Ví OKX Web3 hỗ trợ nâng cấp nền tảng Optimism Bedrock

Phát hành vào 6 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Thân gửi người dùng OKX:

Như đã đề cập trong thông báo chính thức, việc nâng cấp OP Mainnet lên bản phát hành Bedrock sẽ diễn ra vào lúc 23:00 ngày 6 tháng 6 năm 2023 (giờ Việt Nam)! Hoạt động giao dịch sẽ bị gián đoạn trong 2-4 giờ. Đồng thời, Dịch vụ Ví OKX Web3 của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ khôi phục lại dịch vụ sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Thông tin thêm về OP Bedrock:
https://community.optimism.io/docs/developers/bedrock/

Ví OKX Web3 sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời hơn!

OKX
Ngày 6 tháng 6 năm 2023 (giờ Việt Nam)