Bài viết

Hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản về trừu tượng hóa tài khoản và EIP-4337

Được viết bởi Kiwi Yao, nhà nghiên cứu @OKX Ventures

Sự trừu tượng hóa tài khoản (AA) gần đây đã trở thành một chủ đề nóng trên không gian tiền mã hóa bởi sức ảnh hưởng đột phá trong việc quản lý tài khoản cá nhân trên Ethereum. Bằng cách đơn giản hóa nhiều điểm yếu, đây có thể là đề xuất giúp hạ thấp rào cản gia nhập đối với những người không có kinh nghiệm sử dụng tiền mã hóa. Những lợi ích này bao gồm tách nguồn giao dịch khỏi chữ ký và giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc bảo mật tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm? Đây là tất cả những điều bạn cần biết khi tìm hiểu về AA với đề xuất EIP-4337.

Trừu tượng hóa tài khoản là gì?

Trước khi đi sâu vào AA, trước tiên bạn cần hiểu được các loại tài khoản trên Ethereum. Chúng bao gồm các tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA) và tài khoản hợp đồng (CA). EOA được kiểm soát bởi khóa riêng và cụm từ hạt giống, trong khi tài khoản hợp đồng được kiểm soát bởi hợp đồng thông minh. AA đề cập đến quá trình tách nguồn giao dịch khỏi chữ ký và nâng cấp EOA lên CA. Điều này sẽ cung cấp cho hợp đồng thông minh quyền kiểm soát EOA và cho phép tạo ví hợp đồng thông minh, từ đó cải thiện trải nghiệm tổng thể của chủ tài khoản và mở ra tính linh hoạt quản lý tài khoản lớn hơn.

Tại sao AA lại hữu ích

AA được phần lớn cộng đồng Ethereum hoan nghênh vì giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình quản lý tài khoản. Một số lợi ích bao gồm mang đến sự linh hoạt lớn hơn cho các hành động on-chain cứng nhắc và kích hoạt các tùy chọn bảo mật cao hơn. Chính nhờ những cải tiến này, AA đã cải thiện đáng kể trải nghiệm tổng thể khi tương tác với hệ sinh thái Ethereum do nhiều vấn đề bất tiện và nhược điểm được giải quyết.

Lịch sử của Ethereum với AA

Trước khi tìm hiểu lịch sử của AA, trước hết chúng ta hãy hiểu về các Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) khác nhau đóng vai trò quan trọng trong xây dựng vị thế của chúng ta ngày nay với AA.

EIP-2938 bao gồm tạo ra các tài khoản "cao cấp nhất" của CA có khả năng thanh toán phí và thực hiện giao dịch. EIP-3074 giới thiệu hai OpCodes mới để cho phép EOA sử dụng hợp đồng. Các OpCode này là AUTH và AUTHCALL, cho phép EOA ủy quyền hành động của mình cho một hợp đồng. Điều này cuối cùng cho phép nhà phát triển thiết kế đối tượng giao dịch và cơ chế xác minh trong khuôn khổ linh hoạt hơn.

EIP-4337 hé lộ nhóm bộ nhớ hoạt động của người dùng (user ops), đây là logic hoạt động mới thay thế nhóm bộ nhớ giao dịch hiện tại và kích hoạt AA.

Mặc dù AA lần đầu được đề cập lần đầu trong EIP-2938 và EIP-3074 vào năm 2020, những đề xuất thay đổi trên cuối cùng đã bị hoãn lại. Điều này xuất phát từ nhu cầu thay đổi sâu rộng đối với giao thức Ethereum. Với sự ra đời của EIP-4337, AA sẽ có thể được thực hiện mà không cần thay đổi giao thức.

So sánh với các giải pháp trừu tượng hóa tài khoản khác

Mặc dù EIP-4337 có vẻ phức tạp đối với người mới bắt đầu sử dụng Ethereum, nhưng giải pháp AA trước đó, EIP-3074, đã bao gồm việc giới thiệu hai OpCode (mã hoạt động) mới. Vì điều này liên quan đến những thay đổi sâu rộng về lớp đồng thuận đối với Ethereum nên đề xuất cuối cùng đã bị tạm ngừng.

