Lệnh giới hạn trong DEX là gì?

Phát hành vào 10 thg 8, 2023Cập nhật vào 12 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút21

Tính năng này cho phép bạn giao dịch ở một mức giá cụ thể do bạn đặt ra mà không cần theo dõi thị trường. Hiện tại, tính năng này hỗ trợ Ethereum, BNB Chain, OKTC, Polygon, Avalanche C, Fantom, Arbitrum và Optimism.

Trên Ứng dụng

 1. Trong Giao dịch > Chọn Lệnh giới hạn
 2. Điền các token bạn muốn bán và mua, tỷ lệ mà bạn ưa thích và thời hạn sử dụng
 3. Chọn Đặt lệnh giới hạn
  Lưu ý: lệnh mua giới hạn sẽ được thực hiện khi giá thị trường = giá được chỉ định + phí mạng lưới
  CT-ứng dụng-ví-giao dịch-lệnh giới hạnBạn có thể tùy chỉnh giá và thời hạn lệnh trước khi đặt lệnh

Trên web

 1. Trong Giao dịch > Chọn Lệnh giới hạn
 2. Điền các token bạn muốn bán và mua, tỷ lệ mà bạn ưa thích và thời hạn sử dụng
 3. Chọn Đặt lệnh giới hạn
  Lưu ý: lệnh mua giới hạn sẽ được thực hiện khi giá thị trường = giá được chỉ định + phí mạng lưới
  CT-web-ví-giao dịch-lệnh giới hạnĐặt lệnh nhanh mà không cần liên tục theo dõi xu hướng thị trường

Lưu ý:

 • Bạn có thể chọn Sử dụng giá thị trường để đặt lệnh cần được thực hiện theo giá thị trường
 • Phí mạng lưới sẽ chỉ được tính trong quá trình thực hiện lệnh

Làm cách nào để xem hoặc sửa đổi lệnh của tôi?

Bạn có thể hủy lệnh giới hạn đã đặt bất cứ lúc nào trong mục lịch sử giao dịch của mình miễn là lệnh giới hạn đó chưa được thực hiện.

Trên Ứng dụng

 1. Chọn biểu tượng lịch sử ở góc trên bên phải để xem lịch sử giao dịch của bạn
  CT-ứng dụng-lệnh giới hạn-giao dịchXem tất cả lịch sử ở cùng một nơi để theo dõi lệnh của bạn
 2. Nếu bạn muốn hủy giao dịch, hãy chọn giao dịch tương ứng và chọn Hủy trong Chi tiết giao dịch

Trên web

 1. Trong giao diện Giao dịch, chọn biểu tượng lịch sử ở góc trên bên phải
  CT-web-lệnh giới hạn-lịch sửBạn có thể xem trạng thái ở bên cạnh giao dịch
 2. Nếu bạn muốn hủy giao dịch, hãy chọn giao dịch tương ứng và chọn Hủy trong Chi tiết giao dịch