Câu hỏi thường gặp về sự kiện OKX MIỄN Phí giao dịch

Phát hành vào 6 thg 7, 2023Cập nhật vào 3 thg 6, 2024Thời gian đọc: 10 phút14

1. Ai có thể tham gia sự kiện này?

Sự kiện này dành riêng cho người dùng mới đã đăng ký tài khoản mới trên OKX từ 13:00 ngày 06/07/2023 (giờ Việt Nam).

Để có thể tham gia, bạn sẽ cần đăng ký và hoàn tất xác minh tài khoản, sau đó chọn nút Tham gia ngay.

Sau khi chọn, hãy chắc chắn rằng màn hình hiển thị thay đổi thành Đã tham gia để xác nhận việc bạn tham gia sự kiện.

2. Cách tham gia sự kiện MIỄN Phí giao dịch này?

  1. Chọn nút Đăng ký để đăng ký cho tài khoản OKX của bạn trên okx.com

  2. Hoàn tất xác minh danh tính để đủ điều kiện được hoàn phí trong sự kiện. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xác minh của mình tại đây.

  3. Khi đã hoàn tất xác minh danh tính, hãy chọn Tham gia ngay trên banner đầu trang hoặc trong thẻ để biết bước 3 tham gia sự kiện này.

  4. Khi nút hiển thị Đã tham gia, sự tham gia của bạn đã được ghi nhận và xác nhận thành công.

Thẻ hoàn phí giao dịch đầu tiên sẽ được nạp vào tài khoản của bạn trong vòng 20 phút.

3. Tôi có thể kiểm tra cấp xác minh tài khoản của mình ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra trạng thái xác minh của mình tại đây. Để tham gia sự kiện này, bạn phải là người dùng mới đăng ký đã hoàn tất xác minh danh tính.

4. Thế nào là thẻ hoàn phí?

Thẻ hoàn phí là phần thưởng được gửi về tài khoản OKX của bạn để bạn sử dụng làm khoản hoàn tiền một phần hoặc toàn bộ phí giao dịch, tùy vào từng sự kiện.

Khi phí giao dịch phát sinh và được thanh toán, OKX sẽ khấu trừ số tiền tương đương từ thẻ hoàn phí và nạp tiền vào tài khoản funding của bạn vào ngày hôm sau.

5. Khi nào tôi sẽ nhận được thẻ hoàn phí của mình?

Thẻ hoàn phí đầu tiên sẽ được nạp vào tài khoản OKX của bạn trong vòng 20 phút sau khi ghi danh thành công sự kiện này. Bạn sẽ nhận được email và thông báo trong ứng dụng chứa thông tin liên quan đến giá trị thẻ hoàn phí và ngày hết hạn sau khi thẻ được nạp.

Các thẻ hoàn phí tiếp theo sẽ được gửi trong vòng 20 phút sau khi bạn sử dụng hết 100 USDT được phân bổ từ thẻ hoàn phí.

Khoản hoàn phí đủ điều kiện sẽ được nạp trở lại vào tài khoản funding của bạn vào ngày hôm sau.

Kiểm tra thẻ hoàn phí và số dư còn lại tại đây.

6. Vì sao các thẻ hoàn phí tiếp theo được gửi sau khi sử dụng hết thẻ đầu tiên?

Chúng tôi muốn mang đến cho nhiều người đam mê tiền mã hóa cơ hội chuyển sang dùng OKX và trải nghiệm nền tảng của chúng tôi.

Bằng việc gửi các thẻ hoàn phí 100 USDT tiếp theo sau khi số dư thẻ trước đó đã hết, chúng tôi sẽ có thể mở rộng chương trình ưu đãi cho nhiều nhà giao dịch như bạn hơn!

Bạn muốn mời bạn bè cùng hưởng ưu đãi này? Hãy xem phần thưởng giới thiệu tại đây.

Người bạn được giới thiệu sẽ nhận ngay một thẻ hoàn phí khi đăng ký và tham gia sự kiện Miễn phí giao dịch này.

