OKX hỗ trợ USDC trên mạng lưới Arbitrum

Phát hành vào 14 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch stablecoin của người dùng, chúng tôi sẽ hỗ trợ USDC gốc trên mạng lưới Arbitrum. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ USDC bắc cầu trên mạng lưới Arbitrum.

  • Cổng nạp USDC-Arbitrum One sẽ mở lúc 10:00 ngày 16/6/2023 (UTC+7).
  • Cổng rút USDC-Arbitrum One sẽ mở lúc 17:00 ngày 16/6/2023 (UTC+7).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo liên kết sau: https://www.circle.com/blog/arbitrum-usdc-now-available
 
OKX
14/6/2023