Tìm hiểu sâu về EIP-4337

Core components of ERC-4337
An illustration showing the core components of ERC-4337

Nguồn: OKX Venture

Với việc EIP-4337 trở thành đề xuất mới nhất để kích hoạt AA, điều quan trọng là bạn cần hiểu cách mà nó đạt được điều này và sự khác biệt giữa EIP-4337 với các phiên bản tiền nhiệm. Dưới đây là một số thuật ngữ chính:

  • UserOperation là đối tượng được tạo ra để cá nhân gửi giao dịch

  • Điểm vào là hợp đồng thực hiện giao dịch bundle của user ops/hoạt động của người dùng

  • Bundler là nút xử lý hoạt động của người dùng dưới dạng giao dịch theo bundler và thêm vào khối các giao dịch điểm vào khi chúng vẫn hợp lệ

  • Hợp đồng ví là tài khoản hợp đồng thông minh do người dùng sở hữu

  • Hợp đồng thông minh tạo ví là hợp đồng thông minh có thể tạo ra các ví hợp đồng thông minh mới theo yêu cầu cho từng cá nhân

  • Công cụ tổng hợp là các hợp đồng phụ trợ được các tài khoản tin cậy để xác thực chữ ký tổng hợp. Sau đó, bundler sẽ whitelist các công cụ tổng hợp được hỗ trợ.

  • Paymaster là hợp đồng chịu trách nhiệm đưa logic tùy chỉnh vào blockchain. Điều này bao gồm việc cho phép thanh toán phí gas linh hoạt bằng bất kỳ loại tiền tệ nào trên bất kỳ mạng nào.

EIP-4337 đơn giản hóa quy trình AA bằng cách giới thiệu bundler, hợp đồng điểm vào, paymaster, hợp đồng thông minh tạo ví, công cụ tổng hợp chữ ký và hoạt động của người dùng.

Khi nhà giao dịch cá nhân muốn gửi một giao dịch, họ sẽ tạo ra một hoạt động của người dùng. Hoạt động của người dùng chứa tất cả thông tin cần thiết để gửi giao dịch nhưng chưa được cá nhân đó ký.

Sau đó, hoạt động của người dùng sẽ được gửi đến một bundler, hợp đồng thông minh có vai trò nhóm các hoạt động của người dùng lại với nhau tạo thành một giao dịch duy nhất. Sau đó, bundler sẽ gửi giao dịch được nhóm đến hợp đồng điểm vào để xác định và xác thực hoạt động của người dùng được liên kết với ví hợp đồng thông minh.

Cuối cùng, sau khi xác thực, ví hợp đồng thông minh liên kết với hoạt động của người dùng sẽ triển khai chức năng ExecuteUserOp để thực hiện giao dịch.

Hiểu rõ quá trình giao dịch

Dưới đây là ví dụ về cách mà giao dịch sẽ diễn ra theo đề xuất mới có hỗ trợ AA.

Bắt đầu quá trình giao dịch

Tài khoản thể hiện mục đích của mình bằng cách tạo một hoạt động của người dùng. Hoạt động của người dùng có thể truy cập dữ liệu liên quan đến địa chỉ của người gửi, bao gồm "maxFeePerGas" và "maxPriorityFee". Đối với quyền truy cập vào chức năng sử dụng trường "chữ ký", mỗi trường hợp truy cập được xác định bằng cách triển khai tài khoản thay vì giao thức hiện có. Sau đó, mỗi hoạt động của người dùng sẽ được gửi đến nhóm bộ nhớ hoạt động của người dùng chuyên dụng.

Gửi giao dịch

Sau đó, hoạt động của người dùng sẽ được xử lý bởi trình xác nhận, gộp các hoạt động của người dùng này vào một nhóm bộ nhớ riêng. Với bundler đóng vai trò là trình tạo khối, hoạt động của người dùng sau đó sẽ được thêm vào khối khi các giao dịch điểm vào vẫn được coi là hợp lệ. Ngay cả khi bundler không phải là trình tạo khối, nó vẫn có thể thực hiện điều này bằng cách kết hợp với cơ sở hạ tầng xây dựng khối. Một số ví dụ về cơ sở hạ tầng như vậy bao gồm mev-boost, phân tách proposer-builder và ETH thử nghiệm_sendRawTransactionAPI RPC có điều kiện.

Xác định giao dịch

Tiếp theo quy trình gửi trước đó, hoạt động của người dùng sau đó sẽ được gửi đến hợp đồng điểm vào, hợp đồng này sẽ thực thi các bundler hoạt động của người dùng. Để chấp nhận hoạt động của người dùng, bundler phải sử dụng hàm validUserOp để xác thực chữ ký của hoạt động. Sau khi thực hiện thành công, các bundler sẽ whitelist hợp đồng điểm vào được hỗ trợ.

Thực hiện giao dịch

Cuối cùng, giao dịch được hoàn thành bằng ví hợp đồng thông minh, thực hiện chức năng ExecuteUserOp. Các bundler tập hợp các đối tượng hoạt động của người dùng này thành một giao dịch và bắt đầu lệnh kích hoạt trên hợp đồng thông minh Điểm vào handleOps. Giao dịch này sau đó được đưa vào một khối.

So sánh ví tiền mã hóa EOA, MPC và AA

Bạn tò mò về sự khác biệt giữa các loại ví tiền mã hóa khác nhau? Dưới đây là bảng hữu ích tóm tắt những điểm tương đồng và khác biệt.

Ví EOA

Ví MPC

Ví AA

Loại tài khoản

EOA

EOA

CA

Chi phí tạo

Thấp

Thấp

Cao

Phí gas

Thấp

Thấp

Cao

Phương thức thanh toán phí gas

Đơn tệ

Đơn tệ

Đa tệ, cho phép token của bên thứ ba và

Giao dịch hàng loạt

Không

Không

Khả dụng

Phương pháp chữ ký

ECDSA

ECDSA

Các phương pháp chữ ký khác nhau

Quản lý khóa riêng tư

Yêu cầu

Yêu cầu

Không yêu cầu

Khôi phục ví

Không

Không

Khả dụng

Yêu cầu kiểm toán

Kiểm tra bảo mật cơ bản

Chính sách ủy quyền ký off-chain, cần xem xét tính minh bạch

Cần phải kiểm tra các hợp đồng on-chain và nhóm nhu cầu

Bảo Mật An Toàn

Không có tiêu chuẩn, bảo mật thấp

Có thể khôi phục ngoại tuyến trên các thiết bị đáng tin cậy

Đạt được bảo mật cấp chuỗi sau EIP-4337

Khả năng tương thích với hệ sinh thái

Mạnh

Yếu

Vừa phải

Loại bỏ điểm lỗi duy nhất

Không thể

Khả thi

Khả thi

EIP-3074 AA khác với EIP-4337 AA như thế nào?

EIP-3074 bị tạm dừng vì là EIP cốt lõi và cần phải thay đổi lớp đồng thuận. Cần ra mắt hai OpCodes mới để cho phép các tài khoản EOA sử dụng hợp đồng. Điều này đi kèm với những ưu điểm và nhược điểm riêng khi xem xét phiên bản AA của EIP-3074.

Ưu điểm

Yếu tố lớn nhất có lợi cho AA của EIP-3074 là cho phép người dùng ủy quyền kiểm soát EOA của họ cho một hợp đồng. Điều này mang lại cho nhà phát triển khuôn khổ linh hoạt để phát triển các chương trình giao dịch mới cho EOA như giao dịch hàng loạt, giao dịch tập hợp và thanh toán phí gas linh hoạt.

Một ưu điểm khác là cách mà giải pháp AA của EIP-3074 bao gồm việc sử dụng hợp đồng kích hoạt, chấp nhận thanh toán bằng các token khác ngoài ETH. Những bên trung gian phi tín nhiệm này hoạt động giống như phía trung gian thực hiện giao dịch giữa nhà tài trợ và người được tài trợ.

Ngoài ra, giải pháp AA của EIP-3074 cho phép mọi EOA hoạt động giống như một ví hợp đồng thông minh mà không cần triển khai hợp đồng.

Nhược điểm

Một lý do chính khiến EIP-3074 không được cộng đồng Ethereum ưa chuộng là vì nó liên quan đến những thay đổi đối với lớp đồng thuận. Điều này có thể bất lợi vì có thể cần phải thực hiện hard fork để giải quyết mọi vấn đề xảy ra do thay đổi lớp đồng thuận.

Vì EIP-3074 cho phép EOA sở hữu các đặc điểm của CA nên nó vẫn sử dụng chữ ký ECDSA cố định trên cơ chế chữ ký. Điều này ngăn cản việc sử dụng chữ ký tùy ý.

Sự ra đời của EIP-5003

Mặc dù EIP-3074 đã bị tạm dừng nhưng điều này không có nghĩa là đề xuất này đã bị hủy bỏ hoàn toàn. EIP-5003 giới thiệu OpCode AUTHUSURP, triển khai mã tại các địa chỉ được ủy quyền EIP-3074.

EIP-5003 hoạt động cùng với EIP-3607 để thu hồi quyền của khóa ký gốc đối với EOA. Ví dụ: EOA số 1 có địa chỉ được ủy quyền 2 để thay mặt EOA 1 hoạt động theo EIP-3074. Nhờ có OpCode AUTHUSURP, địa chỉ 2 có thể đặt mã EOA. Điều này cho phép EOA hiện tại nâng cấp lên CA một cách hiệu quả và cấp cho EOA khả năng chuyển đổi từ chữ ký ECDSA sang phương thức chữ ký an toàn và hiệu quả hơn.

Điểm mấu chốt

Khi Ethereum tiếp tục đổi mới nhằm theo đuổi quá trình áp dụng rộng rãi, chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề đã được giải quyết nhờ sự ra đời của giải pháp AA theo EIP-4337. Với AA, chúng tôi đang chứng kiến những lợi ích mà nó mang lại, chẳng hạn như tùy chọn bảo mật cao hơn và tính linh hoạt thanh toán phí gas, sẽ giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập khi tương tác với hệ sinh thái Ethereum.

Hãy theo dõi trang này để biết thêm thông tin cập nhật về cách OKX sẽ tích hợp EIP-4337 vào ví đa chuỗi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể bao gồm các sản phẩm không khả dụng ở khu vực của bạn. Nội dung không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên hay đề xuất đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản số, hoặc (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và biến động lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản số có phù hợp với mình hay không (tùy theo điều kiện tài chính của bạn). Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư nếu có thắc mắc về trường hợp cụ thể của mình. Thông tin (bao gồm dữ liệu thị trường và thông tin thống kê, nếu có) xuất hiện trong bài đăng này chỉ nhằm cung cấp thông tin chung. Mặc dù đã hết sức cẩn thận khi chuẩn bị dữ liệu và biểu đồ này nhưng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi sai sót thực tế hoặc thiếu sót được trình bày trong tài liệu này. Cả Ví OKX Web3 và Thị trường NFT trên OKX đều phải tuân theo các điều khoản dịch vụ riêng tại www.okx.com.

© 2024 OKX. Có thể sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết này, hoặc dùng đoạn trích từ 100 từ trở xuống trong bài viết này, cho mục đích phi thương mại. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối toàn bộ bài viết đều cần nêu rõ: "Bài viết này thuộc bản quyền của © 2024 OKX và được sử dụng với sự cho phép". Các đoạn trích hợp lệ phải trích dẫn tên của bài viết và đưa phần ghi công vào, ví dụ: "Tên Bài viết, [tên tác giả nếu có], © 2024 OKX". Không được tạo tác phẩm phái sinh hay dùng bài viết này cho mục đích khác.
Mở rộng
Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm