Số tiền tối đa bạn có thể vay sẽ được xác định bởi ba yếu tố bao gồm: Khoản vay khả dụng dựa trên số dư tiền mã hóa của bạn trong giao dịch ký quỹ trong tài khoản của bạn, số tiền vay tối đa dựa trên cấp tài khoản chính của bạn hoặc hạn mức ký quỹ của cấp tài khoản của bạn, tùy theo yếu tố nào thấp hơn. Để biết thêm thông tin về quy tắc và cấp ký quỹ, vui lòng tham khảo: Bậc vị thế vay ký quỹ

Token
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANT
APE
API3
APT
ASTR
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CEL
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DOME
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
ETHW
FIL
FITFI
FLM
FLOW
FTM
GALA
GLMR
GMT
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KLAY
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LOOKS
LPT
LRC
LUNA
LUNC
MANA
MASK
MATIC
MINA
MKR
NAS
NEAR
NEO
NFT
NYM
OMG
ONT
OP
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RSS3
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
STARL
STORJ
SUSHI
SWEAT
SWRV
THETA
TRB
UMA
UMEE
USDC
USTC
VSYS
WAVES
WEMIX
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
Cơ bản
Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp độ 3
Cấp độ 4
Cấp độ 5
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
VIP6
VIP7
VIP8
Annual Percentage Rate/Giới hạnAnnual Percentage Rate/Giới hạn1XAnnual Percentage Rate/Giới hạn2XAnnual Percentage Rate/Giới hạn3XAnnual Percentage Rate/Giới hạn4XAnnual Percentage Rate/Giới hạn5XAnnual Percentage Rate/Giới hạn6XAnnual Percentage Rate/Giới hạn7XAnnual Percentage Rate/Giới hạn8XAnnual Percentage Rate/Giới hạn9XAnnual Percentage Rate/Giới hạn10XAnnual Percentage Rate/Giới hạn11XAnnual Percentage Rate/Giới hạn12XAnnual Percentage Rate/Giới hạn13X
2,00%1.000.0002,00%1.000.0002,00%2.000.0002,00%3.000.0002,00%4.000.0002,00%5.000.0002,00%6.000.0002,00%7.000.0002,00%8.000.0002,00%9.000.0002,00%10.000.0002,00%11.000.0002,00%12.000.0002,00%13.000.000
1,00%201,00%201,00%401,00%601,00%801,00%1001,00%1201,00%1401,00%1601,00%1801,00%2001,00%2201,00%2401,00%260
1,00%2001,00%2001,00%4001,00%6001,00%8001,00%1.0001,00%1.2001,00%1.4001,00%1.6001,00%1.8001,00%2.0001,00%2.2001,00%2.4001,00%2.600
1,00%50.0001,00%50.0001,00%100.0001,00%150.0001,00%200.0001,00%250.0001,00%300.0001,00%350.0001,00%400.0001,00%450.0001,00%500.0001,00%550.0001,00%600.0001,00%650.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
1,00%100.0001,00%100.0001,00%200.0001,00%300.0001,00%400.0001,00%500.0001,00%600.0001,00%700.0001,00%800.0001,00%900.0001,00%1.000.0001,00%1.100.0001,00%1.200.0001,00%1.300.000
1,00%4001,00%4001,00%8001,00%1.2001,00%1.6001,00%2.0001,00%2.4001,00%2.8001,00%3.2001,00%3.6001,00%4.0001,00%4.4001,00%4.8001,00%5.200
5,00%1.000.0005,00%1.000.0005,00%2.000.0005,00%3.000.0005,00%4.000.0005,00%5.000.0005,00%6.000.0005,00%7.000.0005,00%8.000.0005,00%9.000.0005,00%10.000.0005,00%11.000.0005,00%12.000.0005,00%13.000.000
1,00%1.250.0001,00%1.250.0001,00%2.500.0001,00%3.750.0001,00%5.000.0001,00%6.250.0001,00%7.500.0001,00%8.750.0001,00%10.000.0001,00%11.250.0001,00%12.500.0001,00%13.750.0001,00%15.000.0001,00%16.250.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
