OKX giới thiệu quyền chọn ba ngày.

Phát hành vào 4 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Để mang đến cho bạn sự linh hoạt hơn, OKX sẽ mở rộng phạm vi quyền chọn với quyền chọn ba ngày.

Quyền chọn ba ngày đầu tiên sẽ được giới thiệu vào lúc 3:30 chiều ngày 7/7/2023 (giờ Việt Nam) và đáo hạn vào lúc 3:00 chiều ngày 10/7/2023 (giờ Việt Nam).

Quyền chọn ba ngày mới sẽ có thông số hợp đồng tương tự như các quyền chọn hiện có trên OKX. Quyền chọn mới có thể được giao dịch 3 ngày trước ngày đáo hạn vào 3:30 chiều (giờ Việt Nam) và sẽ có thời gian giao dịch ban đầu là 3 ngày sau khi ra mắt. Giống như các quyền chọn hiện tại, quyền chọn ba ngày sẽ đáo hạn vào lúc 3:00 chiều (giờ Việt Nam) và giá thanh toán sẽ được công bố trên trang quyền chọn đã thực hiện.

Quyền chọn hàng ngày mới sẽ được miễn phí đáo hạn hoặc phí thanh toán như các quyền chọn hàng ngày hiện có.

OKX
Ngày 4/7/2023