OKX đã hoàn thành quá trình di chuyển token HNT

Phát hành vào 21 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

OKX đã hoàn thành quá trình di chuyển token HNT. Cổng nạp và rút HNT sẽ đóng lúc 7:00 tối ngày 21/4 (UTC+7).

Vui lòng lưu ý, OKX sẽ không còn hỗ trợ nạp HNT-Helium nữa.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan, xem xét mức độ kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của bạn cũng như tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập, nếu cần.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự kiện niêm yết này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX,
21/4/2023 (UTC+7)