Làm cách nào để chuyển tiền/nạp tiền mã hóa bằng tài khoản phụ?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 23 thg 5, 2024Thời gian đọc: 7 phút240

Tài khoản phụ có thể được sử dụng cho giao ngay, đòn bẩy giao ngay, giao dịch hợp đồng và nạp tiền cho tài khoản phụ tiêu chuẩn, nhưng không dành cho rút tiền. Bạn chỉ có thể chuyển tiền mã hóa từ tài khoản chính sang tài khoản phụ của mình. Để chuyển tiền từ tài khoản phụ về tài khoản chính, bạn phải thực hiện thao tác này trong tài khoản chính.

Làm cách nào để chuyển tiền mã hóa từ tài khoản chính sang tài khoản phụ?

Trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản chính OKX và tìm Chuyển tiền trên trang Tài khoản phụ; hoặc chọn Tài sản > Tài sản của tôi > Chuyển tiền > Chuyển tiền tài khoản phụ

  Option1: find transfer on sub-accounts page

  Tùy chọn 1: tìm mục chuyển tiền trên trang tài khoản phụ

  Option2: open sub-account transfer on assets overview page

  Tùy chọn 2: mở mục chuyển tiền tài khoản trên trang tổng quan tài sản

 2. Chọn Tài khoản funding/Giao dịch trong mục Tài khoản chính/Tài khoản phụ, tên Tài khoản phụTiền mã hóa bạn muốn chuyển

 3. Điền Số tiền và chọn Chuyển tiền để hoàn tất

Trên ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản chính trên Ứng dụng OKX của bạn và chọn Tài sản

 2. Truy cập mục Chuyển tiền và chọn Chuyển tiền tài khoản phụ

  Select sub-account transfer at the top right corner

  Chọn mục chuyển tiền tài khoản phụ ở góc trên cùng bên phải

 3. Chọn Tài khoản funding/Giao dịch trong mục Tài khoản chính/Tài khoản phụ, tên Tài khoản phụTiền mã hóa bạn muốn chuyển

 4. Điền Số tiền và chọn Xác nhận để hoàn tất

Làm cách nào để chuyển tiền mã hóa từ tài khoản phụ sang tài khoản chính?

Trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản chính OKX và tìm Chuyển tiền trên trang Tài khoản phụ; Hoặc chọn Tài sản > Tài sản của tôi > Tổng quan từ trang chủ

 2. Chọn Chuyển đổi để thay đổi TừĐến trên trang Chuyển tiền tài khoản phụ

  Select switch in the middle to change from sub-account to main account

  Chọn nút chuyển ở giữa để chuyển tiền từ tài khoản phụ sang tài khoản chính

Trên ứng dụng

 1. Đăng nhập vào tài khoản chính trên Ứng dụng OKX của bạn và chọn Tài sản

 2. Truy cập mục Chuyển tiền và chọn Chuyển tiền tài khoản phụ

 3. Chọn Chuyển đổi để thay đổi TừĐến

  Select sub-account transfer at the top right corner

  Chọn nút chuyển ở bên phải để chuyển tiền từ tài khoản phụ sang tài khoản chính

Làm cách nào để nạp tiền mã hóa bằng tài khoản phụ?

Tài khoản chính có thể kiểm soát việc kích hoạt tính năng nạp tiền cho tài khoản phụ trên web. Tuy nhiên, chỉ tài khoản phụ tiêu chuẩn có thể nạp tiền mã hóa.

Enable deposit for standard sub-accounts in main account

Cho phép nạp tiền cho tài khoản phụ tiêu chuẩn trong tài khoản chính

Khi chức năng nạp tiền được kích hoạt, bạn có thể đăng nhập hoặc chuyển sang tài khoản phụ tiêu chuẩn để nạp tiền như bình thường. Nếu muốn biết thêm về cách nạp tiền trên OKX, bạn có thể xem tại đây.

 • Đăng nhập hoặc chuyển sang tài khoản phụ tiêu chuẩn OKX, chọn Tài sản > Tài sản của tôi > Tổng quan > Nạp

  On the web: Open deposit page in your standard sub-account

  Trên web: Mở trang nạp tiền trong tài khoản phụ tiêu chuẩn

 • Đăng nhập hoặc chuyển sang tài khoản phụ trên Ứng dụng OKX, chọn Tài sản > Nạp

  On App: Open deposit page in your standard sub-account

  Trên ứng dụng: Mở trang nạp tiền trong tài khoản phụ tiêu chuẩn