Khi nào lệnh của tôi sẽ được thanh lý?

Trong tài khoản hợp nhất, mức ký quỹ xác định khi nào một vị thế được thanh lý. Khi mức ký quỹ của một vị thế chờ khớp giảm xuống dưới 100%, vị thế đó sẽ bị đóng một phần hoặc toàn bộ.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là nhà giao dịch có thể cho rằng việc thanh lý sẽ xảy ra khi mức ký quỹ giảm xuống 0%. Không phải vậy. Khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 100%, vị thế sẽ được thanh lý một phần hoặc toàn bộ và chúng tôi sẽ thu phí thanh lý, sau đó đưa phí này vào quỹ bảo hiểm OKX.

Tùy thuộc vào bậc vị thế, thanh lý một phần có thể xảy ra thay vì thanh lý toàn bộ. Nếu yêu cầu mức ký quỹ vẫn không được đáp ứng sau khi thanh lý một phần, (các) vị thế sẽ tiếp tục bị giảm cho đến khi đáp ứng yêu cầu mức ký quỹ hoặc tất cả các vị thế đã đóng. Đây là một trong những giao thức kiểm soát rủi ro của OKX nhằm giảm tác động đến thị trường khi một vị thế lớn bị thanh lý.

Người dùng có thể ước tính mức giá mà các vị thế của mình sẽ bị thanh lý bằng máy tính nằm ở cuối trang giao dịch sản phẩm phái sinh. Nếu người dùng có nhiều vị thế chờ khớp, giá thanh lý ước tính có thể khác với giá thanh lý thực tế trong tài khoản hợp nhất.

Nắm vững cách tính mức ký quỹ cho chế độ tài khoản của bạn

Một nhà giao dịch thông thái luôn có sự chuẩn bị tốt. Hướng dẫn được liên kết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được cách tính mức ký quỹ dựa trên chế độ tài khoản bạn đã chọn.

Với chế độ ký quỹ đơn tệ hoặc giao dịch ký quỹ chéo, hãy bấm vào đây.

Với chế độ ký quỹ đa tệ hoặc chế độ ký quỹ chéo, hãy bấm vào đây.

Với chế độ ký quỹ đơn hoặc đa tệ, hoặc giao dịch ký quỹ cô lập, hãy bấm vào đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ/THUẾ/ĐẦU TƯ NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA MÌNH.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm