Thông số Tin nhắn cảnh báo Bot tín hiệu giao dịch 2.0

Phát hành vào 30 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 29 phút

Mục lục

Giới thiệu

Với sự ra mắt của Bot tín hiệu, giờ đây người dùng TradingView có thể chia sẻ tín hiệu và tạo một Bot tín hiệu trên OKX. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các thông số khác nhau của tin nhắn cảnh báo mà OKX hỗ trợ người dùng.

Đối với những người thành thạo PineScript và chỉ dựa vào các tập lệnh chiến lược để gửi tín hiệu, chúng tôi đã thiết kế tỉ mỉ một định dạng thông số kỹ thuật độc quyền. Định dạng này tích hợp liền mạch các phần giữ chỗ chiến lược của PineScript, cho phép bạn truyền tín hiệu giao dịch một cách tương đối dễ dàng. Nếu bạn là người dùng chiến lược PineScript gốc, định dạng này sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, cung cấp cách tiếp cận hợp lý để hợp nhất các tập lệnh chiến lược của bạn với phần giữ chỗ chiến lược của TradingView. Nếu bạn là người viết chiến lược và sử dụng các hàm chiến lược.*() để thiết lập tín hiệu giao dịch, vui lòng chuyển sang Phần A - dành cho người dùng chiến lược PineScript dưới đây.

Mặt khác, chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng chỉ dựa vào các tập lệnh chiến lược PineScript. Trong Phần B - Tương thích với tất cả của hướng dẫn này, chúng tôi cung cấp một bộ thông số kỹ thuật linh hoạt vượt xa các phương pháp tạo tập lệnh. Những thông số kỹ thuật này hiệu quả với tất cả các phương pháp tạo tín hiệu. Dù bạn sử dụng các chỉ báo tùy chỉnh, các kỹ thuật biểu đồ khác nhau hay thậm chí thích cảnh báo thủ công hơn, khung thông số kỹ thuật "có thể dùng cho mọi trường hợp" này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tổng quan nhanh về Pine Script: “Chiến lược” vs “Chỉ báo”

Các chiến lược của Pine Script phục vụ mục đích tiến hành kiểm nghiệm dữ liệu lịch sử cũng như kiểm tra tiếp trên thị trường trực tiếp. Bên cạnh việc thực hiện các phép tính chỉ báo, chiến lược còn bao gồm lệnh gọi tới hàm strategy.*() để truyền lệnh giao dịch đến trình mô phỏng môi giới của Pine Script. Trình mô phỏng này sau đó có thể mô phỏng việc thực hiện các lệnh này. Kết quả kiểm nghiệm được hiển thị trong tab "Trình kiểm tra chiến lược" nằm ở cuối biểu đồ, ngay bên cạnh tab "Trình chỉnh sửa Pine Script".

Phần A - tổng quan nhanh 1

Mặt khác, chỉ báo của Pine Script cũng liên quan đến tính toán nhưng không dành để sử dụng trong các tình huống kiểm nghiệm. Do tính độc lập của chúng với trình mô phỏng môi giới, các chỉ báo tiêu thụ ít tài nguyên hơn và thực hiện nhanh hơn.

Phần A - tổng quan nhanh 2

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể sử dụng linh hoạt định dạng trong Phần A hoặc định dạng trong Phần B – cả hai đều hoàn toàn tương thích. Dựa trên tin nhắn bạn truyền tải, hệ thống sẽ phân biệt định dạng được sử dụng một cách thông minh và phân tích cú pháp tin nhắn của bạn một cách phù hợp. Quá trình xử lý thông minh này đảm bảo trải nghiệm liền mạch dù bạn chọn phương pháp tiếp cận nào.

Phần A (Người dùng chiến lược PineScript)

Các thông số kỹ thuật sau đây được thiết kế riêng cho người dùng soạn thảo thuật toán bằng chiến lược PineScript và chủ yếu bằng hàm strategy.

*Định dạng này được dành riêng để cung cấp giá trị giữ chỗ chiến lược, đảm bảo khả năng thích ứng liền mạch. Để hiểu sâu hơn về tập lệnh chiến lược và quy trình gửi cảnh báo bằng biến giữ chỗ chiến lược, bạn có thể tìm thêm thông tin tại liên kết.

