Xếp hạng bộ sưu tập NFT

Thứ hạng NFT của OKX cung cấp dữ liệu mới nhất và có phạm vi rộng về NFT trên các blockchain. Chúng tôi giúp bạn đánh giá hiệu suất dự án cũng như xu hướng thị trường. Hãy khám phá các điểm nổi bật của thị trường ngay hôm nay!
  • Tất cả
  • Đang đúc
  • Sắp ra mắt
  • Yêu thích
Hình ảnh NFT
Mạng lưới
24h
#Bộ sưu tập
Khối lượng
upIcondonwIcon
Thay đổi về khối lượng
upIcondownIcon
Giá sàn
upIcondownIcon
Thay đổi về giá sàn
upIcondownIcon
Chủ sở hữu duy nhất
Thanh khoản
upIcondownIcon
Đã niêm yết
upIcondownIcon
1.601
Lava Rock Alpha Series
Lava Rock Alpha Series
Tổng số vật phẩm: 2K
SOL
0,47
79,61%
SOL
0,377
18,93%
81,05%
Chủ sở hữu: 1,6K
0,06%
Giao dịch: 1
6,4%
126/2K
1.602
zk Pengz
zk Pengz
Tổng số vật phẩm: 20K
ERA_ETH
0,03
385,11%
ERA_ETH
<0.01
60%
77,1%
Chủ sở hữu: 15,5K
0,13%
Giao dịch: 26
1,24%
247/20K
1.603
Forever by ItsNotYourFault x Reddit Collectible Avatars
Forever by ItsNotYourFault x Reddit Collectible Avatars
Vật phẩm duy nhất: 57
MATIC
93,39
--
MATIC
252,585
170,48%
89,48%
Chủ sở hữu: 51
1,76%
Giao dịch: 1
3,51%
2/57
1.604
BTC Survivors
BTC Survivors
Tổng số vật phẩm: 3,1K
BTC
<0.01
91,55%
BTC
<0.01
0%
35,71%
Chủ sở hữu: 1,1K
0,04%
Giao dịch: 1
1,17%
35/3,1K
1.605
Fearless Bulls Club
Xếp hạng bộ sưu tập NFT
Fearless Bulls Club
Tổng số vật phẩm: 3,5K
SOL
0,45
--
SOL
0,13
0,16%
20,66%
Chủ sở hữu: 717
0,03%
Giao dịch: 1
9,58%
442/3,5K
1.606
Future Realities: ChipperdoodlesComic x Reddit Collectible Avatars
Future Realities: ChipperdoodlesComic x Reddit Collectible Avatars
Vật phẩm duy nhất: 1,9K
MATIC
91,34
38,95%
MATIC
10,228
0%
71,06%
Chủ sở hữu: 1,4K
0,11%
Giao dịch: 2
2,19%
40/1,9K
1.607
Rogue Punk Club
Rogue Punk Club
Tổng số vật phẩm: 10K
ERA_ETH
0,03
281,05%
ERA_ETH
<0.01
0%
10,06%
Chủ sở hữu: 1,1K
7,01%
Giao dịch: 701
4,69%
469/10K
1.608
Little Paint People
Little Paint People
Tổng số vật phẩm: 2K
BASE_ETH
0,03
95,36%
BASE_ETH
<0.01
16,18%
46,55%
Chủ sở hữu: 915
0,16%
Giao dịch: 3
10,94%
215/2K
1.609
Undying City Equipment Collection
Undying City Equipment Collection
Tổng số vật phẩm: 629
APT
6,72
1,95%
APT
0,51
27,15%
50,08%
Chủ sở hữu: 315
2,07%
Giao dịch: 13
9,86%
62/629
1.610
.bab Pass
.bab Pass
Tổng số vật phẩm: 10,1K
BNB
0,12
--
BNB
0,104
0%
10,96%
Chủ sở hữu: 1,1K
<0,01%
Giao dịch: 1
0,1%
10/10,1K