Làm cách nào để quản lý tài sản BRC-20 trong Ví OKX Web3? (Ứng dụng)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút1.415

BRC20 là một tiêu chuẩn định dạng thử nghiệm giúp việc phát hành token có thể thay thế trên mạng lưới Bitcoin. Sự khác biệt chính giữa BRC20 và ERC20 là mạng lưới Bitcoin không hỗ trợ hợp đồng thông minh.
 
Thay vào đó, BRC20 hoàn thành việc triển khai, đúc và chuyển hợp đồng token bằng giao thức Ordinals, đặt các mục ghi ở định dạng dữ liệu JSON. Nói cách khác, các nhà phát triển có thể tạo và mở khóa token có thể thay thế bằng giao thức Ordinals.

Làm cách nào để quản lý tài sản BRC-20 của tôi?

 

 1. Nếu chưa có ví OKX Web3, bạn có thể tạo trong Ứng dụng OKX của mình
 2. Nếu đã có ví OKX Web3, bạn có thể nhậpvào Ứng dụng OKX của mình
 3. Truy cập vào Quản lý tiền mã hóa, tìm kiếm token BRC-20 mà bạn mong muốn sau đó thêm vào danh sách tiền mã hóa của bạn
  Ứng dụng NFT quản lý BRC20Tìm token BRC-20 mà bạn mong muốn sau đó thêm vào Danh sách tiền mã hóa của bạn
   
 4. Chọn token BRC-20 cụ thể của bạn từ danh sách Tiền mã hóa để xem các giao dịch token của bạn
 5. Bạn có thể chọn Giao dịch để muaniêm yết/bántài sản BRC-20
  Ứng dụng NFT giao dịch BRC20Chọn Giao dịch để nhanh chóng thực hiện thao tác mua và bán token BRC-20 mà bạn mong muốn
   
 6. Nếu muốn chuyển tài sản BRC-20, bạn có thể chọn Gửi, chọn mục ghi mà bạn mong muốn và chọn Xác nhận. Nhập địa chỉ người nhận để hoàn tất thao tác chuyển. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh số lượng mục ghi của mình, trong đó tổng số không vượt quá số dư khả dụng trước khi chuyển số tiền đó.
  Ứng dụng NFT gửi BRC20Chọn Gửi để chuyển token BRC-20 mà bạn mong muốn

Làm cách nào để xem và chuyển đổi địa chỉ BTC của tôi?

 

 1. Mở Ứng dụng OKX, chọn
 2. Truy cập vào Tiền mã hóa và chọn BTC
  Ứng dụng NFT chọn tiền mã hóa BTCChọn BTC từ Trang chủ > Danh sách tiền mã hóa
   
 3. Chọn chuyển đổi để xem tất cả các địa chỉ BTC hiện có của bạn
  Ứng dụng NFT xem địa chỉ tiền mã hóaChọn nút Chuyển đổi ở trên cùng bên phải trang chi tiết BTC để xem tất cả các địa chỉ BTC hiện có