BTCUSD0930
Thời gian chuyển giao
89ngày
Đơn vị
19.124,6-0.98%
Chỉ số$19.094,7
Giá tham chiếu$19.135,2
Mức giá thấp nhất trong 24h$19.012,3
Mức giá cao nhất trong 24h$19.751,6
BTCUSD0930
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 19.131,9
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$19.094,7
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 19.131,91,000017:08:14
  • 19.131,910,000017:08:14
  • 19.131,95,000017:08:14
  • 19.131,910,000017:08:14
  • 19.131,910,000017:08:14
  • 19.128,61,000017:08:13
  • 19.128,63,000017:08:13
  • 19.132,31,000017:08:11
  • 19.132,310,000017:08:11
  • 19.132,33,000017:08:11
  • 19.132,32,000017:08:11
  • 19.132,31,000017:08:11
  • 19.132,31,000017:08:11
  • 19.132,34,000017:08:11
  • 19.132,33,000017:08:11
  • 19.132,32,000017:08:11
  • 19.132,33,000017:08:11
  • 19.132,33,000017:08:11
  • 19.127,11,000017:08:09
  • 19.125,83,000017:08:09
  • 19.124,61,000017:08:04
  • 19.121,93,000017:08:04
  • 19.122,010,000017:07:40
  • 19.122,01,000017:07:40
  • 19.125,45,000017:07:33
  • 19.125,42,000017:07:33
  • 19.125,42,000017:07:33
  • 19.125,41,000017:07:33
  • 19.125,46,000017:07:33
  • 19.121,428,000017:07:10
  • 19.122,51,000017:07:10
  • 19.125,05,000017:07:09