OKX điều chỉnh cấp vị thế của hợp đồng vĩnh cửu AIDOGEUSDT

Phát hành vào 20 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 5 phút

_Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh cấp vị thế của hợp đồng vĩnh cửu AIDOGEUSDT vào lúc 13:00 – 14:00 ngày 21/07/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:

Hợp đồng Cấp Trước Sau
Số tiền tối đa (Cont) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa Số tiền tối đa (Cont) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa
AIDOGEUSDT vĩnh cửu 1 7.000 2,00% 5,00% 20 20.000 3,00% 10,00% 10
2 14.000 3,00% 6,66% 15 50.000 6,25% 12,50% 8
3 21.000 4,00% 8,00% 12,5 90.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 7.000 cont so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 30.000 cont so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này

Tìm hiểu thêm: Cấp vị thế


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng có thể tăng do điều chỉnh cấp và biến động thị trường. Để ngăn ngừa tình trạng thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng tỷ trọng ký quỹ hoặc đóng các vị thế.


Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụCông bố rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm Hỗ trợ.


OKX
Ngày 20/07/2023