฿0,0007789

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0007596

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0007866

Mới
ZEN/BTC+1,24%
฿0,00057

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00056

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00058

Mới
FIL/BTC+0,76%
฿0,000264

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000257

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000266

Mới
AAVE/BTC+2,24%
฿0,003592

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,003449

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,003616

Mới
CVC/BTC+1,02%
฿0,00000591

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000558

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000600

Mới
GRT/BTC+0,55%
฿0,00000361

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000354

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000363

Mới
NEAR/BTC+0,06%
฿0,00010469

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00010321

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00010576

Mới
BNT/BTC+0,00%
฿0,0000217

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0000212

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0000218

Mới
EGLD/BTC+1,28%
฿0,002611

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,002542

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,002618

Mới
SOL/BTC+1,66%
฿0,0007814

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0007565

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0008125

Mới
BADGER/BTC+0,73%
฿0,0001504

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,0001454

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,0001508

Mới
CHZ/BTC-5,86%
฿0,000013807

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000013568

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000015415

Mới
MANA/BTC+0,48%
฿0,00002509

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00002442

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00002549

Mới
CRO/BTC-0,71%
฿0,00000420

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00000418

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00000426

Mới
ENJ/BTC+1,65%
฿0,00001905

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,00001830

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,00001914

Mới
XCH/BTC-0,49%
฿0,001834

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,001788

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,001853

Mới
ICP/BTC-0,43%
฿0,000236

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000226

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000241

Mới
CFX/BTC+1,78%
฿0,000001767

Mức giá thấp nhất trong 24h฿0,000001729

Mức giá cao nhất trong 24h฿0,000001791