OKX tối ưu hóa chốt lời và cắt lỗ

Phát hành vào 19 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Tối ưu hóa #1: Điều chỉnh lệnh chốt lời/cắt lỗ mọi lúc, mọi nơi

  1. Điều chỉnh bất kỳ thông số TP/SL nào: Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh lệnh chốt lời và cắt lỗ hiện có của mình trong thời gian thực. Bạn có thể điều chỉnh mức giá, số lượng và các thông số quan trọng khác để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, đảm bảo xây dựng chiến lược phù hợp với biến động của thị trường.
  2. Chốt lời linh hoạt: Chốt lời vào thời điểm thích hợp và đảm bảo lợi nhuận khi thị trường biến động, dựa theo sự tăng giá đột ngột hoặc xu hướng đảo chiều. Tính năng này giúp bạn tối ưu hóa chiến lược sinh lời của mình và thích ứng với biến động của thị trường đang phát triển.
  3. Quản lý rủi ro: Điều chỉnh lệnh cắt lỗ rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro hiệu quả. Bạn có thể thiết lập mức giá mới cho lệnh cắt lỗ nhằm hạn chế tổn thất tiềm tàng, phù hợp với biến động thị trường, giảm khả năng gặp phải biến động giá bất lợi cũng như bảo vệ vốn đầu tư.
  4. Quản lý danh mục đầu tư hiệu quả: Khả năng điều chỉnh các lệnh chốt lời và cắt lỗ giúp quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Bạn có thể điều chỉnh chiến lược bằng cách sửa đổi đồng thời nhiều lệnh, tối ưu hóa hoạt động giao dịch và phản ứng nhanh chóng với biến đổi của thị trường.

Tối ưu hóa #2: Thay đổi kích thước lệnh chốt lời/cắt lỗ của bạn mà không có bất kỳ giới hạn nào

Các tính năng chính:
Loại bỏ giới hạn kích thước lệnh cho TP/SL đối với Chế độ phòng hộ: OKX hiện cho phép người dùng điều chỉnh quy mô của các lệnh chốt lời và cắt lỗ mà không có bất kỳ giới hạn nào đối với Chế độ phòng hộ. Nhà giao dịch có thể tăng hoặc giảm số lượng lệnh theo chiến lược giao dịch, đáp ứng các điều kiện thị trường và khẩu vị rủi ro của mình.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm hỗ trợ.

OKX
19/06/2023