Thông tin về phần thưởng voucher hợp đồng

Phát hành vào 8 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Nếu vị thế của bạn bị thanh lý, bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng voucher hợp đồng độc quyền khi nạp tiền vào tài khoản trong 3 ngày tiếp theo.* Sử dụng ứng dụng để mua tiền mã hóa trên thị trường P2P và bạn đã hoàn tất. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu vào lúc 15:00 ngày 15 tháng 6 năm 2023 (giờ Việt Nam), và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 30 tháng 6 năm 2023 (giờ Việt Nam).

Để đủ điều kiện, hãy sử dụng ứng dụng OKX để mua tiền mã hóa trên thị trường P2P. Bắt đầu

Sau đây là phân tích về phần thưởng của bạn, cho dù bạn mới tham gia hay đang hoạt động trên thị trường P2P:

Mới tham gia thị trường P2P Đang hoạt động trên thị trường P2P
Mua 40 USDT = phần thưởng voucher 6 USDT Mua 40 USDT = phần thưởng voucher 4 USDT
Mua 100 USDT = phần thưởng voucher 10 USDT
Mua 300 USDT = phần thưởng voucher 30 USDT

Chúng tôi sẽ thêm phần thưởng voucher hợp đồng vào tài khoản của bạn sau 3 ngày và voucher sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày — hãy nhận phần thưởng của bạn ngay hôm nay!

* Điều khoản và điều kiện