11:00 ngày 28/06/2023 - 22:59 ngày 03/07/2023 (giờ Việt Nam)

Độc quyền: Tận hưởng hoàn tiền 100% phí giao dịch

Tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào nút "Tham gia ngay" bên dưới! Sự kiện này chỉ dành cho người dùng được mời. Đăng ký và hoàn thành một giao dịch hợp lệ trị giá tối thiểu 50 USDT để được hoàn phí giao dịch tối đa 10 USDT trong Thời gian diễn ra sự kiện.

Flag Person Banner image
Cách thức tham gia:
Card profile user verify
Bước 1: Đăng ký

Nhấp vào nút "Tham gia ngay" ở trên để tham gia sự kiện độc quyền này.

Card icon earn
Bước 2: Mở khóa phần thưởng hoàn tiền

Mở khóa phần thưởng hoàn tiền của bạn bằng cách hoàn thành một Giao dịch Giao ngay hoặc Hợp đồng Vĩnh cửu hợp lệ trị giá tối thiểu 50 USDT trong Thời gian diễn ra sự kiện.

Card bitcoin defi
Bước 3: Tận hưởng hoàn tiền 100%

Tận hưởng hoàn tiền 100% phí giao dịch trong Thời gian diễn ra sự kiện, hoàn tối đa 10 USDT.

Phần thưởng thẻ
Bước 4: Nhận phần thưởng hoàn tiền của bạn

Người dùng đã đăng ký và hoàn thành Bước 2 sẽ nhận được phần thưởng hoàn tiền bằng USDT cho các giao dịch hợp lệ trước 11:00 ngày 10/07/2023 (giờ Việt Nam).

Điều Khoản và Điều Kiện

 1. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 11:00 ngày 28/06/2023 đến 22:59 ngày 03/07/2023 (giờ Việt Nam) ("Thời gian diễn ra sự kiện").

 2. Để đủ điều kiện nhận thưởng, người dùng cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Đăng ký tham gia sự kiện bằng cách nhấp vào nút "Tham gia ngay" ở trên. Sau khi người dùng đăng ký sự kiện thành công, nút này sẽ chuyển thành "Đã tham gia". Lưu ý: chỉ người dùng được mời mới có thể đăng ký tham gia sự kiện này.

  2. Hoàn thành một trong những nhiệm vụ sau trong Thời gian diễn ra sự kiện:

   1. Một giao dịch Giao ngay trị giá tối thiểu 50 USDT; hoặc

   2. Một giao dịch Hợp đồng Vĩnh cửu trị giá tối thiểu 50 USDT.

 3. Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

 4. Theo luật và quy định hiện hành, người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau (dựa trên thông tin KYC) không thể tham gia sự kiện này: Cuba, Iran, Triều Tiên, Crimea, Malaysia, Singapore, Syria, Hoa Kỳ, bao gồm tất cả các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (St. Croix, St. John và St. . Thomas), Bahamas, Canada, Bangladesh, Bolivia, Donetsk, Luhansk, Malta và Vương quốc Anh.

 5. Giao dịch đã tham gia nhận thưởng, ưu đãi hoặc lợi ích khác trên nền tảng OKX sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ trong sự kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch sử dụng voucher hợp đồng, USDC miễn phí, v.v.

 6. Sự kiện này sẽ không được coi là một đề nghị mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin, có mức độ rủi ro cao, có thể biến động mạnh và thậm chí trở nên vô giá trị. Tài sản của bạn tại OKX không được bảo hiểm trước những tổn thất tiềm ẩn, cũng như không được bảo vệ theo pháp định. Lợi nhuận trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy lợi nhuận trong tương lai. OKX không đảm bảo việc hoàn trả vốn gốc hoặc lãi. OKX không cung cấp khuyến nghị về đầu tư hoặc tài sản. Dựa trên tình hình tài chính, bạn cần cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu bạn có thắc mắc đối với bất kỳ tình huống cụ thể nào.

 7. Mỗi người dùng tham gia sự kiện này phải đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính của chính mình trước khi giao dịch trên sàn giao dịch OKX. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Các quy tắc thuế địa phương có thể được áp dụng cho các giao dịch liên quan đến tài sản tiền mã hóa.

 8. Vui lòng lưu ý rằng do biến động của thị trường, giá trị của phần thưởng có thể biến động và không bằng nhau về giá trị tại thời điểm người nhận có thể rút tiền. Giá của tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin, có thể biến động bất cứ lúc nào. Do biến động giá như vậy, giá trị tài sản của bạn có thể tăng hoặc giảm tại bất kỳ thời điểm nào.

 9. Bất kỳ và tất cả các loại thuế hiện hành cũng như tất cả các khoản phí và chi phí bổ sung, bao gồm kết nối, cài đặt và/hoặc chi phí dịch vụ, liên quan đến việc chấp nhận và sử dụng phần thưởng là trách nhiệm duy nhất của cá nhân người nhận phần thưởng.

 10. OKX có quyền loại bất kỳ người dùng nào tham gia vào các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng trong thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm đăng ký nhiều tài khoản để khai thác thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến các mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.

 11. OKX có quyền loại bất kỳ người dùng nào khỏi sự kiện này và/hoặc hủy bỏ sự kiện này mà không cần thông báo trước.

 12. OKX có quyền giải thích về các điều khoản và điều kiện của sự kiện này khi thấy phù hợp và có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.

 13. Vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của OKX để biết thêm thông tin.

 14. OKX không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót về kỹ thuật, hình ảnh, đánh máy hoặc biên tập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.okx.com © 2023 OKX. Đã đăng ký bản quyền.