1,00%5.0001,00%5.0001,00%10.0001,00%15.0001,00%20.0001,00%25.0001,00%30.0001,00%35.0001,00%40.0001,00%45.0001,00%50.0001,00%55.0001,00%60.0001,00%65.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
1,00%4001,00%4001,00%8001,00%1.2001,00%1.6001,00%2.0001,00%2.4001,00%2.8001,00%3.2001,00%3.6001,00%4.0001,00%4.4001,00%4.8001,00%5.200
1,00%55.0001,00%55.0001,00%110.0001,00%165.0001,00%220.0001,00%275.0001,00%330.0001,00%385.0001,00%440.0001,00%495.0001,00%550.0001,00%605.0001,00%660.0001,00%715.000
1,00%12.000.000.0001,00%12.000.000.0001,00%24.000.000.0001,00%36.000.000.0001,00%48.000.000.0001,00%60.000.000.0001,00%72.000.000.0001,00%84.000.000.0001,00%96.000.000.0001,00%108.000.000.0001,00%120.000.000.0001,00%132.000.000.0001,00%144.000.000.0001,00%156.000.000.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
1,00%100.0001,00%100.0001,00%200.0001,00%300.0001,00%400.0001,00%500.0001,00%600.0001,00%700.0001,00%800.0001,00%900.0001,00%1.000.0001,00%1.100.0001,00%1.200.0001,00%1.300.000
1,00%26.0001,00%26.0001,00%52.0001,00%78.0001,00%104.0001,00%130.0001,00%156.0001,00%182.0001,00%208.0001,00%234.0001,00%260.0001,00%286.0001,00%312.0001,00%338.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
1,00%50.0001,00%50.0001,00%100.0001,00%150.0001,00%200.0001,00%250.0001,00%300.0001,00%350.0001,00%400.0001,00%450.0001,00%500.0001,00%550.0001,00%600.0001,00%650.000
1,00%770.0001,00%770.0001,00%1.540.0001,00%2.310.0001,00%3.080.0001,00%3.850.0001,00%4.620.0001,00%5.390.0001,00%6.160.0001,00%6.930.0001,00%7.700.0001,00%8.470.0001,00%9.240.0001,00%10.010.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
6,00%10.0006,00%10.0006,00%20.0006,00%30.0006,00%40.0006,00%50.0006,00%60.0006,00%70.0006,00%80.0006,00%90.0006,00%100.0006,00%110.0006,00%120.0006,00%130.000
1,00%8001,00%8001,00%1.6001,00%2.4001,00%3.2001,00%4.0001,00%4.8001,00%5.6001,00%6.4001,00%7.2001,00%8.0001,00%8.8001,00%9.6001,00%10.400
1,00%400.000.000.0001,00%400.000.000.0001,00%800.000.000.0001,00%1.200.000.000.0001,00%1.600.000.000.0001,00%2.000.000.000.0001,00%2.400.000.000.0001,00%2.800.000.000.0001,00%3.200.000.000.0001,00%3.600.000.000.0001,00%4.000.000.000.0001,00%4.400.000.000.0001,00%4.800.000.000.0001,00%5.200.000.000.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%2001,00%2001,00%4001,00%6001,00%8001,00%1.0001,00%1.2001,00%1.4001,00%1.6001,00%1.8001,00%2.0001,00%2.2001,00%2.4001,00%2.600
1,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%01,00%0
1,00%100.0001,00%100.0001,00%200.0001,00%300.0001,00%400.0001,00%500.0001,00%600.0001,00%700.0001,00%800.0001,00%900.0001,00%1.000.0001,00%1.100.0001,00%1.200.0001,00%1.300.000
1,00%50.0001,00%50.0001,00%100.0001,00%150.0001,00%200.0001,00%250.0001,00%300.0001,00%350.0001,00%400.0001,00%450.0001,00%500.0001,00%550.0001,00%600.0001,00%650.000
4,00%20.0004,00%20.0004,00%40.0004,00%60.0004,00%80.0004,00%100.0004,00%120.0004,00%140.0004,00%160.0004,00%180.0004,00%200.0004,00%220.0004,00%240.0004,00%260.000
1,00%4001,00%4001,00%8001,00%1.2001,00%1.6001,00%2.0001,00%2.4001,00%2.8001,00%3.2001,00%3.6001,00%4.0001,00%4.4001,00%4.8001,00%5.200