7. Tôi đã hoàn thành các yêu cầu nhưng chưa nhận được thẻ hoàn phí

Nếu bạn đã ghi danh thành công vào chương trình ưu đãi này, sẽ có lời nhắc xác nhận tham gia thành công tại thời điểm ghi danh và nút sẽ hiển thị Đã tham gia,

Thẻ hoàn phí đầu tiên sẽ được nạp vào tài khoản OKX của bạn trong vòng 20 phút sau khi ghi danh thành công sự kiện này.

Nếu thẻ vẫn chưa được nạp vào tài khoản của bạn sau 24 giờ ghi danh thành công, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.

Kiểm tra thẻ hoàn phí và số dư còn lại tại đây.

8. Giá trị thẻ hoàn phí tối đa cho mỗi người dùng là bao nhiêu?

Thẻ hoàn phí sẽ được nạp theo danh định là 100 USDT mỗi thẻ

Giá trị tối đa của thẻ hoàn phí được phân phối cho mỗi người dùng sẽ là 2.000 USDT, được phân phối trong 20 lần.

Sau khi giao dịch 100.000 USD và dùng hết số dư thẻ hoàn phí hiện có, bạn sẽ nhận được thẻ hoàn phí 100 USDT tiếp theo trong vòng 20 phút – tối đa 2.000 USDT hoàn phí giao dịch cho mỗi người dùng.

9. Sử dụng thẻ hoàn phí như thế nào?

Thẻ hoàn phí sẽ được nạp theo danh định là 100 USDT mỗi thẻ.

Khi phí giao dịch phát sinh và được thanh toán, OKX sẽ khấu trừ số tiền tương đương từ thẻ hoàn phí và nạp tiền vào tài khoản funding của bạn vào ngày hôm sau.

Hãy đảm bảo rằng bạn đủ tiền để bắt đầu giao dịch, tiếp đó, thẻ hoàn phí sẽ được nạp vào ngày hôm sau.

Kiểm tra thẻ hoàn phí và số dư còn lại tại đây.

10. Nếu mức phí giao dịch vượt quá số tiền trong thẻ hoàn phí của tôi thì sao?

Thẻ hoàn phí là phần thưởng được gửi về tài khoản OKX của bạn để bạn sử dụng làm khoản hoàn tiền một phần hoặc toàn bộ phí giao dịch, tùy vào từng sự kiện.

Khi phí giao dịch phát sinh và được thanh toán, OKX sẽ khấu trừ số tiền tương đương từ thẻ hoàn phí và nạp tiền vào tài khoản funding của bạn vào ngày hôm sau.

Thẻ hoàn phí tiếp theo sẽ được phát trong vòng 20 phút sau khi số dư thẻ hoàn phí hiện có đã hết. Hãy đảm bảo rằng bạn đủ tiền để tiếp tục giao dịch, tiếp đó, thẻ hoàn phí sẽ được nạp vào ngày hôm sau.

11. Có hạn mức về số lượng thẻ hoàn phí và người tham gia sự kiện không?

Mỗi thẻ hoàn phí 100 USDT chỉ được phát sau khi thẻ trước đó đã được sử dụng. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và giúp có thêm nhiều người đam mê tiền mã hóa được trải nghiệm giao dịch tại OKX mà không mất phí.

Tổng thưởng là 250.000 USDT. Bằng việc gửi các thẻ hoàn phí 100 USDT tiếp theo sau khi số dư thẻ trước đó đã hết, chúng tôi sẽ có thể mở rộng chương trình ưu đãi cho nhiều nhà giao dịch như bạn hơn!

12. Tôi không thể chọn nút "Tham gia ngay". Tại sao?

Sự kiện này dành riêng cho người dùng mới đã đăng ký tài khoản mới trên OKX từ 13:00 ngày 06/07/2023 (giờ Việt Nam).

Để có thể tham gia, bạn sẽ cần đăng ký và hoàn tất xác minh tài khoản, sau đó chọn nút Tham gia ngay.

Sau khi bấm, hãy chắc chắn rằng màn hình hiển thị thay đổi thành Đã tham gia để xác nhận việc bạn tham gia sự kiện.

Nếu bạn đã hoàn thành yêu cầu đăng ký và xác minh tài khoản, vui lòng kiểm tra các điều khoản và điều kiện để biết thông tin chi tiết về tính đủ điều kiện.