Dmail
Bắt đầu khai thác
14:00 26 thg 1, 2024
Kết thúc khai thác
14:00 30 thg 1, 2024
Phân phối token
16:00 30 thg 1, 2024
Điều kiện tham gia
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh danh tính
Cách hoạt động
Giới hạn staking cá nhân
0 OKB
Chi tiết dự án

Dmail Network là cơ sở hạ tầng liên lạc phi tập trung dựa trên AI, được xây dựng để cung cấp email mã hóa, thông báo hợp nhất và các dịch vụ tiếp thị nhắm mục tiêu trên nhiều chuỗi cũng như dApp cho người dùng, nhà phát triển và nhà tiếp thị.

Tổng lượng cung
200.000.000
Loại token
BSC-20
Đã kết thúc
Sự kiện khai thác đã kết thúc. Bạn sẽ nhận tiền mã hóa đã stake và phần thưởng vào tài khoản Funding trong vòng 2 giờ.