OKX ra mắt hoạt động bình chọn cho các dự án token meme được yêu thích như AIDOGE, BONE, BONK, OPTI và PEPE

Phát hành vào 21 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

OKX sẽ khởi động một sự kiện bình chọn đặc biệt cho 5 dự án token meme: ArbDoge AI (AIDOGE), BONE ShibaSwap (BONE), Bonk (BONK), Optimus AI (OPTI) và Pepe (PEPE). Bạn có thể bình chọn cho các token meme mà mình yêu thích. Nếu nhận được hơn 5.000 phiếu bầu, token sẽ được niêm yết trên OKX và bạn sẽ được ưu tiên mua token đó.

Thời gian bình chọn: 6:00 chiều ngày 21/4/2023 (UTC+7) đến 1:00 chiều ngày 24/4/2023 (UTC+7)
Thông báo kết quả: 5:00 chiều ngày 24/4/2023 (UTC+7)

Thể lệ bình chọn:

  1. Trong thời gian bình chọn, người dùng có thể bình chọn bằng cách nạp hơn 10 USDT tương đương với một trong các token cạnh tranh vào tài khoản OKX. Người dùng có thể bình chọn cho nhiều token.
  2. Dựa trên tổng số người bình chọn cho mỗi dự án, OKX sẽ niêm yết tối đa 3 token trong số 5 lựa chọn sẵn có.
  3. OKX sẽ ưu tiên niêm yết token nếu tổng số người bình chọn của một dự án đạt từ 5.000 trở lên.
  4. Các dự án đáp ứng yêu cầu tiền nạp của OKX sẽ được niêm yết trên OKX trong thời gian sớm nhất.
  5. Bất kỳ hành vi gian lận hoặc ác ý nào trong quá trình bình chọn đều sẽ khiến các phiếu bình chọn có liên quan bị loại.
  6. Cổng rút tiền đối với năm token sẽ mở sau khi thời gian bình chọn kết thúc.


Bình chọn bằng cách nạp tiền qua https://www.okx.com/vi/balance.

Lưu ý:

Sau đây là địa chỉ hợp đồng của các token này:
ArbDoge AI (AIDOGE): https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b
BONE ShibaSwap (BONE): https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9
Bonk (BONK): https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263
Optimus AI (OPTI): https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d
Pepe (PEPE): https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933

Hãy cẩn thận, đừng nhầm địa chỉ hợp đồng. Hoan nghênh bạn mua từ Ví OKX-DEX (https://www.okx.com/vi/web3/dex-swap).
Chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền sẽ tính cho những người tham gia sự kiện này.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn nên đảm bảo đã hiểu đầy đủ rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần.

OKX
21/4/2023