Notcoin
Bắt đầu khai thác
14:00 13 thg 5, 2024
Kết thúc khai thác
14:00 16 thg 5, 2024
Phân phối token
16:00 16 thg 5, 2024
Điều kiện tham gia
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh danh tính
Cách hoạt động
Giới hạn staking cá nhân
0 TON
Chi tiết dự án

Notcoin là một token cộng đồng trong Ton. Nó được phân phối rộng rãi thông qua một trò chơi lan truyền trên Telegram, nơi có 35 triệu người chơi. Giai đoạn hiện tại tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái xung quanh NOT, bao gồm nền tảng trò chơi và các công cụ khám phá dự án web3.

Tổng lượng cung
102.719.221.714
Loại token
Ton Jetton
Đã kết thúc
Sự kiện khai thác đã kết thúc. Bạn sẽ nhận tiền mã hóa đã stake và phần thưởng vào tài khoản Funding trong vòng 2 giờ.