BTCUSD Hoán đổi
Thời gian thanh toán
06:59:34
Đơn vị
20.168,7+0.04%
Chỉ số$20.170,5
Giá tham chiếu$20.171,0
Mức giá thấp nhất trong 24h$19.254,9
Mức giá cao nhất trong 24h$20.735,5
BTCUSD Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 20.175,0
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$20.170,5
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 20.175,019,000017:00:19
  • 20.175,030,000017:00:19
  • 20.175,03,000017:00:19
  • 20.175,012,000017:00:19
  • 20.175,09,000017:00:19
  • 20.175,016,000017:00:18
  • 20.168,711,000017:00:14
  • 20.169,013,000017:00:12
  • 20.168,92,000017:00:12
  • 20.168,913,000017:00:12
  • 20.167,654,000017:00:10
  • 20.161,639,000017:00:08
  • 20.161,439,000017:00:08
  • 20.161,323,000017:00:08
  • 20.162,34,000017:00:03
  • 20.160,022,000017:00:02
  • 20.167,64,000016:59:54
  • 20.167,66,000016:59:53
  • 20.172,71,000016:59:52
  • 20.172,77,000016:59:50
  • 20.178,31,000016:59:47
  • 20.177,111,000016:59:47
  • 20.175,513,000016:59:47
  • 20.165,51,000016:59:44
  • 20.165,53,000016:59:44
  • 20.178,41,000016:59:41
  • 20.179,11,000016:59:41
  • 20.173,927,000016:59:04
  • 20.174,03,000016:59:04
  • 20.175,539,000016:59:04
  • 20.176,81,000016:59:04
  • 20.177,030,000016:59:04