Bài viết

Ví Web3 OKX là Ví đa chuỗi đầu tiên hỗ trợ thị trường P2P phi tập trung, loại bỏ rủi ro trượt giá

Web3 P2P Marketplace

- Thị trường tiền mã hóa P2P của Ví OKX cho phép người dùng giao dịch bất kỳ loại tiền mã hóa nào trên sáu chuỗi với rủi ro trượt giao dịch được hạn chế đáng kể

SINGAPORE, ngày 14/09/2023 - OKX, công ty dẫn đầu công nghệ Web3, hôm nay công bố ra mắt Thị trường tiền mã hóa P2P trên Ví Web3 OKX, cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa trên thị trường phi tập trung thông qua cơ chế ngang hàng (peer to peer). Giải pháp này giúp giảm đáng kể nguy cơ trượt giá giao dịch có thể thấy trên các DEX khác hoạt động thông qua Cơ chế tạo lập thị trường tự động (Automated Market Maker).

Với Thị trường tiền mã hóa P2P của OKX, người dùng có thể giao dịch bất kỳ loại tiền mã hóa nào với nguy cơ trượt giá được giảm thiểu trên sáu chuỗi (ETH, BSC, OKTC, Polygon, Arbitrum và Optimism). Thị trường cũng cho phép khách hàng đăng quảng cáo để mua và bán token, đồng thời hỗ trợ giao dịch block cho các lệnh lớn. Ví Web3 OKX là ví đa chuỗi đầu tiên hỗ trợ thị trường P2P phi tập trung thông qua giao dịch OTC.

Giám đốc Sáng tạo của OKX Jason Lau cho biết: "Thị trường tiền mã hóa P2P trên Ví OKX cung cấp cho người dùng một cách hoàn toàn mới để hoán đổi token ngang hàng trên chuỗi. Đây là thị trường giao dịch đầu tiên có cấu trúc này, cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa trực tiếp với nhau trên nhiều chuỗi với mức giá rõ ràng và độ trượt giá giảm thiểu đáng kể. Chúng tôi hy vọng rằng giải pháp thay thế mới này cho các tùy chọn giao dịch on-chain hiện tại sẽ mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch và quen thuộc hơn, đặc biệt là cho những người dùng đã sử dụng thị trường P2P trước đây."

Ví Web3 OKX hiện hỗ trợ công nghệ tối ưu hóa tài khoản trên bảy blockchain: Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche và OKT Chain. Đây cũng là ví Web3 đầu tiên sử dụng công nghệ điện toán đa bên (MPC) trên 37 chuỗi, loại bỏ nhu cầu phải viết tay các khóa theo cách truyền thống và cụm từ hạt giống bằng cách chia các khóa riêng của người dùng thành ba phần, cải thiện đáng kể tính bảo mật và loại bỏ một điểm thất bại duy nhất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm