USDT
USDT
CNY
CNY
Mọi phương thức thanh toán
Nhà quảng cáoĐơn giáGiới hạn khả dụng/Giới hạn lệnhP.thức thanh toánMua/Bán
单单可提供流水
Giao dịch 11.155
Hoàn tất 99.9%
0m 8s
Yêu cầu xác minh
7,33 CNY
77.073 USDT
99.999,00-564.945,09 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
闽A诚信商行
Giao dịch 15.546
Hoàn tất 99.15%
1m 11s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
42.752,05 USDT
99.000,00-313.800,04 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
小星星商行-安全可验流水
Giao dịch 16.888
Hoàn tất 99.64%
1m 1s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
99.739,58 USDT
99.999,00-730.000,00 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
币圈航行者
Giao dịch 828
Hoàn tất 99.87%
0m 45s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
92.995,76 USDT
99.999,00-682.588,87 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
闽B诚信币行
Giao dịch 5.926
Hoàn tất 99.01%
1m 20s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
177.255 USDT
90.000,00-1.301.051,70 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
刘备24H诚信币行
Giao dịch 1.691
Hoàn tất 99.88%
1m 22s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
79.654 USDT
90.000,00-584.660,36 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
lonny-实名收付
Giao dịch 186
Hoàn tất 100%
1m 36s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
191.838,17 USDT
99.999,00-1.408.092,16 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
古戈尔商行
Giao dịch 1.871
Hoàn tất 99.89%
0m 10s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
2.926,2 USDT
8.000,00-12.000,00 CNY
WeChat Pay
平凡的人”
Giao dịch 1.390
Hoàn tất 98.23%
2m 9s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
6.363 USDT
33.000,00-46.704,42 CNY
Chuyển khoản ngân hàng
博汇万利商行
Giao dịch 116
Hoàn tất 93.54%
1m 24s
Yêu cầu xác minh
7,34 CNY
5.854,18 USDT
5.001,00-10.000,00 CNY
WeChat Pay
scroll-to-top