1,00%1.000.0001,00%1.000.0001,00%2.000.0001,00%3.000.0001,00%4.000.0001,00%5.000.0001,00%6.000.0001,00%7.000.0001,00%8.000.0001,00%9.000.0001,00%10.000.0001,00%11.000.0001,00%12.000.0001,00%13.000.000
1,00%200.000.000.0001,00%200.000.000.0001,00%400.000.000.0001,00%600.000.000.0001,00%800.000.000.0001,00%1.000.000.000.0001,00%1.200.000.000.0001,00%1.400.000.000.0001,00%1.600.000.000.0001,00%1.800.000.000.0001,00%2.000.000.000.0001,00%2.200.000.000.0001,00%2.400.000.000.0001,00%2.600.000.000.000
1,00%32.0001,00%32.0001,00%64.0001,00%96.0001,00%128.0001,00%160.0001,00%192.0001,00%224.0001,00%256.0001,00%288.0001,00%320.0001,00%352.0001,00%384.0001,00%416.000
1,00%50.0001,00%50.0001,00%100.0001,00%150.0001,00%200.0001,00%250.0001,00%300.0001,00%350.0001,00%400.0001,00%450.0001,00%500.0001,00%550.0001,00%600.0001,00%650.000
1,00%60.0001,00%60.0001,00%120.0001,00%180.0001,00%240.0001,00%300.0001,00%360.0001,00%420.0001,00%480.0001,00%540.0001,00%600.0001,00%660.0001,00%720.0001,00%780.000
1,00%300.0001,00%300.0001,00%600.0001,00%900.0001,00%1.200.0001,00%1.500.0001,00%1.800.0001,00%2.100.0001,00%2.400.0001,00%2.700.0001,00%3.000.0001,00%3.300.0001,00%3.600.0001,00%3.900.000
1,00%800.0001,00%800.0001,00%1.600.0001,00%2.400.0001,00%3.200.0001,00%4.000.0001,00%4.800.0001,00%5.600.0001,00%6.400.0001,00%7.200.0001,00%8.000.0001,00%8.800.0001,00%9.600.0001,00%10.400.000
1,00%400.0001,00%400.0001,00%800.0001,00%1.200.0001,00%1.600.0001,00%2.000.0001,00%2.400.0001,00%2.800.0001,00%3.200.0001,00%3.600.0001,00%4.000.0001,00%4.400.0001,00%4.800.0001,00%5.200.000
1,00%50.0001,00%50.0001,00%100.0001,00%150.0001,00%200.0001,00%250.0001,00%300.0001,00%350.0001,00%400.0001,00%450.0001,00%500.0001,00%550.0001,00%600.0001,00%650.000
1,00%1001,00%1001,00%2001,00%3001,00%4001,00%5001,00%6001,00%7001,00%8001,00%9001,00%1.0001,00%1.1001,00%1.2001,00%1.300
1,00%560.0001,00%560.0001,00%1.120.0001,00%1.680.0001,00%2.240.0001,00%2.800.0001,00%3.360.0001,00%3.920.0001,00%4.480.0001,00%5.040.0001,00%5.600.0001,00%6.160.0001,00%6.720.0001,00%7.280.000
1,00%150.0001,00%150.0001,00%300.0001,00%450.0001,00%600.0001,00%750.0001,00%900.0001,00%1.050.0001,00%1.200.0001,00%1.350.0001,00%1.500.0001,00%1.650.0001,00%1.800.0001,00%1.950.000
9,00%500.0009,00%500.0009,00%1.000.0009,00%1.500.0009,00%2.000.0009,00%2.500.0009,00%3.000.0009,00%3.500.0009,00%4.000.0009,00%4.500.0009,00%5.000.0009,00%5.500.0009,00%6.000.0009,00%6.500.000
1,00%75.0001,00%75.0001,00%150.0001,00%225.0001,00%300.0001,00%375.0001,00%450.0001,00%525.0001,00%600.0001,00%675.0001,00%750.0001,00%825.0001,00%900.0001,00%975.000
1,00%1.000.0001,00%1.000.0001,00%2.000.0001,00%3.000.0001,00%4.000.0001,00%5.000.0001,00%6.000.0001,00%7.000.0001,00%8.000.0001,00%9.000.0001,00%10.000.0001,00%11.000.0001,00%12.000.0001,00%13.000.000
320,00%200.000320,00%200.000320,00%400.000320,00%600.000320,00%800.000320,00%1.000.000320,00%1.200.000320,00%1.400.000320,00%1.600.000320,00%1.800.000320,00%2.000.000320,00%2.200.000320,00%2.400.000320,00%2.600.000
1,00%4001,00%4001,00%8001,00%1.2001,00%1.6001,00%2.0001,00%2.4001,00%2.8001,00%3.2001,00%3.6001,00%4.0001,00%4.4001,00%4.8001,00%5.200
1,00%1.000.0001,00%1.000.0001,00%2.000.0001,00%3.000.0001,00%4.000.0001,00%5.000.0001,00%6.000.0001,00%7.000.0001,00%8.000.0001,00%9.000.0001,00%10.000.0001,00%11.000.0001,00%12.000.0001,00%13.000.000
1,00%50.000.0001,00%50.000.0001,00%100.000.0001,00%150.000.0001,00%200.000.0001,00%250.000.0001,00%300.000.0001,00%350.000.0001,00%400.000.0001,00%450.000.0001,00%500.000.0001,00%550.000.0001,00%600.000.0001,00%650.000.000
1,00%6.0001,00%6.0001,00%12.0001,00%18.0001,00%24.0001,00%30.0001,00%36.0001,00%42.0001,00%48.0001,00%54.0001,00%60.0001,00%66.0001,00%72.0001,00%78.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%400.0001,00%400.0001,00%800.0001,00%1.200.0001,00%1.600.0001,00%2.000.0001,00%2.400.0001,00%2.800.0001,00%3.200.0001,00%3.600.0001,00%4.000.0001,00%4.400.0001,00%4.800.0001,00%5.200.000
1,00%1.0001,00%1.0001,00%2.0001,00%3.0001,00%4.0001,00%5.0001,00%6.0001,00%7.0001,00%8.0001,00%9.0001,00%10.0001,00%11.0001,00%12.0001,00%13.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
67,00%20.00067,00%20.00067,00%40.00067,00%60.00067,00%80.00067,00%100.00067,00%120.00067,00%140.00067,00%160.00067,00%180.00067,00%200.00067,00%220.00067,00%240.00067,00%260.000
1,00%23.0001,00%23.0001,00%46.0001,00%69.0001,00%92.0001,00%115.0001,00%138.0001,00%161.0001,00%184.0001,00%207.0001,00%230.0001,00%253.0001,00%276.0001,00%299.000
1,00%100.0001,00%100.0001,00%200.0001,00%300.0001,00%400.0001,00%500.0001,00%600.0001,00%700.0001,00%800.0001,00%900.0001,00%1.000.0001,00%1.100.0001,00%1.200.0001,00%1.300.000
1,00%6001,00%6001,00%1.2001,00%1.8001,00%2.4001,00%3.0001,00%3.6001,00%4.2001,00%4.8001,00%5.4001,00%6.0001,00%6.6001,00%7.2001,00%7.800
1,00%2.700.0001,00%2.700.0001,00%5.400.0001,00%8.100.0001,00%10.800.0001,00%13.500.0001,00%16.200.0001,00%18.900.0001,00%21.600.0001,00%24.300.0001,00%27.000.0001,00%29.700.0001,00%32.400.0001,00%35.100.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
1,00%180.0001,00%180.0001,00%360.0001,00%540.0001,00%720.0001,00%900.0001,00%1.080.0001,00%1.260.0001,00%1.440.0001,00%1.620.0001,00%1.800.0001,00%1.980.0001,00%2.160.0001,00%2.340.000
1,00%600.0001,00%600.0001,00%1.200.0001,00%1.800.0001,00%2.400.0001,00%3.000.0001,00%3.600.0001,00%4.200.0001,00%4.800.0001,00%5.400.0001,00%6.000.0001,00%6.600.0001,00%7.200.0001,00%7.800.000
10,00%86.00010,00%86.00010,00%172.00010,00%258.00010,00%344.00010,00%430.00010,00%516.00010,00%602.00010,00%688.00010,00%774.00010,00%860.00010,00%946.00010,00%1.032.00010,00%1.118.000
1,00%140.0001,00%140.0001,00%280.0001,00%420.0001,00%560.0001,00%700.0001,00%840.0001,00%980.0001,00%1.120.0001,00%1.260.0001,00%1.400.0001,00%1.540.0001,00%1.680.0001,00%1.820.000
1,00%295.0001,00%295.0001,00%590.0001,00%885.0001,00%1.180.0001,00%1.475.0001,00%1.770.0001,00%2.065.0001,00%2.360.0001,00%2.655.0001,00%2.950.0001,00%3.245.0001,00%3.540.0001,00%3.835.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%4.0001,00%4.0001,00%8.0001,00%12.0001,00%16.0001,00%20.0001,00%24.0001,00%28.0001,00%32.0001,00%36.0001,00%40.0001,00%44.0001,00%48.0001,00%52.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%246.8001,00%246.8001,00%493.6001,00%740.4001,00%987.2001,00%1.234.0001,00%1.480.8001,00%1.727.6001,00%1.974.4001,00%2.221.2001,00%2.468.0001,00%2.714.8001,00%2.961.6001,00%3.208.400
