XMRUSDT Hoán đổi
Thời gian thanh toán
05:02:20
Đơn vị
117,90+2.25%
Chỉ số₮117,82
Giá tham chiếu₮117,88
Mức giá thấp nhất trong 24h₮110,85
Mức giá cao nhất trong 24h₮119,16
Khối lượng mở295.121
XMRUSDT Hoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 117,88
  Các lệnhChỉ số gần nhất:₮117,82
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USDT)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 117,883,018:57:32
  • 117,906,018:57:21
  • 117,891,018:57:20
  • 117,8324,018:57:17
  • 117,886,018:56:51
  • 117,821,018:56:41
  • 117,863,018:56:41
  • 117,8913,018:56:35
  • 117,861,018:56:32
  • 117,871,018:56:26
  • 117,846,018:56:08
  • 117,843,018:56:08
  • 117,841,018:56:08
  • 117,841,018:56:08
  • 117,841,018:56:08
  • 117,883,018:56:08
  • 117,8953,018:56:08
  • 117,9065,018:56:08
  • 117,90125,018:56:08
  • 117,9122,018:56:08
  • 117,911,018:56:08
  • 117,9333,018:56:03
  • 117,9314,018:55:47
  • 117,9222,018:55:45
  • 117,8924,018:55:26
  • 117,881,018:55:26
  • 117,8810,018:55:12
  • 117,881,018:55:12
  • 117,905,018:55:10
  • 117,891,018:55:07
  • 117,915,018:54:59
  • 117,851,018:54:53