Gari Token
Bắt đầu thế chấp
12:00 18 thg 1, 2022
Hoàn tất quá trình thế chấp
18:00 18 thg 1, 2022
Điều kiện tham gia
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Quy tắc thế chấp
Hạn mức thế chấp
0 GARI
Chi tiết dự án

Chingari is the fastest growing video sharing app in India, combining the essences of blockchain and DAO, $Gari token will empower the creators and viewers through its social tools, achieving engaged web3 commerce.

Tổng lượng cung
1.000.000.000
Loại token
SOLANA
Đã kết thúc
Số token thắng cuộc và tài sản còn lại đã được mở khoá, vui lòng xem trong Tài khoản Funding.