Thỏa thuận người dùng cho OK PiggyBank

Phát hành vào 20 thg 11, 2018Cập nhật vào 7 thg 5, 2024Thời gian đọc: 4 phút
 1. OKX ra mắt OK PiggyBank dưới dạng dịch vụ giá trị gia tăng cân bằng tài sản kỹ thuật số cho người dùng của họ.

 2. Tài sản của OK PiggyBank được sử dụng cho các dịch vụ cho vay ký quỹ của OKX. OK PiggyBank chỉ hỗ trợ các tài sản kỹ thuật số có sẵn cho giao dịch ký quỹ OKX.

 3. OKX cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro cho các tài sản kỹ thuật số được gửi tới OK PiggyBank bởi người dùng. Dịch vụ này dựa trên hệ thống quản lý rủi ro tinh vi của OKX để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng.

 4. Khi người dùng sử dụng dịch vụ OK PiggyBank, người dùng đồng ý cho phép OKX phân phối và cung cấp thu nhập lãi thu được từ các khoản vay ký quỹ theo quy định của nền tảng.

 5. Người dùng nên tuân thủ Quy tắc kinh doanh của OK PiggyBank khi sử dụng dịch vụ OK PiggyBank.

 6. Người dùng nên tuân thủ luật pháp quốc gia và đảm bảo tài sản là từ các nguồn hợp pháp và tuân thủ khi sử dụng dịch vụ OK PiggyBank.

 7. Người dùng nên hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số và hoạt động trong khả năng của họ khi sử dụng dịch vụ OK PiggyBank.

 8. Tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện bởi người dùng trên OKX thể hiện sự sẵn sàng đầu tư thực sự của họ và chịu vô điều kiện các rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn do các quyết định đầu tư của họ mang lại.

 9. Người dùng đồng ý rằng khi xảy ra mất cuộc gọi ký quỹ trong giao dịch ký quỹ và quỹ bảo hiểm không đủ để bù lỗ, OKX có thể lấy lại tiền lãi phân phối từ OK PiggyBank để xã hội hóa khoản lỗ.

 10. OKX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ OK PiggyBank. OKX có thể tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ OK PiggyBank khi cần thiết.

 11. Trì hoãn, đình chỉ, chấm dứt hoặc sai lệch dịch vụ OK PiggyBank có thể xảy ra do chậm mạng, lỗi hệ thống máy tính hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác. OKX sẽ cố gắng, nhưng không thể đảm bảo, để duy trì hoạt động hệ thống dịch vụ ổn định và hiệu quả của OK PiggyBank. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả dịch vụ không lường trước được gây ra bởi các nguyên nhân nêu trên.