Raydium
Bắt đầu khai thác
16:00 16 thg 12, 2021
Kết thúc khai thác
16:00 17 thg 12, 2021
Điều kiện tham gia
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Cách hoạt động
Hạn mức staking
0
Chi tiết dự án

Raydium is an automated market maker (AMM) built on the Solana blockchain which leverages the central order book of the Serum decentralized exchange (DEX) to enable lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

Tổng lượng cung
555.000.000
Loại token
Solana
Thành viên nhóm
AlphaRay
AlphaRay
Team Lead
XRay
XRay
Tech Lead
GammaRay
GammaRay
BD/Marketing Lead
Đã kết thúc
Sự kiện khai thác đã kết thúc, bạn sẽ nhận tiền mã hóa stake và phần thưởng vào tài khoản Funding trong vòng 1 giờ.