Anomaly Genesis Passportcertified

Anomaly Genesis Passport

Genesis Passport Collection Your passport and key to the Anomaly Universe. Anomaly is a cutting-edge Layer 3 blockchain. A gaming revolution that seamlessly integrates the vast potential of blockchain technology with the boundless capabilities of artificial intelligence (AI).
Thêm
ETH195,3522
Tổng khối lượng
ETH
0,056
Giá sàn
ETH
0,0538
Giá chào bán tốt nhất
376
Chủ sở hữu
6,3%
Đã niêm yết
42,34%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
888
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.