Nitro Spreads là gì và làm cách nào để giao dịch trên OKX Nitro Spreads?

Phát hành vào 25 thg 9, 2023Cập nhật vào 29 thg 5, 2024Thời gian đọc: 13 phút14

Nitro Spreads là gì?

Nitro Spreads là sổ lệnh spread trong Thị trường thanh khoản, giúp bạn giao dịch spread và basis. Giao dịch spread là một chiến lược giao dịch tận dụng chênh lệch giá – hoặc spread – giữa giá của các tài sản liên quan trên các thị trường khác nhau, thường có cùng công cụ cơ sở hoặc công cụ tham chiếu.

Giao dịch spread thường yêu cầu nhà giao dịch mở vị thế theo cách thủ công trong hai sổ lệnh riêng biệt. Với Nitro Spreads, giờ đây, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch spread một cách đơn giản và dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột. Tất cả các lệnh trong Nitro Spreads được đảm bảo khớp với số lượng phù hợp cho mỗi leg hoặc hoàn toàn không, do đó sẽ không có rủi ro về leg và giảm thiểu trượt giá. Tính năng này hỗ trợ các chiến lược khác nhau, bao gồm khai thác phí funding, giao dịch thực hiện hợp đồng tương lai giao ngay và calendar roll.

Giao dịch spread hoạt động như thế nào?

Thông thường, Giao dịch spread có dạng Giao ngay so với Vĩnh cửu (ví dụ: BTC/USDT giao ngay so với BTC/USDT vĩnh cửu), Giao ngay so với Hợp đồng tương lai (ví dụ: ETH/USDT giao ngay so với hợp đồng tương lai hằng quý ETH/USD) hoặc hai hợp đồng tương lai có ngày hết hạn khác nhau ( ví dụ: Hợp đồng tương lai hằng quý so với hai lần một quý đối với LTC/USDT).

Một nhà giao dịch thành thạo có thể kiếm lời bằng cách tận dụng chênh lệch giá (spread) giữa các công cụ. Trong chiến lược này, hai vị thế được mở đồng thời theo các hướng ngược nhau (long và short), với số tiền bằng nhau cho mỗi vị thế. Spread được xây dựng để có tổng delta bằng 0, nghĩa là việc nắm giữ chiến lược spread không có rủi ro về delta.

Delta nghĩa là cách giá của một công cụ thay đổi liên quan đến tài sản tham chiếu. Chẳng hạn, khi giá BTC/USDT tăng thêm 1 USDT, chúng tôi dự kiến giá của một hợp đồng tương lai hằng quý BTC/USDT cũng sẽ tăng thêm khoảng 1 USDT. Nếu cả giá Giao ngay và Giá hợp đồng tương lai đều tăng thêm 1, và một nhà giao dịch mua vị thế này và bán vị thế kia, thì giá trị tổng thể của vị thế sẽ không thay đổi (rủi ro delta đối với vị thế này được bù đắp bởi vị thế kia, khiến về tổng delta sẽ bằng 0 trước những thay đổi về giá). Sự ổn định và bảo vệ khỏi rủi ro này là một tính năng và lợi thế chính của giao dịch spread.

Cách giao dịch trên OKX Nitro Spreads?

Cách đặt lệnh?

 1. Đăng nhập vào trang web OKX > Giao dịch > Thị trường thanh khoản > Nitro Spreads

 2. Chọn thị trường bạn muốn giao dịch: hiện tại, chúng tôi cung cấp BTC/USDT và ETH/USDT

 3. Trong Nitro Spreads, hãy chọn sổ có sẵn cho spread mà bạn muốn mua hoặc bán.

  • Chọn Bán, nếu bạn muốn mua spread

  • Chọn Chào mua, nếu bạn muốn bán spread

   CT-web-trading-NOS

   Lưới chênh lệch có sẵn trên trang Nitro Spreads

 4. Sau khi sổ lệnh cho spread bạn đã chọn bật lên, hãy điền giásố lượng để đặt lệnh

 5. Thực hiện lệnh sau khi xác nhận thông tin chi tiết

Lưu ý:

 • Để tiếp tục với Thị trường thanh khoản, bạn cần hoàn thành xác minh danh tính

 • Nếu giá đặt lệnh vượt qua mức giá tốt nhất hiện có trong sổ lệnh (Bán khi mua spread và Chào mua khi bán spread), lệnh sẽ được khớp ngay lập tức. Nếu không, lệnh sẽ được thêm vào sổ lệnh Chào mua/Bán tương ứng.

 • Các lệnh vẫn mở sau 7 ngày sẽ tự động bị hủy.

Cách hủy một lệnh?

Có hai cách để hủy lệnh trong Nitro Spreads:

Phương án 1:

 1. Chọn ô trên lưới Nitro Spread có hình tròn chứa số cho biết bạn có bao nhiêu lệnh chờ khớp trong spread cụ thể đó

  CT-web-trading-NOS spread page

  Tìm ô chứa số trong vòng tròn để hủy lệnh chờ khớp của bạn

 2. Hủy lệnh bạn muốn hủy trong Lệnh chờ khớp

  CT-web-trading-NOS cancel order

  Hủy lệnh đã chọn trong Lệnh chờ khớp

Phương án 2:

 1. Mở trang Nitro Spreads và tìm Lệnh chờ khớp

 2. Hủy lệnh bạn muốn hủy

  CT-web-trading-NOS RFQ cancel

  Hủy lệnh trên trang Nitro Spreads

Tôi có thể làm gì nếu tôi có một lệnh chờ khớp trong Nitro Spreads nhưng muốn khớp lệnh ngay lập tức?