1,00%2.000.0001,00%2.000.0001,00%4.000.0001,00%6.000.0001,00%8.000.0001,00%10.000.0001,00%12.000.0001,00%14.000.0001,00%16.000.0001,00%18.000.0001,00%20.000.0001,00%22.000.0001,00%24.000.0001,00%26.000.000
1,00%100.0001,00%100.0001,00%200.0001,00%300.0001,00%400.0001,00%500.0001,00%600.0001,00%700.0001,00%800.0001,00%900.0001,00%1.000.0001,00%1.100.0001,00%1.200.0001,00%1.300.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%18.5001,00%18.5001,00%37.0001,00%55.5001,00%74.0001,00%92.5001,00%111.0001,00%129.5001,00%148.0001,00%166.5001,00%185.0001,00%203.5001,00%222.0001,00%240.500
1,00%305.000.000.0001,00%305.000.000.0001,00%610.000.000.0001,00%915.000.000.0001,00%1.220.000.000.0001,00%1.525.000.000.0001,00%1.830.000.000.0001,00%2.135.000.000.0001,00%2.440.000.000.0001,00%2.745.000.000.0001,00%3.050.000.000.0001,00%3.355.000.000.0001,00%3.660.000.000.0001,00%3.965.000.000.000
1,00%340.0001,00%340.0001,00%680.0001,00%1.020.0001,00%1.360.0001,00%1.700.0001,00%2.040.0001,00%2.380.0001,00%2.720.0001,00%3.060.0001,00%3.400.0001,00%3.740.0001,00%4.080.0001,00%4.420.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%2001,00%2001,00%4001,00%6001,00%8001,00%1.0001,00%1.2001,00%1.4001,00%1.6001,00%1.8001,00%2.0001,00%2.2001,00%2.4001,00%2.600
1,00%500.0001,00%500.0001,00%1.000.0001,00%1.500.0001,00%2.000.0001,00%2.500.0001,00%3.000.0001,00%3.500.0001,00%4.000.0001,00%4.500.0001,00%5.000.0001,00%5.500.0001,00%6.000.0001,00%6.500.000
10,00%300.00010,00%300.00010,00%600.00010,00%900.00010,00%1.200.00010,00%1.500.00010,00%1.800.00010,00%2.100.00010,00%2.400.00010,00%2.700.00010,00%3.000.00010,00%3.300.00010,00%3.600.00010,00%3.900.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
1,00%85.0001,00%85.0001,00%170.0001,00%255.0001,00%340.0001,00%425.0001,00%510.0001,00%595.0001,00%680.0001,00%765.0001,00%850.0001,00%935.0001,00%1.020.0001,00%1.105.000
1,00%6.0001,00%6.0001,00%12.0001,00%18.0001,00%24.0001,00%30.0001,00%36.0001,00%42.0001,00%48.0001,00%54.0001,00%60.0001,00%66.0001,00%72.0001,00%78.000
1,00%1.000.0001,00%1.000.0001,00%2.000.0001,00%3.000.0001,00%4.000.0001,00%5.000.0001,00%6.000.0001,00%7.000.0001,00%8.000.0001,00%9.000.0001,00%10.000.0001,00%11.000.0001,00%12.000.0001,00%13.000.000
1,00%150.0001,00%150.0001,00%300.0001,00%450.0001,00%600.0001,00%750.0001,00%900.0001,00%1.050.0001,00%1.200.0001,00%1.350.0001,00%1.500.0001,00%1.650.0001,00%1.800.0001,00%1.950.000
1,00%5.000.000.0001,00%5.000.000.0001,00%10.000.000.0001,00%15.000.000.0001,00%20.000.000.0001,00%25.000.000.0001,00%30.000.000.0001,00%35.000.000.0001,00%40.000.000.0001,00%45.000.000.0001,00%50.000.000.0001,00%55.000.000.0001,00%60.000.000.0001,00%65.000.000.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%12.0001,00%12.0001,00%24.0001,00%36.0001,00%48.0001,00%60.0001,00%72.0001,00%84.0001,00%96.0001,00%108.0001,00%120.0001,00%132.0001,00%144.0001,00%156.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
9,00%200.0009,00%200.0009,00%400.0009,00%600.0009,00%800.0009,00%1.000.0009,00%1.200.0009,00%1.400.0009,00%1.600.0009,00%1.800.0009,00%2.000.0009,00%2.200.0009,00%2.400.0009,00%2.600.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%2.000.0001,00%2.000.0001,00%4.000.0001,00%6.000.0001,00%8.000.0001,00%10.000.0001,00%12.000.0001,00%14.000.0001,00%16.000.0001,00%18.000.0001,00%20.000.0001,00%22.000.0001,00%24.000.0001,00%26.000.000