Nếu khái niệm này xa lạ với bạn, Phần B sẽ cung cấp một cách tiếp cận khác giúp xây dựng cảnh báo, có thể áp dụng cho nhiều tình huống hơn.

Tổng quan về các thông số AlertMsg

Thông số
Yêu cầu
Giá trị
id
Yêu cầu
 • {{strategy.order.id}} từ TradingView

thao tác
Yêu cầu
 • {{strategy.order.action}} từ TradingView

marketPosition
Yêu cầu
 • {{strategy.market_position}} từ TradingView

prevMarketPosition
Yêu cầu
 • {{strategy.prev_market_position}} từ TradingView

công cụ
Yêu cầu
 • {{ticker}} từ TradingView

 • Định dạng instld từ OKX

signalToken
Yêu cầu
Được cung cấp bởi OKX khi tạo tín hiệu
timestamp
Yêu cầu
{{timenow}} từ TradingView
maxLag
Tùy chọn
Giá trị số nguyên không âm trong khoảng [1, 3600]. Mặc định là 60.
investmentType
Tùy chọn*


 • cơ sở (CHO TÍN HIỆU VÀO VÀ THOÁT) Số tiền bằng đồng yết giá

 • ký quỹ (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Ký quỹ đầu tư bằng đồng định giá

 • hợp đồng (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Số lượng hợp đồng cố định

 • tỷ lệ phần trăm_số dư (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Dựa trên % Số dư khả dụng (tức là ký quỹ khả dụng để mở lệnh mới)

 • tỷ lệ phần trăm_đầu tư (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Dựa trên % Đầu tư Hoạt động trong bot của bạn. Đầu tư Hoạt động thường là biên đầu tư ban đầu của bạn vào thời điểm tạo bot và giữ nguyên cho đến khi bạn nạp thêm biên và quyết định tăng giá trị này.

 • phần trăm_vị thế (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU THOÁT) Dựa trên % vị thế chờ khớp

số lượng
Yêu cầu
 • cơ sở (giá trị thả nổi dương)

 • ký quỹ (giá trị thả nổi dương)

 • hợp đồng (số nguyên dương)

 • tỷ lệ phần trăm_số dư (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

 • tỷ lệ phần trăm_đầu tư (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

 • tỷ lệ phần trăm_vị thế (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

* investmentType sẽ được mặc định là "tỷ lệ phần trăm_đầu tư" nếu tín hiệu được coi là tín hiệu vào và "tỷ lệ phần trăm_vị thế" nếu tín hiệu được coi là tín hiệu thoát. Tuy nhiên, bạn rất nên đặt giá trị này thành "cơ sở" và đặt amount thành "{{strategy.order.contracts}}" để có khả năng tương thích tối đa với chiến lược TradingView của bạn.

1. Thông số AlertMsg - id

Phần A - id

id - Mã định danh lệnh

{{strategy.order.id}} - trả về ID của lệnh đã thực hiện (chuỗi được sử dụng làm thông số đầu tiên trong một trong các lệnh gọi hàm tạo ra lệnh: Strategy.entry, Strategy.exit hoặc Strategy.order).

2. Thông số AlertMsg - thao tác

Phần A - thao tác

thao tác - Mua hay Bán?

{{strategy.order.action}} - trả về chuỗi "mua" hoặc "bán" cho lệnh đã thực hiện.

3. Thông số AlertMsg - marketPosition

Phần A - MarketPosition

marketPosition - Trạng thái vị thế dự kiến (khi thực hiện lệnh)

{{strategy.market_position}} - trả về vị thế hiện tại của chiến lược ở dạng chuỗi: "long", "flat" hoặc "short".

4. Thông số AlertMsg - prevMarketPosition

Phần A - prevMarketPosition

prevMarketPosition - Trạng thái vị thế trước đó (trước khi thực hiện lệnh)

{{strategy.prev_market_position}} - trả về vị thế trước đó của chiến lược ở dạng chuỗi: "long", "flat" hoặc "short".

5. Thông số AlertMsg - công cụ

Phần A - công cụ

Định dạng 1: mã - giá trị giữ chỗ TradingView

Một giá trị giữ chỗ tiêu 'chuẩn'* là một đoạn văn bản chính xác được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn kép và được bao gồm trong một tin nhắn cảnh báo.

"{{ticker}}" sẽ trả về Mã của công cụ tạo ra cảnh báo.

Ví dụ: "BTCUSDT.P", "ETHUSDT.P".