Bạn cũng có thể chọn Gửi dưới dạng RFQ trong Lệnh chờ khớp để báo giá và thực hiện ngay lập tức nếu bạn không muốn đợi cho đến khi lệnh được thực hiện và muốn yêu cầu báo giá trực tiếp từ maker đủ điều kiện của chúng tôi.

Phí Nitro Spreads là gì?

 • Đối với khách hàng VIP, phí Nitro Spreads thấp hơn 50% so với việc thực hiện dưới dạng hai leg riêng lẻ trong sổ lệnh thông thường

 • Đối với khách hàng thường xuyên, mức phí tương tự áp dụng cho mỗi leg công cụ tương ứng

Câu hỏi thường gặp về Nitro Spreads

1. Loại token và công cụ nào được hỗ trợ trên Nitro Spreads?

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ token (BTC, ETH) và Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và Hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều token và loại công cụ được thêm vào. Bạn có thể tham khảo trang web OKX > Giao dịch > Thị trường thanh khoản > Nitro Spreads.

2. Các kết hợp spread nào hiện đang được hỗ trợ trên Nitro Spreads?

Hiện tại, OKX hỗ trợ: Giao ngay so với Vĩnh cửu, Giao ngay so với Hợp đồng tương lai, Vĩnh cửu so với Hợp đồng tương lai và Hợp đồng tương lai so với Hợp đồng tương lai.

Hợp đồng tương lai hiện tại bao gồm Hợp đồng tương lai hai lần một quý và Hợp đồng tương lai hằng quý

3. Cách diễn giải giá chào mua và giá bán trên ô spread?

Giá trên các ô cho biết spread giữa giá đã khớp của hai công cụ sau khi giao dịch được khớp. Spread sẽ bằng với giá khớp lệnh của công cụ có thời hạn xa hơn trừ đi công cụ có thời hạn gần hơn.

 • Chào mua: Mức giá bạn nhận được (hoặc phải trả, khi giá spread âm) khi bạn bán spread (Mua công cụ có thời hạn gần hơn và bán công cụ có thời hạn xa hơn)

 • Giá chào bán: Mức giá bạn phải trả (hoặc nhận, khi giá spread âm) khi bạn mua spread (Bán công cụ có thời hạn gần hơn và mua công cụ có thời hạn xa hơn) Thứ tự của các công cụ có thời hạn từ xa nhất đến gần nhất trong Nitro Spreads là: Hợp đồng tương lai hai lần một quý > Hợp đồng tương lai hằng quý > Vĩnh cửu > Giao ngay

4. Bù BBO là gì?

Bù BBO, còn được gọi là bù Best-Bid-Offer, là một số liệu quan trọng mà bạn có thể xem trước khi đặt lệnh, theo mức giá của spread. Giá trị này không tính đến số lượng và chỉ được xác định bởi chênh lệch giữa giá tốt nhất trong Nitro Spread so với giá tốt nhất ngụ ý mà bạn sẽ có được nếu thực hiện cùng một chiến lược trong Sổ lệnh trung tâm tại thời điểm này.

Khi bù BBO là âm, nghĩa là giá tốt nhất trên Nitro Spreads là tốt hơn so với giá tốt nhất ngụ ý mà bạn sẽ có được khi thực hiện chiến lược tương tự trong Sổ lệnh trung tâm. Cũng sẽ có một đường viền màu trắng quanh ô để cho biết khi nào Nitro Spreads có giá tốt hơn.

Giá tốt nhất ngụ ý từ Sổ lệnh trung tâm cho bên Bán của chiến lược được xác định bằng cách lấy Giá chào bán thấp nhất của công cụ leg xa hơn trừ đi Giá chào mua cao nhất của công cụ leg gần hơn trong khi đối với bên Chào mua, đó là Giá chào mua cao nhất của công cụ leg xa hơn trừ đi Giá chào bán thấp nhất của công cụ leg gần hơn.

5. Thanh khoản trên Nitro Spreads có được chia sẻ với Sổ lệnh trung tâm của công cụ riêng lẻ không?

Không, thanh khoản trên Nitro Spreads chỉ dành cho Nitro Spreads. Điều này có nghĩa là lệnh trong Nitro Spreads sẽ không xuất hiện trong Sổ lệnh trung tâm và ngược lại.

6. Tôi có thể giao dịch leg riêng lẻ trong Sổ lệnh trung tâm sau khi thanh toán trên Nitro Spreads không?

Có, sau khi bạn mua hoặc bán một spread trong Nitro Spreads, các leg riêng lẻ của spread sẽ trở thành các vị thế riêng biệt có thể được giao dịch riêng lẻ trong Sổ lệnh trung tâm.

7. Các vị thế hoặc tài sản của tôi từ Sổ lệnh trung tâm có thể được giao dịch hoặc sử dụng để ký quỹ khi giao dịch trên Nitro Spreads không?

Có, vì mọi thứ đều có trong hệ sinh thái OKX, các vị thế leg riêng lẻ mà bạn đã có từ Sổ lệnh trung tâm có thể được giao dịch và sử dụng để ký quỹ trên Nitro Spreads.