OKX mở Giao dịch ký quỹ & Tiết kiệm và Niêm yết vĩnh cửu cho RDNT

Phát hành vào 20 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Hân hạnh thông báo, giao dịch ký quỹ và tiết kiệm RDNT sẽ mở vào lúc 2:00 chiều ngày 24/4 (UTC+7). Đồng thời, OKX sẽ list các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho RDNT.
Sẵn sàng cập nhật giao diện và API cho web, app. Thông tin chi tiết như sau:
I. Giao dịch ký quỹ và Tiết kiệm

  1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ được kích hoạt cho các cặp sau: RDNT/USDT
  2. Để biết chi tiết về tỷ lệ ký quỹ theo bậc, vui lòng tham khảo Bậc vị thế vay ký quỹ sau khi chính thức niêm yết.
  3. Để biết hạn mức tiết kiệm, vui lòng tham khảo Quy tắc kinh doanh dành cho tiết kiệm sau khi chính thức niêm yết.


II. Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu
Hoán đổi vĩnh cửu RDNTUSDT:

Tính năng Thông tin chi tiết
Cơ sở RDNT/USDT Index
Tài sản quyết toán USDT
Mệnh giá 10 RDNT
Báo giá 1 giá trị RDNT được tính bằng USDT tương đương
Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu 0,0001
Đòn bẩy 0,01~50x
Tỷ lệ funding Clamp (MA(((giá mua tốt nhất + giá bán tốt nhất) / 2 - giá chỉ số giao ngay)/giá chỉ số giao ngay - lãi), -0,75%, 0,75%), lãi = 0
Giờ giao dịch 24/7


Lưu ý: Khi ra mắt hợp đồng mới, phí quyền chọn thường không ổn định. Để tránh các khoản phí không hợp lý, giới hạn trên của tỷ lệ funding trước 11:00 đêm ngày 24/4 (UTC+7) là 0,03%. Sau 11:00 đêm (UTC+7), giới hạn trên của tỷ lệ funding dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức bình thường là 1,50% (phí funding của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 3:00 chiều ngày 25/4 (UTC+7)).
Các quy tắc giới hạn giá của giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho RDNT cũng tương tự các quy tắc dành cho những loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hoán đổi vĩnh cửu của OKX để biết thêm chi tiết.
Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: [Thỏa thuận người dùng giao dịch hoán đổi vĩnh cửu OKX] (https://www.okx.com/help/okx-perpetual-swap-trading-user-agreement)


OKX
Ngày 20/4/2023 (UTC+7)