* Giá trị giữ chỗ tiêu chuẩn để truy cập biến số trong PineScript. Tìm hiểu thêm tại đây.

Định dạng 2: Định dạng Công cụ OKX

ID Công cụ, hoặc instId trong OKX API. Bạn có thể truy cập link này để biết thêm chi tiết

Ví dụ: "BTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP"

6. Thông số AlertMsg - signalToken

Phần A - signalToken

signalToken -- Xác thực tín hiệu

Token là một biện pháp bảo mật giúp đảm bảo rằng các yêu cầu đến là hợp pháp và được cấp quyền. signalToken này sẽ được tạo tự động khi người dùng tạo thành công tín hiệu mới trên nền tảng của chúng tôi và sẽ cần được sao chép vào Tin nhắn cảnh báo TradingView.

Cách định vị signalToken cho tín hiệu đã hoạt động?

 1. Kiểm tra phần Chi tiết tín hiệu của bạn

Phần A - định vị signalToken 1

 1. Định vị signalToken của bạn trong phần thông báo cảnh báo được đề xuất

Phần A - định vị signalToken 2

7. Thông số AlertMsg - timestamp

Phần A - timestamp

timenow - giá trị giữ chỗ TradingView

Một giá trị giữ chỗ tiêu 'chuẩn'* là một đoạn văn bản chính xác được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn kép và được bao gồm trong một tin nhắn cảnh báo.

"{{timenow}}" sẽ trả về thời gian hiện tại và chính xác khi cảnh báo được tạo ra, theo định dạng UTC và yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ.

Ví dụ: "2023-06-01T17:38:10Z"

* Giá trị giữ chỗ tiêu chuẩn để truy cập biến số trong PineScript. Tìm hiểu thêm tại đây.

8. Thông số AlertMsg - maxLag

Phần A - maxLag

maxLag - Độ trễ tối đa chấp nhận được

Thuật ngữ "maxLag" liên quan đến độ trễ hoặc độ trễ tối đa cho phép, được tính bằng giây, trước khi tín hiệu giao dịch bị coi là vô hiệu. Việc tính toán maxLag này liên quan đến xác định chênh lệch thời gian giữa thời điểm tín hiệu được gửi từ TradingView (sử dụng trường "timestamp" trong thông báo cảnh báo) và thời điểm tín hiệu được nhận trên OKX nhằm mục đích thực hiện lệnh.

Theo mặc định, maxLag được đặt là 60 giây. Đặt một giá trị maxLag giúp đảm bảo rằng Bot tín hiệu hoạt động đúng hẹn, tránh hành động dựa trên tín hiệu lỗi thời hoặc có thể không chính xác nữa và không còn phản ánh tình hình thị trường hiện tại.

9. Thông số AlertMsg - investmentType & amount

Phần A - investmentType & amount

Lưu ý quan trọng: Để đảm bảo khả năng tương thích tối ưu với chiến lược TradingView của bạn, bạn nên định cấu hình InvestmentType thành "cơ sở" và đặt amount thành "{{strategy.order.contracts}}". Khi làm theo phương pháp tiếp cận này, số lượng lệnh trên OKX sẽ phù hợp với số lượng lệnh được chỉ định trong chiến lược TradingView của bạn.

investmentType và Amount

(CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU NHẬP)
 • cơ sở: Số tiền bằng đồng yết giá (Lựa chọn được đề xuất)

 • ký quỹ: Ký quỹ đã đầu tư đối với đồng định giá

 • hợp đồng: Số lượng hợp đồng cố định

 • tỷ lệ phần trăm_số dư: Dựa trên % Số dư khả dụng (nghĩa là số tiền ký quỹ khả dụng để mở các lệnh mới)

 • tỷ lệ phần trăm_đầu tư: Dựa trên % Đầu tư Hoạt động trong bot của bạn. Đầu tư Hoạt động thường là biên đầu tư ban đầu của bạn vào thời điểm tạo bot và giữ nguyên cho đến khi bạn nạp thêm biên và quyết định tăng giá trị này. Ví dụ: Nếu bạn tạo một bot với biên đầu tư ban đầu là 1000 USDT, Đầu tư Hoạt động của bạn sẽ được đặt là 1000 USDT. Đối với bất kỳ tín hiệu nào đến, đây là giá trị sẽ được sử dụng cho các tính toán kích thước đơn đặt hàng của bạn. Giả sử sau vài ngày chạy bot, bạn quyết định rằng nó hoạt động tốt và đầu tư thêm 1000 USDT vào biên và thêm vào Đầu tư Hoạt động của bạn. Sau đó, Đầu tư Hoạt động của bạn sẽ tăng lên thành 2000 USDT và đây là giá trị mới sẽ được sử dụng cho các tính toán kích thước đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về giá trị Đầu tư Hoạt động hiện tại của bot, bạn luôn có thể kiểm tra điều này trong phần Chi tiết Bot của bạn.

(CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU THOÁT)
 • cơ sở: Số tiền bằng đồng yết giá (Lựa chọn được đề xuất)
 • tỷ lệ phần trăm_vị thế: Dựa trên % vị thế chờ khớp

Phần B (Tương thích với tất cả)

Các thông số kỹ thuật được cung cấp dưới đây rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh để phù hợp với mọi tình huống. Dù bạn đang sử dụng PineScript để tạo chiến lược hay tập lệnh chỉ báo (nghiên cứu) hay nhập cảnh báo theo cách thủ công vào giao diện người dùng Cảnh báo của TradingView, các thông số kỹ thuật này vẫn có thể thích ứng và tùy chỉnh được.

Tổng quan về các thông số AlertMsg

Thông số Yêu cầu Giá trị
thao tác Yêu cầu
 • VÀO_LONG

 • VÀO_SHORT

 • THOÁT_LONG

 • THOÁT_SHORT

công cụ Yêu cầu
 • {{ticker}} từ TradingView

 • Định dạng instld từ OKX

signalToken Yêu cầu Được cung cấp bởi OKX khi tạo tín hiệu
timestamp Yêu cầu {{timenow}} từ TradingView
maxLag Tùy chọn Giá trị số nguyên không âm trong khoảng [1, 3600]. Mặc định là 60.
orderType Tùy chọn. Cần có thông số nếu orderType = Limit
 • thị trường

 • giới hạn

orderPriceOffset Tùy chọn. Cần có thông số nếu không có cài đặt nào được định cấu hình khi tạo Bot tín hiệu OKX Giá trị thả nổi giữa [0, 100] theo %
investmentType Tùy chọn. Cần có thông số nếu orderType = Limit
 • ký quỹ (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Ký quỹ đầu tư bằng đồng định giá

 • hợp đồng (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Số lượng hợp đồng cố định

 • tỷ lệ phần trăm_số dư (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Dựa trên % Số dư khả dụng (tức là ký quỹ khả dụng để mở lệnh mới)

 • tỷ lệ phần trăm_đầu tư (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU VÀO) Dựa trên % Đầu tư Hoạt động trong bot của bạn. Đầu tư Hoạt động thường là biên đầu tư ban đầu của bạn vào thời điểm tạo bot và giữ nguyên cho đến khi bạn nạp thêm biên và quyết định tăng giá trị này.

 • phần trăm_vị thế (CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU THOÁT) Dựa trên % vị thế chờ khớp

số lượng Tùy chọn. Cần có thông số nếu orderType = Limit
 • ký quỹ (giá trị thả nổi dương)

 • hợp đồng (số nguyên dương)

 • tỷ lệ phần trăm_số dư (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

 • tỷ lệ phần trăm_đầu tư (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

 • tỷ lệ phần trăm_vị thế (giá trị thả nổi trong khoảng [0,01, 100] theo %)

1. Thông số AlertMsg - thao tác

Chế độ vị thế:

Bot tín hiệu hoạt động theo chế độ Một chiều (tức là Mua/Bán), có nghĩa là bot sẽ chỉ giữ vị thế theo một hướng đối với một công cụ giao dịch cụ thể.

Lệnh chờ khớp
 • VÀO_LONG: Mở một vị thế Mua với kỳ vọng giá sẽ tăng.
 • VÀO_SHORT: Mở một vị thế Bán với kỳ vọng giá sẽ giảm.
Lệnh đóng
 • THOÁT_LONG: Đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế Mua bằng cách bán các vị thế đang nắm giữ.
 • THOÁT_SHORT: Đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế Bán bằng cách mua lại các hợp đồng.

2. Thông số AlertMsg - công cụ

Định dạng 1: mã - giá trị giữ chỗ TradingView

Một giá trị giữ chỗ tiêu 'chuẩn'* là một đoạn văn bản chính xác được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn kép và được bao gồm trong một tin nhắn cảnh báo.

