Cơ chế hiệu quả

Phát hành vào 13 thg 7, 2023Cập nhật vào 15 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Cơ chế hiệu quả: "Post only", "Fill Or Kill", "Immediate Or Cancel"

Tôi có thể chọn Cơ chế hiệu quả ở đâu?

1

Post Only Nếu bạn chọn "Post Only" khi đặt lệnh giới hạn, thì lệnh của bạn sẽ chỉ tồn tại dưới dạng lệnh Maker và sẽ không được khớp với lệnh hiện có trong sổ lệnh. Nếu lệnh của bạn đã được thực hiện ngay lập tức (dưới dạng lệnh Taker) do giá đặt lệnh (ví dụ: lệnh mua của bạn được đặt ở mức giá cao hơn giá thị trường), hệ thống sẽ tự động hủy lệnh đó.

Fill Or Kill Nếu bạn chọn "Fill Or Kill" khi đặt lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường, lệnh sẽ chỉ được thực hiện đầy đủ. Nếu không, lệnh sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Immediate Or Cancel Nếu bạn chọn tính năng "Immediate Or Cancel" khi đặt lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường, bất kỳ phần nào của lệnh không được thực hiện ngay lập tức sẽ bị hủy ngay lập tức.

Tình huống: Một người dùng muốn mua BTC, giả sử tại thời điểm này có hàng đợi lệnh như sau:

2

(1) Nếu muốn hưởng phí Maker, người dùng có thể chọn lệnh giới hạn nâng cao và đặt thành "Post Only". Nếu người dùng mua ở mức 18.726 USDT, lệnh sẽ không được khớp với những người trong hàng đợi; lệnh sẽ chỉ được đặt thành công khi người dùng là Maker. Nếu người dùng mua ở mức 18.737,25 USDT, lệnh sẽ được khớp với những lệnh trong hàng đợi; lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức khi người dùng là Taker.

(2) Người dùng chọn "Fill Or Kill" với giá mua là 18.745,75 USDT và số lượng là 300. Tại thời điểm này, tổng số lượng lệnh bán ở mức 18.745,75 trở xuống sẽ là 266 (1+1+8+100+156). Khi tất cả 300 lệnh mua đã được khớp với tất cả các lệnh bán đủ điều kiện, sẽ còn lại 34 (300-266) lệnh chưa khớp. Như vậy, chính lệnh này sẽ bị hủy bỏ. Nếu người dùng mua 266 hoặc ít hơn, lệnh sẽ được thực hiện đầy đủ.

(3) Người dùng chọn "Immediate Or Cancel" với giá mua là 18.745,75 USDT và số lượng là 300. Tại thời điểm này, tổng số lượng lệnh bán ở mức 18.745,75 trở xuống sẽ là 266 (1+1+8+100+156). Khi tất cả 300 lệnh mua đã được khớp với tất cả các lệnh bán đủ điều kiện, sẽ còn lại 34 (300-266) lệnh chưa khớp., chỉ 266 lệnh bán sẽ được thực hiện trong khi 34 lệnh còn lại chưa được thực hiện sẽ bị hủy.