Mới
ETH/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
OKB/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
XRP/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
SOL/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
DOGE/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
FIL/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
AAVE/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
ADA/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
ATOM/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
AVAX/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
BCH/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
BSV/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
CHZ/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
CRO/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
CRV/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
DOT/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
EOS/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
ETC/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
GRT/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
LINK/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
LTC/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
MANA/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
NEAR/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
NEO/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
OKT/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
QTUM/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
TRX/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
UNI/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--

Mới
XLM/BTC--
--

Mức giá thấp nhất trong 24h--

Mức giá cao nhất trong 24h--