"{{ticker}}" sẽ trả về Mã của công cụ tạo ra cảnh báo.

Ví dụ: "BTCUSDT.P", "ETHUSDT.P".

* Giá trị giữ chỗ tiêu chuẩn để truy cập biến số trong PineScript. Tìm hiểu thêm tại đây.

Định dạng 2: Định dạng Công cụ OKX

ID Công cụ, hoặc instId trong OKX API. Bạn có thể truy cập link này để biết thêm chi tiết

Ví dụ: "BTC-USDT-SWAP", "ETH-USDT-SWAP"

3. Thông số AlertMsg - signalToken

signalToken - Xác thực Tín hiệu

Token là một biện pháp bảo mật giúp đảm bảo rằng các yêu cầu đến là hợp pháp và được cấp quyền. signalToken này sẽ được tạo tự động khi người dùng tạo thành công tín hiệu mới trên nền tảng của chúng tôi và sẽ cần được sao chép vào Tin nhắn cảnh báo TradingView.

4. Thông số AlertMsg - timestamp

timenow - giá trị giữ chỗ TradingView

Một giá trị giữ chỗ tiêu 'chuẩn'* là một đoạn văn bản chính xác được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn kép và được bao gồm trong một tin nhắn cảnh báo.

"{{timenow}}" sẽ trả về thời gian hiện tại và chính xác khi cảnh báo được tạo ra, theo định dạng UTC và yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ.

Định dạng có thể (giờ UTC, định dạng ISO 8061)

 • định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ Ví dụ: "2023-06-01T17:38:10Z"
 • định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ Ví dụ: "2023-06-01T17:38:10.836Z"
 • định dạng yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+0000 Ví dụ: "2023-06-01T17:38:10+0000"

Ví dụ: "2023-06-01T17:38:10Z"

* Giá trị giữ chỗ tiêu chuẩn để truy cập biến số trong PineScript. Tìm hiểu thêm tại đây.

5. Thông số AlertMsg - maxLag

maxLag - Độ trễ tối đa chấp nhận được

Thuật ngữ "maxLag" liên quan đến độ trễ hoặc độ trễ tối đa cho phép, được tính bằng giây, trước khi tín hiệu giao dịch bị coi là vô hiệu. Việc tính toán maxLag này liên quan đến xác định chênh lệch thời gian giữa thời điểm tín hiệu được gửi từ TradingView (sử dụng trường "timestamp" trong thông báo cảnh báo) và thời điểm tín hiệu được nhận trên OKX nhằm mục đích thực hiện lệnh.

Theo mặc định, maxLag được đặt là 60 giây. Đặt một giá trị maxLag giúp đảm bảo rằng Bot Tín hiệu hoạt động đúng hẹn, tránh hành động dựa trên tín hiệu lỗi thời hoặc có thể không chính xác nữa và không còn phản ánh tình hình thị trường hiện tại.

6. Thông số AlertMsg - lệnh

orderType

 • Thị trường: Đặt lệnh thị trường để Mở (nếu thao tác = NHẬP_XX) hoặc Đóng (nếu thao tác = THOÁT_XX) một vị thế. Không cần cung cấp orderPriceOffset
 • Giới hạn: Đặt lệnh giới hạn để Mở (nếu thao tác = NHẬP_XX) hoặc Đóng (nếu thao tác = THOÁT_XX) một vị thế.

orderPriceOffset (Chỉ áp dụng cho lệnh Giới hạn)

 • VÀO_LONG: [1-(orderPriceOffset/100) ]* Giá chào mua-1
 • VÀO_SHORT: [1+(orderPriceOffset/100) ]* Giá bán-1
 • THOÁT_LONG: [1+(orderPriceOffset/100) ]* Giá bán-1
 • THOÁT_SHORT: [1-(orderPriceOffset/100) ]* Giá chào mua-1

7. Thông số AlertMsg - investmentType & amount

investmentType và Amount

(CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU NHẬP)
 • Ký quỹ: Ký quỹ đã đầu tư đối với đồng định giá

 • Hợp đồng: Số lượng hợp đồng cố định

 • Tỷ lệ phần trăm_số dư: Dựa trên % Số dư khả dụng (nghĩa là số tiền ký quỹ khả dụng để mở các lệnh mới)

