Sàn giao dịch OKX NFT là gì?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 14 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút38

Sàn giao dịch NFT

Sàn giao dịch OKX NFT là một nền tảng giao dịch NFT hoạt động mượt mà với hơn 10 mạng lưới, bao gồm Ethereum, Solana, OKTC, Polygon, BNB Chain, Avalanche C, Immutable X, Aptos, Arbitrum One, Optimism, Klaytn, Arbitrum Nova và zkSync Era.

NFT Market Dashboard

Mở trang Sàn giao dịch NFT

Launchpad

Triển khai dự án NFT cùng OKX tổ chức các sự kiện thường xuyên mang lại cơ hội giao dịch NFT chất lượng.

NFT Launchpad (Events)

Tìm các sự kiện NFT tại trang NFT Launchpad

NFT Market

Thị trường thứ cấp hỗ trợ tìm kiếm NFT trong nhiều danh mục và mua NFT số lượng lớn bằng tiền mã hóa. Chúng tôi tổng hợp các niêm yết — theo thời gian thực — từ OpenSea, Blur, LookRare, Magic Eden và IMX Official. Bạn cũng có thể trực tiếp niêm yết NFT trên OKX NFT Market, OpenSea và LookRare.

Search NFT

Tìm kiếm NFT ưa thích

Bộ sưu tập

Bạn có thể giao dịch số lượng lớn các NFT mà mình ưa thích cũng như tùy chỉnh các chiến lược giao dịch tại vị trí có sổ lệnh trên trang bộ sưu tập của chúng tôi. Bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để giao dịch NFT của mình.

  1. Chọn bộ sưu tập mà bạn ưa thích và chọn Sổ lệnh

  2. Chọn loại lệnh mà bạn ưa thích

  3. Nhập số lượng NFT mà bạn muốn trong trường Số lượng

  4. Xác nhận giao dịch mua của bạn

NFT orderbook

Nhập số lượng NFT mà bạn muốn mua/bán với số lượng lớn

Xếp hạng NFT Market

Nếu muốn hiểu sâu hơn về xu hướng thị trường và nắm bắt các cơ hội kiếm lời, bạn có thể truy cập Ví Web3 > Sàn giao dịch NFT > Xếp hạng

NFTs Ranking

Mở trang Xếp hạng bộ sưu tập NFT