Quy tắc cuộc thi Trade Like A Pro

Phát hành vào 25 thg 9, 2023Cập nhật vào 11 thg 4, 2024Thời gian đọc: 7 phút5

Điều khoản và Điều kiện

 1. Sự kiện ("Sự kiện") sẽ bắt đầu từ 20:00 ngày 03/08/2023 đến 21:30 PM ngày 14/08/2023 (giờ Việt Nam).
 2. Người dùng sau đây đủ điều kiện nhận phần thưởng:
 • Người dùng mới chưa có tài khoản OKX
 • Hoàn thành xác minh tài khoản. Kiểm tra trạng thái của bạn tại đây.
 • Bấm vào nút "Tham gia" là bạn đã tham gia thành công
 1. Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một "Vé" cho phần thưởng được phát hành trong sự kiện "Ra mắt" bắt đầu từ 21:30 PM ngày 14/08/2023 (giờ Việt Nam). Chỉ dành cho 1.000 người dùng mới đầu tiên.
 2. Mỗi người dùng sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện một lần và không được phép sử dụng nhiều tài khoản để tham gia sự kiện này.
 3. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện sẽ có toàn quyền quyết định loại bất kỳ người dùng nào khỏi sự kiện.
 4. Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được hướng dẫn đổi quà trong địa chỉ email đã đăng ký của mình với OKX trước 6:59 ngày 15/08/2023 (giờ Việt Nam).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. Sự kiện này không tạo thành hoặc sẽ không được coi là khuyến nghị kinh doanh bất kỳ sản phẩm hoặc lời khuyên đầu tư nào. Tài sản số có tính đầu cơ và biến động cao, có thể bị kém thanh khoản bất cứ lúc nào và dành cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao. Nhà đầu tư tài sản số có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư.
 2. Lưu ý, do biến động thị trường, giá trị phần thưởng có thể dao động và không bằng nhau về giá trị tại thời điểm phân phối phần thưởng cho người tham gia. Giá của tài sản số, bao gồm cả stablecoin, có thể dao động bất cứ lúc nào. Do những biến động giá như vậy, bạn có thể gặp tình trạng tăng hoặc giảm giá trị tài sản của mình bất cứ lúc nào.
 3. Mọi loại thuế hiện hành cũng như mọi khoản phí và chi phí bổ sung, bao gồm chi phí kết nối, cài đặt và/hoặc dịch vụ, liên quan đến việc chấp nhận và sử dụng phần thưởng thuộc trách nhiệm riêng của cá nhân người nhận phần thưởng.
 4. Người tham gia duyệt xem trang hoạt động hoặc trang Sự kiện và tham gia Sự kiện này được coi là đã đọc và hiểu các điều khoản & điều kiện của Sự kiện.
 5. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện có quyền loại bất kỳ người tham gia hoặc địa chỉ nào khỏi sự kiện này và/hoặc hủy bỏ sự kiện này mà không cần thông báo
 6. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện có quyền sửa đổi, tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt sự kiện bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
 7. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện có quyền hủy tư cách tham gia của bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ ai dính líu đến các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng, vi phạm các điều khoản và điều kiện của sự kiện, vi phạm các quy tắc theo quy định của địa phương về giao dịch hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến những mục đích bất hợp pháp, gian lận, hoặc gây hại.
 8. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện có quyền hủy tư cách tham gia của bất kỳ người dùng nào có hành vi không trung thực hoặc lạm dụng trong sự kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký nhiều địa chỉ để nhận thêm phần thưởng, tham gia vào các giao dịch rửa tiền và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến những mục đích bất hợp pháp, gian lận, hoặc gây hại. Gian lận nghiêm trọng có thể dẫn đến việc địa chỉ của bạn bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào trong tương lai được quảng cáo thông qua OKX, bởi bên thứ ba hoặc từ những phương thức khác.
 9. OKX hoặc Nhà tổ chức Sự kiện có quyền diễn giải các điều khoản và điều kiện của ưu đãi này theo cách mà OKX cho là phù hợp và có quyền thay đổi, chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.
 10. Trong trường hợp nảy sinh bất kỳ tranh chấp nào, phiên bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện của sự kiện sẽ được ưu tiên áp dụng. OKX có quyền diễn giải cuối cùng về tất cả các sự kiện.
 11. Để biết thêm thông tin về OKX, vui lòng truy cập https://www.okx.com © 2023 OKX. Đã đăng ký bản quyền.