RAY

Giá RaydiumRAY

Nội tệ
0+0,00%
1H
24H
1W
1M
1Y
ALL
Tổng quan
Phân tích

Dữ liệu giá RAY trong thời gian thực

Giá Raydium hôm nay là -- với lượng giao dịch trong 24 giờ là --. Giá Raydium đã 0,45% tăng trong 24 giờ qua. Giá từ RAY sang được cập nhật theo thời gian thực. Xếp hạng theo vốn hóa thị trường hiện tại của đồng tiền mã hóa này là Thứ 193, trong đó vốn hóa thị trường đang hoạt động là --. Vốn hóa thị trường có lượng cung đang lưu thông là 80.894.099 RAY và tổng lượng cung là 555.000.000 RAY.

Thông tin thị trường Raydium

Mức giá thấp/cao nhất trong 24h
Mức giá thấp nhất trong 24h--
Giá cuối --
Mức giá cao nhất trong 24h--
Xếp hạng độ hot của thị trường
236
Xếp hạng theo vốn hóa thị trường
193
Vốn hóa thị trường
--
Tỷ lệ ưa thích
0,21%
Cao nhất mọi thời đại
--
Thấp nhất mọi thời đại
--
Ngày ICO
23/02/2021
Giá ICO
--
Lượng cung đang lưu thông
80.894.099 RAY
Vốn hóa thị trường theo lượng cung đang lưu thông
--

Giới thiệu về Raydium (RAY)

Raydium Protocol is a decentralized finance ecosystem based on the Solana blockchain. Raydium's main feature is a decentralized exchange built around the automated market maker model popularized by Ethereum's Uniswap. RAY is the platform's native cryptocurrency, serving primarily as its governance token. Raydium's AMM differs from others in that it uses the Serum DEX's central order book to share liquidity and enable even faster trades. In addition to the DEX itself, Raydium Protocol offers various yield-farming opportunities and provides a launchpad, called AcceleRaytor, for new projects.

Tìm hiểu thêm về Raydium (RAY)

Mạng xã hội