Điều khoản và điều kiện dành cho KOL Quảng bá Niêm yết CETUS

Phát hành vào 9 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 6 phút

Điều khoản và điều kiện

 1. Chương trình ưu đãi "Airdrop nhân dịp niêm yết CETUS" bắt đầu lúc 17:00 ngày 10/05/2023 (UTC+7) và kết thúc lúc 22:59 ngày 14/05/2023 (UTC+7) ("Thời gian ưu đãi").
 2. Chương trình ưu đãi này không dành cho cư dân thuộc các khu vực Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao.
 3. Chỉ dành cho người dùng đã: (1) đã đăng ký thông qua một đường link Đối tác hợp lệ, (2) bấm "Tham gia ngay" trên trang đích (3) hoàn thành yêu cầu trong Thời gian ưu đãi và (4) hoàn thành xác minh KYC 1 (kiểm tra trạng thái của bạn <tại đây >) mới đủ điều kiện nhận thưởng. Chỉ dành cho 2.000 người dùng đủ điều kiện tham gia đầu tiên.
  (A) Người dùng đủ điều kiện có khối lượng giao dịch tích lũy > 100 USD $CETUS trong Thời gian ưu đãi có thể đủ điều kiện nhận $5 $CETUS.
 4. Khối lượng giao dịch đủ điều kiện chỉ bao gồm khối lượng giao dịch Giao ngay trong Thời gian ưu đãi.
 5. Khối lượng giao dịch đủ điều kiện sẽ được tích lũy và chỉ được tính trong Thời gian khuyến mãi.
 6. Phần thưởng sẽ được trao trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ 22:59 ngày 14/05/2023 (UTC+7).
 7. Các đối tác sẽ được thưởng 5 USDT cho mỗi người được mời đủ điều kiện nhận phần thưởng ưu đãi.
 8. Không nên hiểu ưu đãi này là khuyến nghị hay đề nghị mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác. Tài sản kỹ thuật số có thể dễ bị lừa đảo và có mức độ rủi ro cao. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian ngắn và có thể trở nên vô giá trị. Việc sử dụng tài sản cho vay để tham gia giao dịch có thể dẫn đến khoản lỗ lớn hơn số tiền trong tài khoản của bạn và có thể cần thanh lý tài sản của bạn mà không thông báo trước; vui lòng xem lại Điều khoản dịch vụ của OKX để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ cho vay và ký quỹ của OKX. Mỗi người tham gia phải đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính của chính mình trước khi giao dịch trên sàn giao dịch OKX. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu chỉ ra kết quả trong tương lai. Các quy tắc thuế địa phương có thể được áp dụng cho các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
 9. Vui lòng lưu ý, do biến động của thị trường, giá trị của giải thưởng có thể dao động và không bằng nhau về giá trị tại thời điểm người nhận có khả năng rút tiền đến thời điểm rút tiền thực tế. Giá của tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả stablecoin, có thể dao động bất cứ lúc nào. Do những biến động giá như vậy, bạn có thể gặp tình trạng tăng hoặc giảm giá trị tài sản của mình bất cứ lúc nào.
 10. Mọi loại thuế hiện hành cũng như mọi khoản phí và chi phí bổ sung, bao gồm chi phí kết nối, cài đặt và/hoặc dịch vụ, liên quan đến việc chấp nhận và sử dụng Phần thưởng khuyến mãi thuộc trách nhiệm riêng của cá nhân người nhận Phần thưởng khuyến mãi.
 11. OKX có quyền loại người tham gia khỏi chương trình khuyến mãi này và/hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước.
 12. OKX có quyền diễn giải các điều khoản và điều kiện của khuyến mãi này khi thấy phù hợp và có quyền thay đổi, chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.
 13. OKX không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót kỹ thuật, hình ảnh, đánh máy hoặc biên tập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [Trang web chính thức của OKX] (http://www.okx.com/) và Điều khoản dịch vụ của OKX. (C) 2023 OKX. Đã đăng ký bản quyền.