Làm cách nào để mua và bán BRC-20 Token? (Ứng dụng)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 18 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút559

BRC20 là một tiêu chuẩn định dạng thử nghiệm giúp phát hành token có thể thay thế trên mạng lưới Bitcoin. Sự khác biệt chính giữa BRC20 và ERC20 là mạng lưới Bitcoin không hỗ trợ hợp đồng thông minh.

Thay vào đó, BRC20 hoàn thành việc triển khai, đúc và chuyển hợp đồng token bằng giao thức Ordinals, đặt các mục ghi ở định dạng dữ liệu JSON. Nói cách khác, các nhà phát triển có thể tạo và mở khóa token có thể thay thế bằng giao thức Ordinals.

Niêm yết/Bán token BRC-20 trên Thị trường OKX Ordinals

 1. Mở Ứng dụng OKX, chọn

 2. Truy cập vào Sàn giao dịch, chọn Ordinals

  App BRC20 Ordinals Homepage

  Mở trang Thị trường Ordinals

 3. Chọn token BRC20 mà bạn ưa thích trong phần BRC-20 và chọn Niêm yết để bán

  App NFT Ordinals list/sell BRC20 tokens

  Chọn Niêm yết để bán để niêm yết/bán token

 4. Nếu bạn không có tài sản, bạn có thể chọn Ghi chuyển

 5. Nhập số tiền bạn muốn ghi và chọn Tiếp theo

 6. Chọn Xác nhận sau khi bạn chắc chắn rằng tất cả thông tin đều chính xác

 7. Bạn có thể chọn mục ghi sau khi đạt 3 block xác nhận và chọn Niêm yết bán

  App NFT list BRC20 sales

  Chọn mục ghi bạn mong muốn để niêm yết/bán token

 8. Nhập mức giá mà bạn mong muốn cho mục ghi trong trường Đặt giá và chọn Niêm yết

 9. Chọn Xác nhận niêm yết sau khi bạn chắc chắn rằng tất cả thông tin đều chính xác

Mua token BRC-20 trên Thị trường OKX Ordinals

 1. Mở Ứng dụng OKX, chọn

 2. Vào Sàn giao dịch, chọn Ordinals

  App BRC20 Ordinals Homepage

  Mở trang Thị trường Ordinals

 3. Chọn token BRC20 mà bạn ưa thích trong phần BRC-20

 4. Chọn số lượng mục ghi mà bạn ưa thích và chọn Mua

  App NFT BRC20 Buy

  Chọn Mua để mua số lượng mục ghi phù hợp với mức giá mà bạn mong muốn

 5. Chọn Ví mà bạn ưa thích trong trường Thanh toán bằng sau khi bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin đều chính xác

  App NFT BRC20 buy preview

  Chọn ví mà bạn muốn hoàn tất giao dịch mua

 6. Chọn Xác nhận để hoàn tất thao tác