Bài viết

Chuỗi ảnh: OKX ra mắt màu sơn Stealth Mode trên chiếc McLaren MCL60 cho giải Grand Prix Singapore

SINGAPORE, ngày 13/09/2023 - McLaren RacingOKX, công ty dẫn đầu công nghệ Web3 và Đối tác chính của Đội đua McLaren F1, hôm nay ra mắt thiết kế màu sơn Stealth Mode phiên bản giới hạn được trang bị trên những chiếc xe McLaren MCL60 F1 tại một sự kiện truyền thông độc quyền ở Singapore tại Lantern, khách sạn Fullerton Bay.

McLaren F1 Team driver Lando Norris, OKX Chief Marketing Officer Haider Rafique and McLaren F1 Team driver Oscar Piastri

Từ trái qua phải: Tay đua Lando Norris của đội McLaren F1, Giám đốc Marketing OKX Haider Rafique và tay đua Oscar Piastri của đội McLaren F1

Lando Norris, Haider Rafique and Oscar Piastri revealing the MCL60 in Stealth Mode at an exclusive media event in Singapore at Lantern, Fullerton Bay Hotel

Lando Norris, Haider Rafique và Oscar Piastri công bố chiếc MCL60 với màu sơn Stealth Mode tại một sự kiện truyền thông độc quyền ở Singapore tại Lantern, khách sạn Fullerton Bay

Haider Rafique and Lando Norris unveiling the MCL60 F1 car in a limited edition Stealth Mode livery - switching McLaren’s livery colorway by adding black to the team’s classic papaya trim

Haider Rafique và Lando Norris ra mắt chiếc MCL60 F1 với màu sơn Stealth Mode phiên bản giới hạn – thay đổi màu sơn của McLaren bằng cách tăng thêm màu đen vào viền vàng cổ điển của đội

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm ảnh có độ phân giải cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể bao gồm các sản phẩm không khả dụng ở khu vực của bạn. Nội dung không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Thông tin (bao gồm dữ liệu thị trường và thông tin thống kê, nếu có) xuất hiện trong bài đăng này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi chuẩn bị dữ liệu và biểu đồ này nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi sai sót thực tế hoặc thiếu sót được trình bày trong tài liệu này. Cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.

© 2024 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2024 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên Bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2024 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm