OKX là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết token ICE của Ice Open Network trên Thị trường Giao ngay

Dubai, UAE, ngày 15/01/2024 --OKX, công ty công nghệ Web3 và sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu, hôm nay đã thông báo OKX sẽ là sàn giao dịch đầu tiên niêm yết ICE trên thị trường giao ngay.

ICE là token của Ice Open Network (ION),một blockchain hiệu suất cao, đa luồng và đa phân đoạn, có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây.

Với sự bổ sung này, người dùng sẽ có thể giao dịch ICE với USDT thông qua cặp giao ngay ICE/USDT từ 17:00 ngày 19/01 (giờ Việt Nam). Cổng nạp token ICE sẽ mở hôm nay lúc 17:00 (giờ Việt Nam).

Thông báo này được đưa ra sau khi niêm yết JTO và BONK trên thị trường giao ngay của OKX vào ngày 08/01. OKX gần đây cũng đã tăng cường sản phẩm Sao chép Giao dịch với sự bổ sung của Sao chép Giao dịch Giao ngay, một tính năng cho phép người dùng sao chép chiến lược của các 'nhà giao dịch chính’ hoạt động hiệu quả nhất và tự động thực hiện các chiến lược đó theo thời gian thực trên hơn 160 cặp giao ngay.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này có thể chứa nội dung về các sản phẩm không có sẵn ở khu vực của bạn. Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không thừa nhận trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý nào đối với các sai sót hoặc thiếu sót được trình bày ở đây. Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả chứ không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, trong đó có stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao, biến động lớn và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Các tính năng của OKX Web3, kể cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX, đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.
© 2023 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2023 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2023 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm