Tuyên bố rủi ro Jumpstart

Phát hành vào 19 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 12 phút

OKX cung cấp cho bạn tùy chọn tham gia Dịch vụ Jumpstart (“Dịch vụ Jumpstart”). Ngoài những rủi ro được nêu dưới đây, Dịch vụ Jumpstart có thể chịu thêm rủi ro khác. Bạn hiểu rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ Jumpstart nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện hiện hành trong thỏa thuận người dùng hoặc điều khoản dịch vụ giữa bạn và OKX. Những điều khoản này có thể được OKX toàn quyền sửa đổi và trình bày lại bất cứ lúc nào.

Bạn không có quyền nhận bất kỳ phần thưởng nào liên quan đến Dịch vụ Jumpstart trừ khi và cho đến khi OKX nhận được phần thưởng đó. Sau đó, OKX sẽ chuyển phần thưởng vào tài khoản của bạn. OKX không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được bất kỳ phần thưởng hoặc khoản tiền Jumpstart cụ thể nào vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Mọi ước tính về phần trăm phần thưởng do OKX cung cấp chỉ là ước tính và có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của OKX. Dịch vụ Jumpstart do OKX cung cấp chỉ là các dịch vụ có thể truy cập tùy chọn tham gia và OKX không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất phát sinh do các Dịch vụ Jumpstart đó.

Các bên thứ ba tham gia vào quá trình phát triển dự án và tài sản kỹ thuật số không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về giá của tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả việc liệu giá của tài sản kỹ thuật số có thấp hơn giá bán ban đầu hay không. Vui lòng đầu tư một cách thận trọng và không đầu tư vượt quá khả năng tài chính của bạn.

Các dự án khởi nghiệp vẫn đang trong giai đoạn đầu và nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hoạt động và công nghệ cơ sở của dự án cũng như các hoạt động pháp lý có liên quan khác, có thể dẫn đến tổn thất đáng kể – tất cả những tổn thất này bạn sẽ tự gánh chịu – bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hệ sinh thái, công nghệ, khả năng bảo mật và các mô hình kinh tế liên quan đến tài sản kỹ thuật số không hoạt động như dự định hoặc mong đợi; (ii) tài sản kỹ thuật số, mạng lưới blockchain liên quan và hệ sinh thái không thu hút đủ sự quan tâm, sử dụng và chấp nhận từ người dùng cũng như các bên liên quan chính; (iii) không có thị trường thanh khoản cho tài sản kỹ thuật số và không có thị trường nào như vậy có thể phát triển hoặc tồn tại; (iv) tài sản kỹ thuật số trước đây từng được bán cho người mua bên thứ ba hoặc không còn nữa; và/hoặc (iv) các bên thứ ba liên quan đến việc phát triển các dự án hoặc tài sản kỹ thuật số – bao gồm các thành viên của hệ sinh thái blockchain – có thể bị điều tra và chịu các biện pháp trừng phạt từ cơ quan chính phủ, có thể dẫn đến mất hết và/hoặc thanh lý dự án.

Cần có kiến thức kỹ thuật và tài chính cao cấp để hiểu và đánh giá rủi ro cố hữu của đầu tư tài sản kỹ thuật số. Khi đưa ra quyết định về việc có nên sử dụng Dịch vụ Jumpstart của chúng tôi hay không, bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ mọi rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập và chuyên nghiệp từ (các) cố vấn thuế, tài chính và pháp lý của bạn, có tính đến những mục tiêu đầu tư cụ thể, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. OKX không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý hay lời khuyên nào khác cho bạn.

Bạn hiểu rằng mức độ biến động của thị trường tài sản kỹ thuật số là rất cao và giá của một tài sản kỹ thuật số có thể biến động mạnh do các yếu tố kỹ thuật, quy định và marketing, bao gồm cả việc mất hết giá trị.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn không thể rút tài sản kỹ thuật số mà mình đã mua do các vấn đề kỹ thuật của dự án hoặc nền tảng.

Rủi ro thua lỗ khi mua, nắm giữ và giao dịch tài sản kỹ thuật số trong đó có thể xảy ra ngay lập tức và đáng kể. Không có gì đảm bảo là bạn sẽ không bao giờ thua lỗ khi tham gia và sử dụng Dịch vụ Jumpstart. Do đó, dựa trên điều kiện tài chính của mình, bạn cần cân nhắc cẩn thận xem việc sử dụng Dịch vụ Jumpstart và giao dịch hay nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không.

Các luật, quy tắc và cách diễn giải hiện hành và các quyết định tương tự khác có thể ảnh hưởng đến khả năng OKX cung cấp Dịch vụ Jumpstart cho bạn và có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị, việc sử dụng và chuyển giao tài sản kỹ thuật số của bạn cũng như hoạt động của Dịch vụ Jumpstart.

Việc xử lý thuế đối với một số giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể thay đổi và bạn có trách nhiệm xác định xem loại thuế nào, nếu có, phát sinh từ tất cả các giao dịch với tài sản kỹ thuật số của bạn, bao gồm cả Dịch vụ Jumpstart. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và thanh toán tất cả các khoản thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến tài sản kỹ thuật số của mình, kể cả từ Dịch vụ Jumpstart.

Thông tin được cung cấp trên Trang web OKX chỉ nhằm cung cấp thông tin, không hề và không định hướng tới mục đích trở thành lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào. Những thông tin như vậy không phải và không nên được coi là chào bán, chào mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Quyết định tham gia vào bất kỳ giao dịch nào là quyết định của riêng bạn. OKX không đóng vai trò cố vấn hay bên được ủy thác của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề pháp lý, tài chính và thuế của chính mình và phải tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp độc lập trước khi sử dụng Dịch vụ Jumpstart.

OKX không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có thể được tặng thưởng trong Dịch vụ Jumpstart hoặc chính Dịch vụ Jumpstart. Cân nhắc sự cho phép của OKX cho phép bạn tham gia Dịch vụ Jumpstart, bạn đại diện, giao ước và đồng ý, thay mặt cho chính bạn và những người thừa kế, người được chỉ định và bất kỳ người nào khác được yêu cầu bởi, theo hoặc thông qua bạn, như sau:

  1. Bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại OKX nếu có bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc khiếu nại nào, dù đã biết và chưa biết, phát sinh trong hoặc do bạn tham gia Dịch vụ Jumpstart, bất kể có phải do sơ suất hoặc lỗi khác của OKX gây ra toàn bộ hay một phần hay không. Bạn giải phóng và giải trừ vĩnh viễn trách nhiệm của OKX trước tất cả các khiếu nại đó.
  2. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho OKX và các đối tác không bị tổn hại trước mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý và các chi phí và phí tổn kiện tụng khác) mà OKX và các đối tác phải chịu do hậu quả của bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện mà bạn (hoặc bất kỳ người nào được yêu cầu bởi, theo hoặc thông qua bạn) có thể đưa ra chống lại OKX và các đối tác để đòi lại bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại hoặc phí tổn nào phát sinh trong hoặc do việc bạn tham gia Dịch vụ Jumpstart, bất kể có phải do sơ suất hoặc lỗi khác của OKX gây ra toàn bộ hay một phần hay không.