OKX sẽ điều chỉnh các thành phần của một vài chỉ số

Phát hành vào 8 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 5 phút

Do biến động giá và thị trường cực kỳ không ổn định của các cặp tiền điện tử Bittrex, để cải thiện tính ổn định của thị trường và chỉ số, OKX sẽ xác định thời gian điều chỉnh chỉ số của ETH/BTC, ETH/USDT, TRX/BTC, ADA/USD, CRO/ BTC, CRO/USD, CRO/USDT từ 2:00-4:00 chiều ngày 11/4/2023 (UTC+7) đến 3:00-4:00 chiều ngày 8/6/2023 (UTC+7). Thông tin chi tiết như sau:

Chỉ số Trước Sau
Sàn giao dịch Cặp Trọng số Sàn giao dịch Cặp Trọng số
ETH/BTC Binance ETH/BTC 14,28% Binance ETH/BTC 14,28%
Bitfinex ETH/BTC 14,28% Bitfinex ETH/BTC 14,28%
Bittrex ETH/BTC 14,28% Bitstamp ETH/BTC 14,28%
Coinbase ETH/BTC 14,28% Coinbase ETH/BTC 14,28%
Huobi ETH/BTC 14,28% Huobi ETH/BTC 14,28%
OKX ETH/BTC 14,28% OKX ETH/BTC 14,28%
OKX_INDEX ETH/USDT 14,28% OKX_INDEX ETH/USDT 14,28%
ETH/USDT Binance ETH/BTC 16,66% Binance ETH/USDT 16,66%
Bitfinex ETH/UST 16,66% Bitfinex ETH/UST 16,66%
Bittrex ETH/BTC 16,66% Bybit ETH/USDT 16,66%
Coinbase ETH/USD 16,66% Coinbase ETH/USD 16,66%
Huobi ETH/USDT 16,66% Huobi ETH/USDT 16,66%
OKX ETH/USDT 16,66% OKX ETH/USDT 16,66%
TRX/BTC Binance TRX/BTC 16,66% Binance TRX/BTC 16,66%
Bittrex TRX/BTC 16,66% Gate TRX/USDT 16,66%
Huobi TRX/BTC 16,66% Huobi TRX/BTC 16,66%
OKX TRX/BTC 16,66% OKX TRX/BTC 16,66%
OKX_INDEX TRX/USDT 16,66% OKX_INDEX TRX/USDT 16,66%
Poloniex TRX/USDT 16,66% Poloniex TRX/USDT 16,66%
ADA/USD Binance ADA/BTC 20% Binance ADA/BTC 20%
Bittrex ADA/BTC 20% Kraken ADA/USD 20%
Coinbase ADA/USD 20% Coinbase ADA/USD 20%
Huobi ADA/USDT 20% Huobi ADA/USDT 20%
OKX ADA/USDT 20% OKX ADA/USDT 20%
CRO/BTC Bittrex CRO/BTC 25% Kucoin CRO/USDT 25%
Coinbase CRO/USD 25% Coinbase CRO/USD 25%
Crypto CRO/USDT 25% Crypto CRO/BTC 25%
OKX CRO/BTC 25% OKX CRO/BTC 25%
CRO/USD Coinbase CRO/USD 20% Coinbase CRO/USD 25%
Crypto CRO/USDT 20% Crypto CRO/USDT 25%
Kucoin CRO/USDT 20% Kucoin CRO/USDT 25%
OKX CRO/USDT 20% OKX CRO/USDT 25%
Bittrex CRO/BTC 20%
CRO/USDT Coinbase CRO/USD 20% Gate CRO/USDT 25%
Crypto CRO/USDT 20% Crypto CRO/USDT 25%
Kucoin CRO/USDT 20% Kucoin CRO/USDT 25%
OKX CRO/USDT 20% OKX CRO/USDT 25%
Bittrex CRO/BTC 20%


Tìm hiểu thêm: Chỉ số OKX


Tính toán giá chỉ số

  1. Giá và khối lượng mới nhất của từng thành phần chỉ số được lấy từ các sàn giao dịch chọn lọc theo thời gian thực.
  2. Nếu sàn giao dịch có liên quan đang được bảo trì hoặc nếu bất kỳ giá/khối lượng cấu thành nào không được cập nhật trong một thời gian nhất định (thay đổi theo đơn vị tiền tệ), dữ liệu cấu thành sẽ tạm thời được coi là không hợp lệ và bị loại khỏi quá trình tính toán chỉ số.
  3. Nếu cặp giao dịch trong mẫu chỉ số không nhất quán với cặp giao dịch của chỉ số, thì giá sẽ được chuyển đổi thành giá tương ứng của cùng loại tiền tệ dựa trên BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, v.v. Ví dụ: nếu một thành phần của chỉ số ETH/USD là ETH/USDT, hãy nhân thành phần này với giá của chỉ số USDT/USD để chuyển đổi sang giá của chỉ số ETH/USD.
  4. Tính toán cuối cùng phụ thuộc vào số lượng trao đổi có dữ liệu hợp lệ. Thêm chi tiết:
    · Hơn 3 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng giá trung bình có trọng số như nhau (tuy nhiên, nếu giá của bất kỳ sàn nào chênh lệch hơn 3% so với giá trung bình của tất cả các sàn thì giá của sàn đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi giá trung bình * 0,97 và giá trung bình giá * 1,03).
    · Chỉ 2 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều.
    · Chỉ 1 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: giá giao dịch mới nhất của sàn này sẽ được trực tiếp sử dụng làm giá chỉ số.


Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá tham chiếu của chỉ số dao động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hợp đồng và ký quỹ của công cụ tương ứng.
Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh những rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.


OKX
8/ 4/2023 (UTC+7)