BTCUSD0701
Thời gian chuyển giao
1ngày
Đơn vị
Hợp đồng
20.051,1-0.23%
Chỉ số$20.047,7
Giá tham chiếu$20.055,5
Mức giá thấp nhất trong 24h$19.828,3
Mức giá cao nhất trong 24h$20.407,8
BTCUSD0701
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 20.058,2
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$20.047,7
  Độ chính xác
  0.1
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 20.058,27,000012:07:14
  • 20.051,135,000012:07:08
  • 20.048,134,000012:07:01
  • 20.048,360,000012:06:44
  • 20.041,335,000012:06:36
  • 20.039,95,000012:06:36
  • 20.041,85,000012:06:31
  • 20.041,625,000012:06:20
  • 20.030,835,000012:06:09
  • 20.036,212,000012:06:09
  • 20.029,98,000012:06:00
  • 20.029,416,000012:05:51
  • 20.033,85,000012:05:29
  • 20.041,848,000012:05:08
  • 20.038,110,000012:04:54
  • 20.035,55,000012:04:37
  • 20.033,96,000012:04:32
  • 20.027,421,000012:04:24
  • 20.029,765,000012:04:18
  • 20.024,918,000012:04:10
  • 20.029,83,000012:04:06
  • 20.032,66,000012:03:50
  • 20.033,29,000012:03:43
  • 20.038,819,000012:03:35
  • 20.038,37,000012:03:21
  • 20.048,09,000012:03:09
  • 20.047,42,000012:02:54
  • 20.051,144,000012:02:42
  • 20.051,57,000012:02:39
  • 20.057,552,000012:02:25
  • 20.062,51,000012:02:24
  • 20.062,520,000012:02:24