OKX kích hoạt Giao dịch Ký quỹ & Gửi Tiết kiệm và Niêm yết Vĩnh cửu cho WLD

Phát hành vào 24 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Chúng tôi vui mừng thông báo giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT đối với WLD sẽ được kích hoạt vào lúc 19:00 ngày 24/07 (giờ Việt Nam) Giao dịch ký quỹ và tiết kiệm WLD sẽ mở vào lúc 11:00 sáng ngày 25/07 (giờ Việt Nam)
 
Sẵn sàng cập nhật giao diện và API cho web, app. Thông tin chi tiết như sau:
I. Giao dịch Ký quỹ và Tiết kiệm

  1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ được kích hoạt vào ngày 25/07 cho các cặp sau: WLD/USDT
  2. Để biết chi tiết về tỷ lệ ký quỹ theo bậc, vui lòng tham khảo Margin Borrowing Position Tiers sau khi chính thức niêm yết.
  3. Để biết hạn mức tiết kiệm, vui lòng tham khảo Business Rules for Savings sau khi chính thức niêm yết.

II. Giao dịch Hoán đổi Vĩnh cửu
Hoán đổi Vĩnh cửu WLDUSDT:

Tính năng Thông tin chi tiết
Cơ sở Chỉ số WLD/USDT
Tài sản quyết toán USDT
Mệnh giá 1
Báo giá 1 giá trị WLD được tính bằng USDT tương đương
Bước giá 0,0001
Đòn bẩy 0,01~75x
Tỷ lệ funding Clamp (MA(((giá chào mua tốt nhất + giá chào bán tốt nhất) / 2 - giá chỉ số giao ngay)/giá chỉ số giao ngay - lãi), -0,75%, 0,75%), lãi = 0
Thời gian giao dịch 24/7

Lưu ý: Khi ra mắt hợp đồng mới, phí quyền chọn thường không ổn định. Để tránh những khoản phí không hợp lý, giới hạn trên của tỷ lệ funding trước 23:00 ngày 24/07 (giờ Việt Nam) là 0,03%. Sau 23:00 (giờ Việt Nam), giới hạn trên của tỷ lệ funding dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức bình thường là 1,50%. Phí funding của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 15:00 ngày 25/07 (giờ Việt Nam).
Quy tắc giới hạn giá của giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho WLD cũng tương tự những quy tắc dành cho các loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hoán đổi vĩnh cửu của OKX để biết thêm chi tiết.
Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: OKX Perpetual Swap Trading User Agreement
 
OKX
Ngày 24/07/2023 (giờ Việt Nam)