7:00 sáng 01/08/2023 - 6:59 sáng 1/09/2023 (UTC+7)

Sự kiện độc quyền VIP: Mở khóa phần thưởng USDT và Voucher hợp đồng giá trị hơn $17.000🔥

Ưu đãi diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng bỏ lỡ.

3 bước đơn giản để nhận thưởng!
Hồ sơ Thẻ
Bước 1: Đăng ký và tham gia sự kiện

Đăng ký và nhận hộp bí ẩn.

Nhấp vào "Tham gia ngay" để tham dự sự kiện.

Card Deposit
Bước 2: Nạp

Nạp ≥ 50 USD để nhận chiếc hộp bí ẩn thứ hai.

Giao dịch thẻ
Bước 3: Giao dịch

Nạp & giao dịch để tăng số tiền kiếm được lên hơn $17.000!

Nạp và giao dịch để mở khóa phần thưởng cao hơn

Tiền nạp ròng (USD)

Khối lượng giao dịch tích lũy (USD)

Phần thưởng USDT

Phần thưởng voucher hợp đồng (USDT) (đòn bẩy 10x đến 75x)

Lvl 1

≥ 50.000

≥ 50.000.000

2.500

2.000

Lvl 2

≥100.000

≥ 100.000.000

6.500

2.200

Lvl 3

≥ 150.000

≥ 150.000.000

8.500

5.000

Lvl 4

≥ 200.000

≥ 200.000.000

12.500

5.000

Quy tắc sự kiện

Yêu cầu tham gia sự kiện

Điều kiện nhận thưởng

Phương thức phân phối phần thưởng

Điều khoản và điều kiện