1,00%30.0001,00%30.0001,00%60.0001,00%90.0001,00%120.0001,00%150.0001,00%180.0001,00%210.0001,00%240.0001,00%270.0001,00%300.0001,00%330.0001,00%360.0001,00%390.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%13.250.000.0001,00%13.250.000.0001,00%26.500.000.0001,00%39.750.000.0001,00%53.000.000.0001,00%66.250.000.0001,00%79.500.000.0001,00%92.750.000.0001,00%106.000.000.0001,00%119.250.000.0001,00%132.500.000.0001,00%145.750.000.0001,00%159.000.000.0001,00%172.250.000.000
1,00%600.0001,00%600.0001,00%1.200.0001,00%1.800.0001,00%2.400.0001,00%3.000.0001,00%3.600.0001,00%4.200.0001,00%4.800.0001,00%5.400.0001,00%6.000.0001,00%6.600.0001,00%7.200.0001,00%7.800.000
1,00%10.0001,00%10.0001,00%20.0001,00%30.0001,00%40.0001,00%50.0001,00%60.0001,00%70.0001,00%80.0001,00%90.0001,00%100.0001,00%110.0001,00%120.0001,00%130.000
5,00%40.0005,00%40.0005,00%80.0005,00%120.0005,00%160.0005,00%200.0005,00%240.0005,00%280.0005,00%320.0005,00%360.0005,00%400.0005,00%440.0005,00%480.0005,00%520.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%3.000.0001,00%3.000.0001,00%6.000.0001,00%9.000.0001,00%12.000.0001,00%15.000.0001,00%18.000.0001,00%21.000.0001,00%24.000.0001,00%27.000.0001,00%30.000.0001,00%33.000.0001,00%36.000.0001,00%39.000.000
1,00%3.0001,00%3.0001,00%6.0001,00%9.0001,00%12.0001,00%15.0001,00%18.0001,00%21.0001,00%24.0001,00%27.0001,00%30.0001,00%33.0001,00%36.0001,00%39.000
1,00%10.0001,00%10.0001,00%20.0001,00%30.0001,00%40.0001,00%50.0001,00%60.0001,00%70.0001,00%80.0001,00%90.0001,00%100.0001,00%110.0001,00%120.0001,00%130.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%400.0001,00%400.0001,00%800.0001,00%1.200.0001,00%1.600.0001,00%2.000.0001,00%2.400.0001,00%2.800.0001,00%3.200.0001,00%3.600.0001,00%4.000.0001,00%4.400.0001,00%4.800.0001,00%5.200.000
5,00%350.0005,00%350.0005,00%700.0005,00%1.050.0005,00%1.400.0005,00%1.750.0005,00%2.100.0005,00%2.450.0005,00%2.800.0005,00%3.150.0005,00%3.500.0005,00%3.850.0005,00%4.200.0005,00%4.550.000
1,00%1.000.0001,00%1.000.0001,00%2.000.0001,00%3.000.0001,00%4.000.0001,00%5.000.0001,00%6.000.0001,00%7.000.0001,00%8.000.0001,00%9.000.0001,00%10.000.0001,00%11.000.0001,00%12.000.0001,00%13.000.000
1,00%350.0001,00%350.0001,00%700.0001,00%1.050.0001,00%1.400.0001,00%1.750.0001,00%2.100.0001,00%2.450.0001,00%2.800.0001,00%3.150.0001,00%3.500.0001,00%3.850.0001,00%4.200.0001,00%4.550.000
1,00%3.600.0001,00%3.600.0001,00%7.200.0001,00%10.800.0001,00%14.400.0001,00%18.000.0001,00%21.600.0001,00%25.200.0001,00%28.800.0001,00%32.400.0001,00%36.000.0001,00%39.600.0001,00%43.200.0001,00%46.800.000
1,00%10.000.000.0001,00%10.000.000.0001,00%20.000.000.0001,00%30.000.000.0001,00%40.000.000.0001,00%50.000.000.0001,00%60.000.000.0001,00%70.000.000.0001,00%80.000.000.0001,00%90.000.000.0001,00%100.000.000.0001,00%110.000.000.0001,00%120.000.000.0001,00%130.000.000.000
5,00%20.0005,00%20.0005,00%40.0005,00%60.0005,00%80.0005,00%100.0005,00%120.0005,00%140.0005,00%160.0005,00%180.0005,00%200.0005,00%220.0005,00%240.0005,00%260.000
1,00%1.500.0001,00%1.500.0001,00%3.000.0001,00%4.500.0001,00%6.000.0001,00%7.500.0001,00%9.000.0001,00%10.500.0001,00%12.000.0001,00%13.500.0001,00%15.000.0001,00%16.500.0001,00%18.000.0001,00%19.500.000
1,00%20.000.0001,00%20.000.0001,00%40.000.0001,00%60.000.0001,00%80.000.0001,00%100.000.0001,00%120.000.0001,00%140.000.0001,00%160.000.0001,00%180.000.0001,00%200.000.0001,00%220.000.0001,00%240.000.0001,00%260.000.000
6,00%100.0006,00%100.0006,00%200.0006,00%300.0006,00%400.0006,00%500.0006,00%600.0006,00%700.0006,00%800.0006,00%900.0006,00%1.000.0006,00%1.100.0006,00%1.200.0006,00%1.300.000
1,00%40.0001,00%40.0001,00%80.0001,00%120.0001,00%160.0001,00%200.0001,00%240.0001,00%280.0001,00%320.0001,00%360.0001,00%400.0001,00%440.0001,00%480.0001,00%520.000
1,00%180.000.000.0001,00%180.000.000.0001,00%360.000.000.0001,00%540.000.000.0001,00%720.000.000.0001,00%900.000.000.0001,00%1.080.000.000.0001,00%1.260.000.000.0001,00%1.440.000.000.0001,00%1.620.000.000.0001,00%1.800.000.000.0001,00%1.980.000.000.0001,00%2.160.000.000.0001,00%2.340.000.000.000
1,00%43.000.000.0001,00%43.000.000.0001,00%86.000.000.0001,00%129.000.000.0001,00%172.000.000.0001,00%215.000.000.0001,00%258.000.000.0001,00%301.000.000.0001,00%344.000.000.0001,00%387.000.000.0001,00%430.000.000.0001,00%473.000.000.0001,00%516.000.000.0001,00%559.000.000.000
6,00%20.0006,00%20.0006,00%40.0006,00%60.0006,00%80.0006,00%100.0006,00%120.0006,00%140.0006,00%160.0006,00%180.0006,00%200.0006,00%220.0006,00%240.0006,00%260.000
1,00%10.0001,00%10.0001,00%20.0001,00%30.0001,00%40.0001,00%50.0001,00%60.0001,00%70.0001,00%80.0001,00%90.0001,00%100.0001,00%110.0001,00%120.0001,00%130.000
365,00%5.000.000365,00%5.000.000365,00%10.000.000365,00%15.000.000365,00%20.000.000365,00%25.000.000365,00%30.000.000365,00%35.000.000365,00%40.000.000365,00%45.000.000365,00%50.000.000365,00%55.000.000365,00%60.000.000365,00%65.000.000
1,00%37.5001,00%37.5001,00%75.0001,00%112.5001,00%150.0001,00%187.5001,00%225.0001,00%262.5001,00%300.0001,00%337.5001,00%375.0001,00%412.5001,00%450.0001,00%487.500
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
1,00%1.0001,00%1.0001,00%2.0001,00%3.0001,00%4.0001,00%5.0001,00%6.0001,00%7.0001,00%8.0001,00%9.0001,00%10.0001,00%11.0001,00%12.0001,00%13.000
30,00%2.00030,00%2.00030,00%4.00030,00%6.00030,00%8.00030,00%10.00030,00%12.00030,00%14.00030,00%16.00030,00%18.00030,00%20.00030,00%22.00030,00%24.00030,00%26.000
154,00%1.300.000154,00%1.300.000154,00%2.600.000154,00%3.900.000154,00%5.200.000154,00%6.500.000154,00%7.800.000154,00%9.100.000154,00%10.400.000154,00%11.700.000154,00%13.000.000154,00%14.300.000154,00%15.600.000154,00%16.900.000
1,00%500.0001,00%500.0001,00%1.000.0001,00%1.500.0001,00%2.000.0001,00%2.500.0001,00%3.000.0001,00%3.500.0001,00%4.000.0001,00%4.500.0001,00%5.000.0001,00%5.500.0001,00%6.000.0001,00%6.500.000
1,00%640.0001,00%640.0001,00%1.280.0001,00%1.920.0001,00%2.560.0001,00%3.200.0001,00%3.840.0001,00%4.480.0001,00%5.120.0001,00%5.760.0001,00%6.400.0001,00%7.040.0001,00%7.680.0001,00%8.320.000
1,00%10.000.0001,00%10.000.0001,00%20.000.0001,00%30.000.0001,00%40.000.0001,00%50.000.0001,00%60.000.0001,00%70.000.0001,00%80.000.0001,00%90.000.0001,00%100.000.0001,00%110.000.0001,00%120.000.0001,00%130.000.000
1,00%20.0001,00%20.0001,00%40.0001,00%60.0001,00%80.0001,00%100.0001,00%120.0001,00%140.0001,00%160.0001,00%180.0001,00%200.0001,00%220.0001,00%240.0001,00%260.000
365,00%40.000365,00%40.000365,00%80.000365,00%120.000365,00%160.000365,00%200.000365,00%240.000365,00%280.000365,00%320.000365,00%360.000365,00%400.000365,00%440.000365,00%480.000365,00%520.000
1,00%75.0001,00%75.0001,00%150.0001,00%225.0001,00%300.0001,00%375.0001,00%450.0001,00%525.0001,00%600.0001,00%675.0001,00%750.0001,00%825.0001,00%900.0001,00%975.000
1,00%2.0001,00%2.0001,00%4.0001,00%6.0001,00%8.0001,00%10.0001,00%12.0001,00%14.0001,00%16.0001,00%18.0001,00%20.0001,00%22.0001,00%24.0001,00%26.000
1,00%1.0001,00%1.0001,00%2.0001,00%3.0001,00%4.0001,00%5.0001,00%6.0001,00%7.0001,00%8.0001,00%9.0001,00%10.0001,00%11.0001,00%12.0001,00%13.000
1,00%200.0001,00%200.0001,00%400.0001,00%600.0001,00%800.0001,00%1.000.0001,00%1.200.0001,00%1.400.0001,00%1.600.0001,00%1.800.0001,00%2.000.0001,00%2.200.0001,00%2.400.0001,00%2.600.000
1,00%1.0001,00%1.0001,00%2.0001,00%3.0001,00%4.0001,00%5.0001,00%6.0001,00%7.0001,00%8.0001,00%9.0001,00%10.0001,00%11.0001,00%12.0001,00%13.000
1,00%10.0001,00%10.0001,00%20.0001,00%30.0001,00%40.0001,00%50.0001,00%60.0001,00%70.0001,00%80.0001,00%90.0001,00%100.0001,00%110.0001,00%120.0001,00%130.000
1,00%11,00%11,00%21,00%31,00%41,00%51,00%61,00%71,00%81,00%91,00%101,00%111,00%121,00%13
365,00%10365,00%10365,00%20365,00%30365,00%40365,00%50365,00%60365,00%70365,00%80365,00%90365,00%100365,00%110365,00%120365,00%130
1,00%90.0001,00%90.0001,00%180.0001,00%270.0001,00%360.0001,00%450.0001,00%540.0001,00%630.0001,00%720.0001,00%810.0001,00%900.0001,00%990.0001,00%1.080.0001,00%1.170.000
1,00%4001,00%4001,00%8001,00%1.2001,00%1.6001,00%2.0001,00%2.4001,00%2.8001,00%3.2001,00%3.6001,00%4.0001,00%4.4001,00%4.8001,00%5.200
1,00%10.0001,00%10.0001,00%20.0001,00%30.0001,00%40.0001,00%50.0001,00%60.0001,00%70.0001,00%80.0001,00%90.0001,00%100.0001,00%110.0001,00%120.0001,00%130.000
365,00%1.000.000365,00%1.000.000365,00%2.000.000365,00%3.000.000365,00%4.000.000365,00%5.000.000365,00%6.000.000365,00%7.000.000365,00%8.000.000365,00%9.000.000365,00%10.000.000365,00%11.000.000365,00%12.000.000365,00%13.000.000
1,00%400.0001,00%400.0001,00%800.0001,00%1.200.0001,00%1.600.0001,00%2.000.0001,00%2.400.0001,00%2.800.0001,00%3.200.0001,00%3.600.0001,00%4.000.0001,00%4.400.0001,00%4.800.0001,00%5.200.000

Ví dụ:

1.Người dùng A có 600000 USDT trong tài khoản BTC/USDT. 4X số dư của người này sẽ là 2400000 USDT. Do đó, số tiền cho vay tối đa sẽ là 2000000 USDT.

2.Người dùng B có 200000 USDT trong tài khoản BTC/USDT. 4X số dư của người này sẽ là 800000 USDT. Do đó, số tiền cho vay tối đa sẽ là 800000 USDT.

Ghi chú: Giới hạn riêng lẻ được tính riêng cho các cặp giao dịch khác nhau. Ngay cả khi bạn đã vay 2000000 USDT cho cặp giao dịch BTC/USDT thì bạn vẫn có thể vay thêm 500000 USDT cho cặp giao dịch XRP/USDT. Để giảm thiểu rủi ro cho bạn, chúng tôi cũng cân nhắc đến các yếu tố khác khi tính số tiền cho vay tối đa. Số tiền cuối cùng là giá trị được nêu trong trang giao dịch ký quỹ.