Cẩm nang nhà giao dịch chính

Phát hành vào 9 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 8 phút

Tiêu chí nhà giao dịch

Bài viết này cung cấp hướng dẫn dành cho nhà giao dịch chính trên OKX. Nhà giao dịch chính tuân thủ hướng dẫn sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt, như tăng mức độ hiển thị và lưu lượng truy cập, tăng giới hạn nhà sao chép giao dịch và được ưu tiên tham gia các hoạt động/sự kiện khuyến mãi chính thức. Nhà giao dịch không đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi có thể bị hạn chế lưu lượng truy cập hoặc bị thu hồi vị thế nhà giao dịch chính. Trong quá trình phát triển tính năng sao chép giao dịch, chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh và cập nhật những hướng dẫn này.

Nhà giao dịch chính của OKX cần những phẩm chất nào?

 1. Kinh nghiệm: Nhà giao dịch chính đã quản lý giao dịch trên OKX trong thời gian dài, trải qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau và mang lại lợi nhuận cho các nhà sao chép giao dịch của mình.

 2. Tính chân thực: Nhà giao dịch chính sử dụng số vốn lớn thực tế trong giao dịch chính và chịu rủi ro tương tự nhà sao chép giao dịch.

 3. Tính ổn định: Nhà giao dịch chính có chiến lược kiểm soát rủi ro và dừng lỗ rõ ràng. Họ chịu trách nhiệm với người dùng, có mức rút tiền tối đa thấp, đặt mức dừng lỗ hợp lý và cố gắng đảm bảo PNL dương cho các nhà sao chép giao dịch.

 4. Đáng tin cậy: Nhà giao dịch chính được các nhà giao dịch đối tác tin tưởng và sẵn sàng sao chép. Họ có khả năng thu hút các nhà giao dịch mới đến với OKX.

 5. Kỹ năng giao tiếp tốt: Nhà giao dịch chính tích cực hướng dẫn và đào tạo các nhà sao chép giao dịch, giúp họ sao chép giao dịch hợp lý và cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Do đó, nhà sao chép giao dịch sẵn sàng sao chép nhà giao dịch chính về lâu dài.

Nhà giao dịch chính của OKX cần tránh những hành vi không phù hợp nào?

 1. Nhà giao dịch chính giả mạo tên, sử dụng tài khoản đã được xác minh cho người khác hoặc mua tài khoản của người khác.

 2. Nhà giao dịch chính làm sai lệch dữ liệu tài khoản hoặc tạo nhiều tài khoản giao dịch chính.

 3. Nhà giao dịch chính phòng ngừa rủi ro giao dịch để thao túng dữ liệu trong khi đảm bảo không bị lỗ.

 4. Nhà giao dịch chính nắm giữ các giao dịch không có lợi nhuận và không đặt lệnh dừng lỗ, khiến nhà sao chép giao dịch thua lỗ và vị thế bị thanh lý.

 5. Nhà giao dịch chính mở giao dịch với số vốn thấp, thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên hoặc quá mức, không chịu trách nhiệm với nhà sao chép giao dịch của mình và thay đổi tài khoản nếu dữ liệu tài khoản xấu đi.

 6. Nhà giao dịch chính sao chép giao dịch và chiến lược hoặc mô phỏng/sao chép tên hoặc ảnh đại diện của Nhà giao dịch chính khác.

 7. Nhà giao dịch chính có đường dẫn truy cập các nền tảng khác hoặc quảng bá tài khoản mạng xã hội của họ.

Tối ưu hóa xếp hạng bảng Thị trường 

Dựa trên các tiêu chí trên, chúng tôi đã điều chỉnh thứ hạng của các nhà giao dịch trong bảng Thị trường. Bảng xếp hạng dựa trên 2 tiêu chuẩn sau đây.

 • Khuyến khích giao dịch thật: Nhà giao dịch chính đầu tư càng nhiều tiền vào các giao dịch lớn sẽ có thứ hạng càng cao

 • Khuyến khích giao dịch lâu dài, ổn định: Nhà giao dịch chính đã dẫn đầu các giao dịch trong thời gian dài sẽ có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng.

Chúng tôi cũng đã điều chỉnh logic xếp hạng cho các nhà giao dịch trong Bảng xếp hạng khi thêm vào 2 tiêu chuẩn sau.

 • Khuyến khích giao dịch thật: Chúng tôi đã tăng ngưỡng để vào Bảng xếp hạng, yêu cầu vốn gốc và PNL tối thiểu cao hơn.

 • Khuyến khích Nhà giao dịch chính: Trong tương lai, thứ hạng của nhà giao dịch phổ thông (không phải nhà giao dịch chính) sẽ bị giảm, do đó, lưu lượng truy cập sẽ hướng đến Nhà giao dịch chính.

Chúng tôi có quyền bổ sung hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn này mà không cần thông báo trước. 

Xác minh tên thật của nhà giao dịch (Sắp ra mắt)

Nhằm đảm bảo trách nhiệm đối với nhà sao chép giao dịch, chúng tôi cần hiểu rõ hơn về các nhà giao dịch cá nhân thực sự đứng sau mỗi tài khoản giao dịch chính. Trong tương lai, chúng tôi sẽ triển khai quy trình xác minh tên thật cho nhà giao dịch chính. Chúng tôi sẽ xác minh nhà giao dịch thông qua các phương thức bao gồm xác thực video và họp ngoại tuyến (offline). Sau khi xác minh, nhà giao dịch chính sẽ được hiển thị nhiều hơn trên OKX. Hơn nữa, nhà giao dịch chính sẽ chỉ có thể tăng giới hạn nhà sao chép giao dịch của mình sau khi hoàn tất xác minh. Khi quy trình mới được triển khai, chúng tôi sẽ liên hệ với các nhà giao dịch có hiệu suất cao và đáp ứng yêu cầu để thực hiện quá trình xác minh.