Làm cách nào để bảo mật Ví MPC của tôi?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút290

Ví điện toán đa bên (MPC) là gì?

Ví MPC là loại ví tiền mã hóa sử dụng ba mã bí mật được gọi là mảnh ghép khóa riêng tư nhằm bảo vệ tài sản của bạn. Khi bạn tạo ví MPC, 3 mảnh ghép khóa riêng tư sẽ được tạo:

  1. __Mảnh ghép 1 __ : do ví MPC của bạn tạo ra
  2. Mảnh ghép 2 : được tạo và lưu trữ trên thiết bị của bạn
  3. Mảnh ghép 3 : do thiết bị của bạn tạo ra, được mã hóa và sao lưu trên lưu trữ đám mây của thiết bị

Khi hoàn tất giao dịch, bạn bắt buộc phải có cả Mảnh ghép 1 và Mảnh ghép 2 để tạo khóa riêng tư hoàn chỉnh và Mảnh ghép 3 để làm Mảnh ghép khóa riêng tư dự phòng của mình.
Ví MPC3 mảnh ghép khóa riêng tư sẽ được tạo và lưu trữ riêng biệt

Làm cách nào để sao lưu ví của tôi?

Bạn nên sao lưu Mảnh ghép 3 lên lưu trữ đám mây của thiết bị (iCloud, Google Drive hoặc Huawei Cloud) nhằm tránh tổn thất tài sản. Để sao lưu dữ liệu Mảnh ghép 3, hãy truy cập dịch vụ đám mây của thiết bị và đặt mật khẩu để mã hóa. Dữ liệu của Mảnh ghép 3 sẽ được tải lên lưu trữ đám mây của thiết bị và dữ liệu này sẽ bị xóa khỏi thiết bị bạn đang sử dụng, giúp bảo vệ các Mảnh ghép khóa riêng tư của bạn.

Nếu không sao lưu dữ liệu của Mảnh ghép 3 lên lưu trữ đám mây và thiết bị của bạn bị mất, thì bạn vĩnh viễn không thể truy cập vào tài sản của mình khi chỉ còn lại Mảnh ghép 1 trên máy chủ của ví.

Làm cách nào để khôi phục ví của tôi?

Bạn có thể khôi phục ví của mình thông qua sao lưu đám mây bằng dữ liệu Mảnh ghép 1 và Mảnh ghép 3 ngay cả khi bị mất thiết bị. Toàn bộ 3 mã bí mật sẽ được đặt lại nhằm bảo vệ tài sản của bạn và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu Mảnh ghép 2. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến địa chỉ ví hoặc tài sản của bạn.