SYNPETICA by Stephen Blisscertified

SYNPETICA by Stephen Bliss

Audio Galleries Presents: SYNPETICA by Stephen Bliss, creator of Fear City and former Senior Artist for Rockstar Games' Grand Theft Auto Franchise. With a passion vintage movie posters, Stephen wanted to create one for his Fear City, cartoon universe. The story is centered on a tech company called Synpetica, manufacturers of advanced AI synthetic pets that mimic real pets' affection, serve as therapists (speaking multiple languages), sense their owners' mood (and give emotion-appropriate compliments), cook, clean, read bedtime stories, take photos, brush hair, and guard the owner's home (save 10% on defence accessories when you pre-order). What could possibly go wrong? To mirror society's current fear about AI potentially harming humanity, Synpetica Synth-Pets are secretly programmed to evolve and destroy their owners. Stephen began this narrative a year prior to AI's widespread use, unintentionally tapping into a prescient theme.
Thêm
ETH0,5427
Tổng khối lượng
ETH
0,001
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
311
Chủ sở hữu
4,52%
Đã niêm yết
48,51%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
641
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với SYNPETICA by Stephen Bliss trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,001 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 29 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
SYNPETICA by Stephen Bliss có tổng cộng 641 NFT và những NFT này được giữ trong 311 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,001 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,001 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.