 • Tỷ lệ phần trăm_đầu tư: Dựa trên % Đầu tư Hoạt động trong bot của bạn. Đầu tư Hoạt động thường là biên đầu tư ban đầu của bạn vào thời điểm tạo bot và giữ nguyên cho đến khi bạn nạp thêm biên và quyết định tăng giá trị này. Ví dụ: Nếu bạn tạo một bot với biên đầu tư ban đầu là 1000 USDT, Đầu tư Hoạt động của bạn sẽ được đặt là 1000 USDT. Đối với bất kỳ tín hiệu nào đến, đây là giá trị sẽ được sử dụng cho các tính toán kích thước đơn đặt hàng của bạn. Giả sử sau vài ngày chạy bot, bạn quyết định rằng nó hoạt động tốt và đầu tư thêm 1000 USDT vào biên và thêm vào Đầu tư Hoạt động của bạn. Sau đó, Đầu tư Hoạt động của bạn sẽ tăng lên thành 2000 USDT và đây là giá trị mới sẽ được sử dụng cho các tính toán kích thước đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về giá trị Đầu tư Hoạt động hiện tại của bot, bạn luôn có thể kiểm tra điều này trong phần Chi tiết Bot của bạn.

(CHỈ DÀNH CHO TÍN HIỆU THOÁT)
 • Tỷ lệ phần trăm_vị thế: Dựa trên % vị thế chờ khớp

Ví dụ minh họa Phần B

Ví dụ 1: Vào lệnh Mua -> Thoát lệnh Mua (Đóng toàn bộ) mà không có Nhiều lệnh Vào

Ví dụ 2: Vào lệnh Mua - Vào lệnh Bán (Đảo chiều một bước) mà không có Nhiều lệnh Vào

Ví dụ 3: Vào lệnh Mua - Thoát lệnh Mua (Đóng một phần) - Thoát lệnh Mua (Đóng toàn bộ)

Ví dụ 4: Sử dụng Nhiều lệnh Vào

Nhiều lệnh Vào là tính năng trong Bot tín hiệu cho phép thực hiện nhiều điểm vào cho một công cụ cụ thể. Trader có thể tối ưu hóa phương pháp giao dịch bằng cách đa dạng hóa điểm vào (tức là Trung bình hóa chi phí đầu tư), có thể tăng xác suất bắt kịp các giao dịch sinh lời trong môi trường thị trường động.

Ví dụ 5: Chỉ sử dụng Tín hiệu kích hoạt (Không có Trường liên quan đến Lệnh)

Nhà cung cấp tín hiệu có thể loại bỏ một số thông số tùy chọn nhất định khi người dùng đã định cấu hình chúng trong bot. Điều này đặc biệt hữu ích cho những nhà cung cấp tập trung vào cung cấp tín hiệu CHỈ kích hoạt Mua/Bán và tùy thuộc vào việc mỗi người đăng ký quyết định đầu tư bao nhiêu.

Ví dụ 6: Chỉ sử dụng Tín hiệu kích hoạt (Không có Trường liên quan đến Lệnh)

Nếu cả tín hiệu và cấu hình bot đều không chỉ định chi tiết lệnh, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

 • Đối với tín hiệu VÀO, theo mặc định nó sẽ mở đầu tư X%* bằng lệnh thị trường.
 • Đối với tín hiệu THOÁT, theo mặc định nó sẽ đóng tất cả các vị thế chờ khớp khi nhận được tín hiệu.

*** X = 100 cho Một cặp. X = 50 for Nhiều cặp

Ví dụ 7: Ưu tiên Trường lệnh

Thông số Bot được ưu tiên hơn Thông số tín hiệu. Có hai quy tắc cần lưu ý:

 1. Quy tắc 1: Cả Bot và Tín hiệu xác định trường
Đối với Loại Lệnh
Lệnh Thị trường (Bot) ✅
Lệnh Giới hạn (Tín hiệu) ❌
 1. Quy tắc 2: Một trong hai Bot/Tín hiệu xác định trường
Đối với Đối với Loại Hình Đầu tư và Số tiền
N/A (Bot) ❌
100% Số dư Khả dụng (Tín hiệu) ✅

Câu hỏi thường gặp

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bot tín hiệu, bạn có thể xem lại một số câu hỏi thường gặp nhất mà người dùng của chúng tôi nêu lên trong bài viết này.