OKX sẽ điều chỉnh giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu cho một số cặp giao dịch giao ngay

Phát hành vào 30 thg 3, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 8 phút

Nhằm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu của một số cặp giao dịch giao ngay vào lúc 1:00 – 1:30 chiều ngày 31/03/2023 (UTC+7) __.


Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.

Loại Cặp giao dịch Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu (trước) Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu (sau) Thời gian điều chỉnh
Giao ngay CTC/USDT 0,001 0,0001 1:00 – 1:02 chiều
Giao ngay TAKI/USDT 0,00001 0,000001 1:03 – 1:05 chiều
Giao ngay ALGO/BTC 0,0000001 0,00000001 1:06 – 1:08 chiều
Giao ngay INT/ BTC 0,000000001 0,0000000001 1:09 – 1:11 chiều
Giao ngay DCR/BTC 0,00001 0,000001 1:12 – 1:14 chiều
Giao ngay WAVES/BTC 0,000001 0,0000001 1:15 – 1:17 chiều
Giao ngay FLOW/ETH 0,00001 0,000001 1:18 – 1:20 chiều
Giao ngay ONT/BTC 0,0000001 0,00000001 1:21 – 1:23 chiều
Giao ngay ICX/BTC 0,0000001 0,00000001 1:24 – 1:26 chiều


Cảnh báo rủi ro
Trong khoảng thời gian điều chỉnh giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu, hoạt động giao dịch sẽ tạm dừng trong 2 phút đối với cặp giao dịch bị ảnh hưởng, bạn sẽ không thể chuyển tiền, đặt lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh đối với cặp giao dịch bị ảnh hưởng. Các cặp giao dịch khác sẽ không bị ảnh hưởng. Vui lòng điều chỉnh các chiến lược giao dịch sao cho phù hợp, tránh mọi ảnh hưởng không cần thiết.


A. Đối với các lệnh hiện tại

 1. Nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh thành giá trị thập phân nhỏ hơn (0,0001 đến 0,01)
  a. Lệnh giới hạn: Nếu lệnh hiện tại có số thập phân lớn hơn giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện tại có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, Lệnh hiện tại 130,2442 sẽ bị hủy và Lệnh hiện tại 130,24 sẽ không bị hủy.
  b. Bot giao dịch: Nếu lệnh hiện tại có số thập phân lớn hơn giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện tại có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, lệnh giới hạn 130,2442 sẽ bị hủy và lệnh giới hạn 130,24 sẽ không bị hủy.

  • Đối với bot lưới và DCA, mọi lệnh mở mà bạn đã đặt bằng bot giao dịch sẽ bị hủy trước (bao gồm lưới giao ngay, lưới hợp đồng tương lai, lưới moon, DCA giao ngay), sau đó các bot sẽ bị dừng.
  • Đối với tất cả các bot và các loại lệnh khác (bao gồm mua định kỳ, TWAP, iceberg, danh mục đầu tư thông minh, chênh lệch giá, dừng lỗ, lệnh dừng treo, kích hoạt), các lệnh mở của bạn sẽ bị hủy trước, các bot sẽ không bị ảnh hưởng. Các bot sẽ tiếp tục giao dịch với giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu mới sau khi bạn nối lại giao dịch.
 2. Nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh thành giá trị thập phân lớn hơn (0,01 đến 0,0001)
  a. Sau khi điều chỉnh, các lệnh hiện tại sẽ được khớp theo giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh.

  Lưu ý: Các quy tắc trên cũng được áp dụng cho lệnh đặt bằng API.

Sau khi điều chỉnh giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu (ví dụ từ 0,0001 thành 0.01), nếu bạn đặt lệnh theo giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu trước đó (0,0001) qua API, hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống các lệnh mua và làm tròn lên các lệnh bán để có thể đặt lệnh thành công. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đặt lệnh bằng cách sử dụng giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh trước trên giao diện web và di động thông thường.


B. Mở lệnh và hiển thị các lệnh từng đặt

 1. Nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh thành vị trí thập phân nhỏ hơn (0,0001 thành 0,01): Đối với người dùng không sử dụng API, các lệnh mở và lệnh từng đặt sẽ được hiển thị với giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu đã điều chỉnh bằng cách làm tròn xuống các lệnh mua và làm tròn lên các lệnh bán. Đối với người dùng API, lệnh mở và lệnh từng đặt sẽ hiển thị dưới dạng giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu điều chỉnh trước.

 2. Nếu giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu được điều chỉnh thành vị trí thập phân lớn hơn (0,01 thành 0,0001): Lệnh mở và lệnh từng đặt sẽ hiển thị với giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu ban đầu.


Bạn nên điều chỉnh các chiến lược giao dịch của mình dựa trên những thay đổi trên.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm [OKX Telegram] chính thức(https://t.me/OKXOfficial_English) hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.


OKX
28/3/2023