OKX Wallet hiện miễn phí chuyển phí gas

Phát hành vào 18 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Kính gửi người dùng OKX,

Chúng tôi muốn thông báo rằng OKX Wallet đã ra mắt Chuyển phí Gas miễn phí. Người dùng có thể trải nghiệm trên app phiên bản mới nhất (phiên bản 6.10.0).

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi thiết bị có thể tận hưởng chuyển khoản trực tiếp một lần không tốn phí gas mỗi ngày. Thời gian miễn phí gas chưa sử dụng sẽ không được tích lũy và thời gian miễn phí hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc 11:00 (giờ Việt Nam).

Cách tham gia:
Hiện tại, tính năng này chỉ được hỗ trợ bởi các chế độ "Chậm" và "Trung bình" để chuyển token có thể thay thế khi được thực hiện thông qua app OKX mới nhất của chúng tôi. Không hỗ trợ các thao tác chuyển NFT, tương tác hợp đồng hoặc phê duyệt. Bạn có thể nhấp vào nút "Chuyển miễn phí" trên trang miễn phí gas trong phiên bản mới nhất của app hoặc sử dụng Ví - Chuyển - Chọn tiền mã hóa để trải nghiệm chuyển miễn phí gas.

Khả dụng trên các mạng:
Hiện hỗ trợ mạng Ethereum, OKTC, TRON, BNB Chain, Polygon, Optimism, Arbiter One, Avalanche C, and Fantom.

Số phí được miễn:
Số phí gas được miễn khác nhau tùy thuộc vào mạng.
Người dùng không cần trả trước phí gas trong phạm vi phí được miễn và OKX sẽ trực tiếp loại bỏ phí thông qua kỹ thuật của chúng tôi. Ngay cả khi người dùng không có token gốc cho phí gas, họ vẫn có thể chuyển thành công! Người dùng sẽ phải trả toàn bộ phí gas khi vượt quá số phí được miễn.

Số phí được miễn cụ thể như sau:

free fas


Thời gian kết thúc ưu đãi:

  • Ưu đãi sẽ kết thúc vào 11:00 ngày 16/4/2023 (giờ Việt Nam).
  • Việc miễn phí gas của hôm nay có thể tạm ngưng nếu lượng phí gas trợ giá đạt đến hạn mức định trước, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức của ngày hôm sau. Trong thời gian tạm ngưng, người dùng cần thanh toán toàn bộ phí gas cho lần chuyển tài sản hiện tại.

    Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích ưu đãi miễn phí gas này trong OKX Wallet.

    OKX Wallet sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những dịch vụ và sản phẩm tuyệt vời!

    Nhóm OKX.
    Ngày 18/4/2023