Gari Token
Bắt đầu thế chấp
12:00 18 thg 1, 2022
Hoàn tất quá trình thế chấp
18:00 18 thg 1, 2022
Điều kiện tham gia
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh danh tính
Quy tắc thế chấp
Hạn mức thế chấp
0 GARI
Chi tiết dự án

Chingari là ứng dụng chia sẻ video phát triển nhanh nhất ở Ấn Độ, kết hợp những tinh hoa của blockchain và DAO. Token $Gari sẽ hỗ trợ cho nhà sáng tạo và người xem thông qua các công cụ truyền thông xã hội, từ đó đạt được thương mại web3 có tính tương tác.

Tổng lượng cung
1.000.000.000
Loại token
SOLANA
OKBĐã kết thúc
Số token thắng cuộc và tài sản còn lại đã được mở khoá, vui lòng xem trong Tài khoản Funding.